Тільки для компаній + 39 3513134328

Ви компанія, Зареєструйтеся зараз / Увійдіть

УТИЛІЗУЙТЕ ВІДХОДИ ПРАВИЛЬНО

КОДИ СЕРТИФІКАЦІЙ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОДЕКС УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ДОЗВОЛИ НА УТИЛІЗАЦІЮ ВІДХОДІВ

матеріал, отриманий в результаті знесення, банкрутства або запасів.

Кожен вид відходів відповідає коду cer. Кожен завод, як правило, має дозвіл свого регіону на зберігання та/або обробку лише деяких кодів cer.

З цієї причини завжди необхідно перевіряти наявність дозволів на коди сертифікації, що стосуються наших відходів, у дозволах підприємства, куди ми хочемо доставити наші відходи.

УТИЛІЗУЙТЕ ВІДХОДИ ПРАВИЛЬНО

Дозволи в секторі відходів поділяються на чотири макрокатегорії:

– Дозволи на зберігання.

– Дозволи на перевезення.

– Дозволи на обробку та відновлення.

– Дозволи на утилізацію.

ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ ВІДХОДІВ МОЖЕ БУТИ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ЛІТЕРОЮ «R» ТА ВІДПОВІДНОЮ НУМЕРАЦІЄЮ ДЛЯ ПЕВНОГО ЛІКУВАННЯ.

У той час як ПУНКТ ПРИЗНАЧЕННЯ ВІДХОДІВ ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ ПОЗНАЧАЄТЬСЯ ЛІТЕРОЮ «D» І ВІДПОВІДНОЮ НУМЕРАЦІЄЮ.

ДІЯЛЬНІСТЬ З ВІДНОВЛЕННЯ ВИЗНАЧУЄТЬСЯ Законодавчим декретом 152/06, Додаток C:

R1: для відходів, які в основному повторно використовуються як паливо або для виробництва енергії
R2: для регенерації та/або відновлення розчинників
R3: для всіх операцій з переробки та/або відновлення тих органічних речовин, які не використовуються як розчинники (звичайним є компостування)
R4: використовується для переробки та відновлення чорних і кольорових металів, а також для інструментів, визнаних металевими сполуками (звичайними є посилки уламків автомобілів)
R5: для переробки та/або відновлення інших неорганічних речовин
R6: використовується для регенерації кислот або лугів
R7: дійсний дозвіл на утилізацію продуктів, що використовуються для уловлювання забруднюючих речовин
R8: використовується для відновлення продуктів з каталізаторів
R9: для регенерації або іншого повторного використання відпрацьованих масел
R10: для розкидання на ґрунті на користь сільського господарства
R11: це стосується використання відходів, отриманих в результаті однієї з операцій, зазначених від R1 до R10
R12: корисний для обміну відходами і піддати його одній з операцій, зазначених від R1 до R11
R13: вказує дозвіл на розміщення відходів у резерві з подальшим виконанням однієї з операцій, зазначених у пунктах R1-R12 (за винятком тимчасового зберігання, перед збором, у місці їх виробництва)

ДІЯЛЬНІСТЬ З УТИЛІЗАЦІЇ ВИЗНАЧЕНО Законодавчим декретом 152/06, Додаток B

D1: Відкладення на або в грунт (наприклад, сміттєзвалище)
D2: Обробка землі (наприклад, біодеградація рідких відходів або мулу в ґрунтах)
D3: Глибокі закачування (наприклад, закачування відходів, що перекачуються в свердловини. У соляні куполи або природні геологічні розломи)
D4: Лагунаж (наприклад, скидання рідких відходів або мулу в колодязі, ставки чи лагуни тощо)
D5: Спеціально підготовлене сміттєзвалище (наприклад, систематизація в окремих водонепроникних камерах, закритих або ізольованих один від одного та від навколишнього середовища)
D6: Викидання твердих відходів у водне середовище, крім занурення
D7: Занурення, в тому числі захоронення в глибині моря
D8: Біологічна обробка, не зазначена в інших частинах цього додатка, в результаті чого утворюються сполуки або суміші, які видаляються відповідно до однієї з процедур, перелічених у пунктах D1-D12
D9: Фізико-хімічна обробка, не зазначена в іншому місці цього Додатка, яка призводить до утворення сполук або сумішей, видалених відповідно до одного з процесів, перерахованих у пунктах D1-D12 (наприклад, випаровування, сушіння, прожарювання тощо)
D10: Наземне спалювання
D11: Спалювання в морі
D12: Постійне зберігання (наприклад, розміщення контейнерів у шахті тощо)
D13: Попереднє групування перед виконанням однієї з операцій, зазначених у пунктах D1-D12
D14: Попередня повторна обробка перед однією з операцій, зазначених у пунктах D1-D13
D15: Попереднє депонування перед однією з операцій, зазначених у пунктах D1-D14 (за винятком тимчасового депонування, перед збором, у місці їх виготовлення)

ТУТ ПОВНИЙ СПИСОК КОДІВ EWC ВІДХОДІВ З ЇХ ОПИСОМ:

010000 ВІДХОДИ, ЩО ВИНИКАЮТЬСЯ ПРИ РОЗГІДКУ, ВИДОБІБІ З ШАХТНИХ ДОХОДІВ ЧИ КАР'ЄРУ ТА ФІЗИЧНОЇ АБО ХІМІЧНОЇ ОБРОБКИ МІНЕРАЛІВ

010100 Відходи CER, що утворюються при видобутку корисних копалин

010101 Відходи ССВ від видобутку металевих руд

010102 Відходи CER від видобутку нерудних корисних копалин

010300 Відходи CER, що утворюються в результаті хімічної та фізичної обробки металевих руд

010304 * Стерильні CER, які можуть генерувати кислоту, отриману при переробці сірчаної руди

010305 * CER інші хвости, що містять небезпечні речовини

010306 СЕВ стерильні, крім зазначених у 01 03 04 та 01 03 05

010307 * CER інші відходи, що містять небезпечні речовини від хімічної та фізичної обробки металевих руд

010308 Пил CER та пов'язані з ним залишки, крім зазначених у 01 03 07

010309 Червоні шлами CER від виробництва глинозему, крім тих, що зазначені в 01 03 07

010399 Відходи CER, не зазначені інакше

010400 Відходи CER, отримані шляхом хімічної та фізичної обробки неметалевих корисних копалин

010407 * Відходи CER, що містять небезпечні речовини, отримані шляхом хімічної та фізичної обробки неметалевих корисних копалин

010408 Гравій та щебінь CER відходи, крім зазначених у 01 04 07

010409 CER відходи піску та глини 010410 пил та супутні залишки, крім тих, що зазначені в 01 04 07

010411 Відходи CER від переробки поташу та кам'яної солі, крім тих, що зазначені в 01 04 07

010412 Хвости CER та інші залишки від промивання та очищення корисних копалин, крім зазначених у 01 04 07 та 01 04 11

010413 Відходи CER від переробки каменю, крім зазначених у 01 04 07

010499 Відходи CER, не зазначені інакше

010500 CER бурові розчини та інші відходи буріння

010504 CER бурові розчини та відходи для прісноводних свердловин

010505 * CER нафтовмісні бурові розчини та відходи

010506 * CER бурові розчини та інші відходи

свердління, що містить небезпечні речовини

010507 CER бурові розчини та відходи, що містять барит, крім тих, що належать до 01 05 05 і 01 05 06

010508 Бурові розчини та відходи EWC, що містять хлориди, крім тих, що належать до 01 05 05 і 01 05 06

010599 Відходи CER, не зазначені інакше

020000 CER ВІДХОДИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, САДІВНИЦТВА, АКВАКУЛЬТУРИ, ЛІСНИЦТВА, ПОЛИВСТВА ТА РИБОЛОВСТВА, ПЕРЕРОБКИ ТА ПРИГОТУВАННЯ ХАРЧУ

020100 Відходи СЕВ від сільського господарства, садівництва, аквакультури, лісового господарства, полювання та рибальства 020101 шлами від мийних та очисних робіт

020102 CER відходи тканин тварин

020103 CER відходи рослинних тканин

020104 CER пластикові відходи (крім упаковки)

020106 CER фекалії тварин, сеча та гній (включаючи використані підстилки), стоки, зібрані окремо та оброблені за межами майданчика

020107 CER відходи лісового господарства

020108 * CER агрохімічні відходи, що містять небезпечні речовини

020109 Агрохімічні відходи EWC, крім 02 01 08

020110 CER металеві відходи

020199 Відходи CER, не зазначені інакше

020200 Відходи CER від приготування та переробки м'яса, риби та інших харчових продуктів тваринного походження

020201 Осад CER від миття та очищення

020202 CER відходи тканин тварин

020203 Відходи CER, непридатні для споживання або переробки

020204 Осад CER від очищення стічних вод на місці

020299 Відходи CER, не зазначені інакше

020300 Відходи СЕВ від приготування та переробки фруктів, овочів, злаків, харчових олій, какао, кави, чаю та тютюну; виробництва консервів; виробництво дріжджів і дріжджового екстракту, приготування та бродіння меляси

020301 Осад CER, отриманий шляхом промивання, очищення, лущення, центрифугування та поділу компонентів

020302 Відходи CER, пов'язані з використанням консервантів

020303 Відходи CER, отримані шляхом екстракції розчинником

020304 Відходи CER, непридатні для споживання або переробки

КОД ВІДМОВИ ТА ОПИС СЕРТ

020305 Осад CER від очищення стічних вод на місці

020399 Відходи CER, не зазначені інакше

020400 CER Відходи цукрового рафінування

020401 CER, залишковий ґрунт після очищення та миття буряків

020402 CER поза специфікацією карбонат кальцію

020403 Осад CER від очищення стічних вод на місці

020499 Відходи CER, не зазначені інакше

020500 CER відходи молочної промисловості

020501 Відходи CER, непридатні для споживання або переробки

020502 Осад CER від очищення стічних вод на місці

020599 Відходи CER, не зазначені інакше

020600 CER відходи кондитерської та хлібопекарської промисловості

020601 Відходи CER, непридатні для споживання або переробки

020602 Відходи CER, пов'язані з використанням консервантів

020603 Осад CER від очищення стічних вод на місці

020699 Відходи CER, не зазначені інакше

020700 Відходи CER від виробництва алкогольних та безалкогольних напоїв (крім кави, чаю та какао)

020701 Відходи CER, отримані шляхом промивання, очищення та подрібнення сировини

020702 Відходи CER від перегонки алкогольних напоїв

020703 Відходи CER, отримані шляхом хімічної обробки

020704 Відходи CER, непридатні для споживання або переробки

020705 Осад CER від очищення стічних вод на місці

020799 Відходи CER, не зазначені інакше

030000 CER ВІДХОДИ ПЕРЕРОБКИ ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБНИЦТВА ПАНЕЛЕЙ, МЕБЛІВ, ПУЛЬСИ, ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ

030100 CER Відходи переробки деревини та виробництва панелей і меблів

030101 CER відходи кори та пробки

030104 * EWC тирса, стружка, обрізки, деревина, плити ДСП та шпон, що містять небезпечні речовини 030105 тирса, стружка, обрізки, деревина, деревостружкові плити та шпон, крім зазначених у 03 01 04

030199 Відходи CER, не зазначені інакше

030200 CER відходи від обробки деревини

КОД ВІДМОВИ ТА ОПИС СЕРТ

030201 * CER продукти для консервативної обробки деревини, що містять негалогеновані органічні сполуки

030202 * CER продукти для консервації деревини, що містить хлоровані органічні сполуки

030203 * CER продукти для консервативної обробки деревини, що містять металоорганічні сполуки

030204 * CER продукти для консервації деревини, що містить неорганічні сполуки

030205 * CER інші продукти для консервації деревини, що містить небезпечні речовини

030299 Продукти CER для обробки деревини, не зазначені інакше

030300 Відходи CER від виробництва та переробки целюлози, паперу та картону 030301 Відходи кори та деревини

030302 Осад для відновлення CER з мацераційних ванн (зелений луг)

030305 Осад CER від процесів видалення фарби при переробці паперу

030307 Відходи CER від механічної сепарації у виробництві целюлози з відходів паперу та картону

030308 Відходи CER від сортування паперу та картону, призначені для переробки

030309 Відходи CER, що містять карбонат кальцію

030310 CER відходи волокна та шлами, що містять волокна, наповнювачі та продукти покриття, утворені процесами механічного поділу

030311 Осад CER від очищення стічних вод на місці, крім тих, що зазначені в 03 03 10

030399 Відходи CER, не зазначені інакше

040000 CER ВІДХОДИ ПЕРЕРОБКИ ШКІ ТА ХУТРА, А ТАКОЖ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

040100 CER Відходи переробки шкіри та хутра

040101 М’якоть CER та уламки вапна

040102 Відходи вапнування CER

040103 * CER проведені знежирюючі ванни, що містять розчинники без рідкої фази

040104 Рідина для дублення CER, що містить хром

040105 Рідина для дублення CER без вмісту хрому

040106 Шлам CER, зокрема, отриманий шляхом очищення стічних вод на місці, що містить хром

040107 Шлам CER, зокрема, отриманий шляхом очищення стічних вод на місці, не містить хрому

040108 CER дублена шкіра (обрізки, відходи, обрізки, полірувальні порошки), що містить хром

040109 Відходи CER від пакування та оздоблювальних операцій

040199 Відходи CER, не зазначені інакше

040200 CER відходи текстильної промисловості

040209 Відходи CER з композиційних матеріалів (просочені волокна, еластомери, пластомери)

040210 CER органічний матеріал з натуральних продуктів (наприклад, жир, віск)

040214 * Відходи CER від оздоблювальних робіт, що містять органічні розчинники

040215 Відходи обробки CER, крім зазначених у 04 02 14

040216 * CER барвники та пігменти, що містять небезпечні речовини

040217 Барвники та пігменти CER, крім зазначених у 04 02 16

040219 * Шлам CER від очищення стічних вод на місці, що містить небезпечні речовини

040220 Осад CER від очищення стічних вод на місці, крім тих, що зазначені в 04 02 19

040221 Відходи CER із сирих текстильних волокон

040222 Відходи CER від оброблених текстильних волокон

040299 Відходи CER, не зазначені інакше

050000 CER ВІДХОДИ ПЕРЕРАБОТКИ НАФТИ, ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА ПІРОЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ВУгілля

050100 CER відходи нафтопереробки

050102 * мул CER від процесів опріснення 050103 * мул, що осідає на дні резервуарів

050104 * CER кислотні шлами, отримані в процесі алкілування

050105 * Витік масла CER

050106 * CER нафтошлами, що утворюються при технічному обслуговуванні установок і обладнання

050107 * CER кислотні гудрони

050108 * EWC інші гудрони

050109 * Шлам CER від очищення стічних вод на місці, що містить небезпечні речовини

050110 Осад CER від очищення стічних вод на місці, крім тих, що зазначені в 05 01 09

050111 * Відходи СЕВ від очищення палив з основами

050112 * CER кислоти, що містять масла

050113 CER залишковий осад від живильної води котла

050114 Відходи CER, що утворюються в градирнях

050115 * CER відпрацьовані глиняні фільтри

050116 CER сірковмісні відходи від десульфурації нафти

050117 бітум CER

050199 Відходи CER, не зазначені інакше

050600 Відходи CER, отримані піролітичною обробкою вугілля

050601 * CER кислотні гудрони

050603 * EWC інші гудрони

050604 Відходи CER, що утворюються в градирнях

050699 Відходи CER, не зазначені інакше

050700 CER Відходи, що утворюються при очищенні та транспортуванні природного газу

050701 * Відходи EWC, що містять ртуть

050702 Відходи CER, що містять сірку

050799 Відходи CER, не зазначені інакше

060000 CER ВІДХОДИ НЕОРГАНІЧНИХ ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

060100 CER відходи виробництва, виготовлення, постачання та використання кислот

060101 * CER сірчана кислота та сірчана кислота

060102 * CER соляна кислота

060103 * CER плавикова кислота

060104 * CER фосфорна і фосфорна кислота

060105 * CER азотна кислота та азотна кислота

060106 * CER інші кислоти 060199 Відходи, не зазначені інакше

060200 Відходи CER від виробництва, приготування, постачання та використання основ

060201 * CER гідроксид кальцію

060203 * CER гідроксид амонію

060204 * CER гідроксид натрію та калію

060205 * EWC інші бази 060299 відходи, не зазначені інакше

060300 CER відходи МФСУ солей, їх розчинів та оксидів металів

060311 * Солі CER та їх розчини, що містять ціаніди

060313 * Солі CER та їх розчини, що містять важкі метали

060314 Солі CER та їх розчини, крім зазначених у 06 03 11 та 06 03 13

060315 * Оксиди металів CER, що містять важкі метали

060316 Оксиди металів CER, крім зазначених у 06 03 15

060399 Відходи CER, не зазначені інакше

060400 Відходи CER, що містять метали, крім зазначених у 06 03

060403 * Відходи CER, що містять миш'як

060404 * Відходи EWC, що містять ртуть

060405 * Відходи CER, що містять інші важкі метали

060499 Відходи CER, не зазначені інакше

060500 Осад CER від очищення стічних вод на місці

060502 * Шлам CER від очищення стічних вод на місці, що містить небезпечні речовини

060503 Осад CER від очищення стічних вод на місці, крім тих, що зазначені в 06 05 02

060600 Відходи CER від виробництва, виготовлення, постачання та використання хімічних речовин, що містять сірку, хімічні процеси сірки та процеси десульфурації

060602 * CER відходи, що містять небезпечні сульфіди

060603 Відходи EWC, що містять сульфіди, відмінні від зазначених у 06 06 02

060699 Відходи CER, не зазначені інакше

060700 Відходи CER від виробництва, виготовлення, постачання та використання галогенних продуктів та галогенних хімічних процесів

060701 * CER відходи електролітичних процесів, що містять азбест

060702 * EWC активоване вугілля виробництва хлору

060703 * CER шлами сульфату барію, що містять ртуть

060704 * Розчини та кислоти CER, напр. контактна кислота

060799 Відходи CER, не зазначені інакше

060800 CER відходи виробництва, виготовлення, постачання та використання кремнію та його похідних

060802 * Відходи CER, що містять небезпечний хлорсилан

060899 Відходи CER, не зазначені інакше

060900 CER відходи від МФСУ фосфорних продуктів і хімічних процесів фосфору

060902 CER фосфористий шлак

060903 * CER відходи реакції на основі кальцію, що містять або забруднені небезпечними речовинами

060904 CER відходи реакції на основі кальцію, крім зазначених у 06 09 03

060999 Відходи CER, не зазначені інакше

061000 CER відходи від МФСУ азотовмісних хімікатів, азотохімічних процесів та виробництва добрив

061002 * Відходи EWC, що містять небезпечні речовини

061099 Відходи CER, не зазначені інакше

061100 CER Відходи виробництва неорганічних та матових пігментів

061101 Відходи CER від реакцій на основі кальцію при виробництві діоксиду титану

061199 Відходи CER, не зазначені інакше

061300 Відходи CER від неорганічних хімічних процесів, не зазначені інакше

061301 * EWC засоби захисту рослин, консерванти для деревини та інші неорганічні біоциди

061302 * EWC активоване вугілля витрачено (крім 06 07 02)

061303 CER сажа

061304 * CER відходи переробки азбесту

061305 * CER сажа

061399 Відходи CER, не зазначені інакше

070000 ВІДХОДИ ОРГАНІЧНИХ ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

070100 Відходи CER від виробництва, рецептури, постачання та використання основних органічних хімічних речовин

070101 * CER водні промивні розчини та маточні розчини

070103 * CER галогеновані органічні розчинники, промивні та маточні розчини

070104 * CER інші органічні розчинники, промивні рідини та маточні розчини

070107 * CER галогеновані кубові залишки та залишки реакції

070108 * CER інші кубові залишки та залишки реакції

070109 * CER галогеновані фільтрувальні осадки та відпрацьовані абсорбенти

070110 * CER інші осадки та відпрацьовані абсорбенти

070111 * Шлам CER від очищення стічних вод на місці, що містить небезпечні речовини

070112 Осад CER від очищення стічних вод на місці, крім тих, що зазначені в 07 01 11

070199 Відходи CER, не зазначені інакше

070200 CER відходи від МФСУ пластмас, синтетичного каучуку та штучних волокон

070201 * CER водні промивні розчини та маточні розчини

070203 * CER галогеновані органічні розчинники, промивні та маточні розчини

070204 * CER інші органічні розчинники, промивні рідини та маточні розчини

070207 * CER галогеновані кубові залишки та залишки реакції

070208 * CER інші кубові залишки та залишки реакції

070209 * CER галогеновані фільтрувальні осадки та відпрацьовані абсорбенти

070210 * CER інші осадки та відпрацьовані абсорбенти

070211 * Шлам CER від очищення стічних вод на місці, що містить небезпечні речовини

070212 Осад CER від очищення стічних вод на місці, крім тих, що зазначені в 07 02 11

070213 CER пластикові відходи

070214 * CER відходи від добавок, що містять небезпечні речовини

070215 Відходи CER від добавок, крім зазначених у 07 02 14

070216 * Відходи CER, що містять небезпечний силікон

070217 Силіконвмісні відходи EWC, крім тих, що зазначені в 07 02 16

070299 Відходи CER, не зазначені інакше

070300 CER відходи МФСУ органічних барвників та пігментів (крім 06 11)

070301 * CER водні промивні розчини та маточні розчини

070303 * CER галогеновані органічні розчинники, промивні та маточні розчини

070304 * CER інші органічні розчинники, промивні рідини та маточні розчини

070307 * CER галогеновані кубові залишки та залишки реакції

070308 * CER інші кубові залишки та залишки реакції

070309 * CER галогеновані фільтрувальні осадки та відпрацьовані абсорбенти

0

70310 * CER інші осадки та відпрацьовані абсорбенти

070311 * Шлам CER від очищення стічних вод на місці, що містить небезпечні речовини

070312 Осад CER від очищення стічних вод на місці, крім тих, що зазначені в 07 03 11

070399 Відходи CER, не зазначені інакше

070400 Відходи CER від виробництва, виготовлення, постачання та використання засобів захисту рослин (крім 02 01 08 і 02 01 09), консервантів для деревини (крім 03 02) та інших органічних біоцидів

070401 * CER водні промивні розчини та маточні розчини

070403 * CER галогеновані органічні розчинники, промивні та маточні розчини

070404 * CER інші органічні розчинники, промивні рідини та маточні розчини

070407 * CER галогеновані кубові залишки та залишки реакції

070408 * CER інші кубові залишки та залишки реакції

070409 * CER галогеновані фільтрувальні осадки та відпрацьовані абсорбенти

070410 * CER інші осадки та відпрацьовані абсорбенти

070411 * Шлам CER від очищення стічних вод на місці, що містить небезпечні речовини

070412 Ангі CER від очищення стічних вод на місці, крім зазначених у 07 04 11

070413 * CER тверді відходи, що містять небезпечні речовини

070499 Відходи CER, не зазначені інакше

070500 Відходи CER від виробництва, виготовлення, постачання та використання фармацевтичних продуктів

070501 * CER водні промивні розчини та маточні розчини

070503 * CER галогеновані органічні розчинники, промивні та маточні розчини

070504 * CER інші органічні розчинники, промивні рідини та маточні розчини

070507 * CER галогеновані кубові залишки та залишки реакції

070508 * CER інші кубові залишки та залишки реакції

070509 * CER галогеновані фільтрувальні осадки та відпрацьовані абсорбенти

070510 * CER інші осадки та відпрацьовані абсорбенти

070511 * Шлам CER від очищення стічних вод на місці, що містить небезпечні речовини

070512 Осад CER від очищення стічних вод на місці, крім тих, що зазначені в 07 05 11

070513 * CER тверді відходи, що містять небезпечні речовини

070514 Тверді відходи CER, крім тих, що зазначені в 07 05 13

070599 Відходи CER, не зазначені інакше

070600 CER відходи виробництва, виготовлення, постачання та використання жирів, мастильних матеріалів, мила, мийних, дезінфікуючих та косметичних засобів

070601 * CER водні промивні розчини та маточні розчини

070603 * CER галогеновані органічні розчинники, промивні та маточні розчини

070604 * CER інші органічні розчинники, промивні рідини та маточні розчини

070607 * CER галогеновані кубові залишки та залишки реакції

070608 * CER інші кубові залишки та залишки реакції

070609 * CER галогеновані фільтрувальні осадки та відпрацьовані абсорбенти

070610 * CER інші осадки та відпрацьовані абсорбенти

070611 * Шлам CER від очищення стічних вод на місці, що містить небезпечні речовини

070612 Осад CER від очищення стічних вод на місці, крім тих, що зазначені в 07 06 11

070699 Відходи CER, не зазначені інакше

070700 Відходи CER від MFSU тонких хімікатів та хімікатів, не зазначених інакше

070701 * CER водні промивні розчини та маточні розчини

070703 * CER галогеновані органічні розчинники, промивні та маточні розчини

070704 * CER інші органічні розчинники, промивні рідини та маточні розчини

070707 * CER галогеновані кубові залишки та залишки реакції

070708 * CER інші кубові залишки та залишки реакції

070709 * CER галогеновані фільтрувальні осадки та відпрацьовані абсорбенти

070710 * CER інші осадки та відпрацьовані абсорбенти

070711 * Шлам CER від очищення стічних вод на місці, що містить небезпечні речовини

070712 Осад CER від очищення стічних вод на місці, крім тих, що зазначені в 07 07 11

070799 Відходи CER, не зазначені інакше

080000 CER ВІДХОДИ ВІД ВИРОБНИЦТВА, РЕГУЛЮВАННЯ, ПОСТАЧАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОКРИТТІВ (ФАРБ, ЛАКІВ ТА ГЛАЗУРОВАНИХ ЕМАЛІ), КЛЕЮ, ГЕРМЕТИКІВ ТА ЧОРБІЛ ДЛЯ ДРУКУ

080100 Відходи CER від виробництва, виготовлення, постачання та використання та видалення фарб і лаків

080111 * CER відходи фарби та лаку, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини

080112 CER відходи фарб та лаків, крім зазначених у 08 01 11

080113 * Осад CER від лакофарбових матеріалів, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини

080114 Шлам CER від фарб і лаків, крім тих, що зазначені в 08 01 13

080115 * CER водні шлами, що містять фарбу та лак, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини

080116 CER водні шлами, що містять фарби та лаки, відмінні від зазначених у 08 01 15

080117 * Осад CER від видалення фарби та лаку, що містить органічні розчинники або інші небезпечні речовини

080118 Осад CER від видалення фарби та лаку, крім тих, що зазначені в 08 01 17

080119 * CER водні суспензії, що містять фарби та лаки, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини

080120 CER водні суспензії, що містять фарби та лаки, відмінні від зазначених у 08 01 19

080121 * CER залишки фарби або засоби для зняття фарби

080199 Відходи CER, не зазначені інакше

080200 Відходи СЕВ від МФСУ інших покриттів (включаючи керамічні матеріали)

080201 CER відходи пилу від покриттів

080202 CER водні шлами, що містять керамічні матеріали

080203 CER водні суспензії, що містять керамічні матеріали

080299 Відходи CER, не зазначені інакше

080300 CER Відходи виробництва, рецептури, постачання та використання друкарських фарб

080307 CER водні шлами, що містять чорнило

080308 CER водні рідкі відходи, що містять чорнило

080312 * CER відпрацьовані чорнило, що містять небезпечні речовини

080313 Відпрацьоване чорнило CER, крім зазначених у 08 03 12

080314 * Осад чорнила CER, що містить небезпечні речовини

080315 Осад чорнила CER, крім зазначених у 08 03 14

080316 * CER залишки хімічних розчинів для травлення

080317 * CER відпрацьований тонер для друку, що містить небезпечні речовини

080318 CER відпрацьований тонер для друку, крім зазначених у 08 03 17

080319 * CER дисперсні масла

080399 Відходи CER, не зазначені інакше

080400 Відходи CER від виробництва, рецептури, постачання та використання клеїв і герметиків (включаючи гідроізоляційні вироби)

080409 * CER відходи клеїв і герметиків, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини

080410 CER відходи клеїв та герметиків, крім зазначених у 08 04 09

080411 * Осад клею та герметика CER, що містить органічні розчинники або інші небезпечні речовини

080412 Осад клею та герметиків CER, крім тих, що зазначені в 08 04 11

080413 * CER водні шлами, що містять клеї та герметики, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини

080414 CER водні шлами, що містять клеї та герметики, відмінні від зазначених у 08 04 13

080415 * CER водні рідкі відходи, що містять клеї та герметики, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини

080416 CER водні рідкі відходи, що містять клеї та герметики, крім зазначених у 08 04 15

080417 * Смоляне масло CER

080499 Відходи CER, не зазначені інакше

080500 Відходи CER, не зазначені інакше в 08

080501 * CER відходи ізоціанати

090000 CER ВІДХОДИ ФОТОГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

090100 CER відходи фотоіндустрії

090101 * CER на водній основі для прояву та активації

090102 * Розробники для проявників офсетних пластин CER на водній основі

090103 * Розробники CER на основі розчинників

090104 * Закріплюючі розчини CER

090105 * Промивальні розчини CER та розчини для фіксації стоп

090106 * Відходи CER, що містять срібло, від переробки фотографічних відходів на місці

090107 Фотоплівка та папір CER, що містять срібло або сполуки срібла

090108 Фотоплівка та папір CER, не містять срібла або сполук срібла

090110 CER одноразові камери без батарейок

090111 * Одноразові камери CER, що містять батареї, включені в 16 06 01, 16 06 02 або 16 06 03

090112 Одноразові камери CER, крім зазначених у 09 01 11

090113 * EWC водні рідкі відходи від видобутку срібла на місці, крім тих, що зазначені в 09 01 06

090199 Відходи CER, не зазначені інакше

100000 CER ВІДХОДІВ, ОБРОБЛЕНИХ ТЕРМИЧНИМИ ПРОЦЕСІМИ

100100 Відходи CER, вироблені тепловими електростанціями та іншими тепловими електростанціями (крім 19)

100101 CER зола, шлак і пил з котлів (крім пилу з котлів, зазначених у 10 01 04)

100102 CER вугільна зола

100103 CER зола виносна з торфу та необробленої деревини

100104 * CER легка зола від мазуту та котельного пилу

100105 Тверді відходи CER, що утворюються в результаті реакцій на основі кальцію в процесах десульфурації димових газів

100107 CER каламутні відходи, що утворюються в результаті реакцій на основі кальцію в процесах десульфурації димових газів

100109 * CER сірчана кислота

100113 * Виносна зола CER з емульгованих вуглеводнів, що використовуються як паливо

100114 * CER зола, шлак і котельний пил від спільного спалювання, що містять небезпечні речовини

100115 CER зола, шлак і пил з котлів від спільного спалювання, крім тих, що зазначені в 10 01 14

100116 * Виносна зола CER від спільного спалювання, що містить небезпечні речовини

100117 Зола виносна CER від спільного спалювання, крім тих, що зазначені в 10 01 16

100118 * CER відходи очищення димових газів, що містять небезпечні речовини

100119 Відходи CER від очищення димових газів, крім зазначених у 10 01 05, 10 01 07 та 10 01 18

100120 * Шлам CER від очищення стічних вод на місці, що містить небезпечні речовини

100121 Осад CER від очищення стічних вод на місці, крім тих, що зазначені в 10 01 20

100122 * CER водні шлами від операцій очищення котлів, що містять небезпечні речовини

100123 CER водні шлами від очищення котлів, крім тих, що зазначені в 10 01 22

100124 CER піски реакторів із псевдозрідженим шаром

100125 Відходи CER від зберігання та підготовки палива вугільних ТЕС

00126 Відходи CER, що утворюються при обробці охолоджуючої води

100199 Відходи CER, не зазначені інакше

100200 CER відходи металургійної промисловості

100201 CER Відходи від обробки шлаку

100202 CER необроблений шлак

100207 * CER тверді відходи обробки димових газів, що містять небезпечні речовини

100208 Відходи CER від обробки димових газів, крім зазначених у 10 02 07

100210 CER пластівці для прокатки

100211 * EWC відходи обробки охолоджуючої води, що містять масла

100212 Відходи EWC від обробки охолоджуючої води, крім зазначених у 10 02 11

100213 * Осад і фільтрувальний осад від очищення димових газів, що містять небезпечні речовини

100214 Осад та фільтрувальний осад від обробки газу, крім зазначених у 10 02 13

100215 CER інші шлами та фільтрувальний осад

100299 Відходи CER, не зазначені інакше

100300 CER відходи термічної металургії алюмінію

100302 CER фрагменти анодів

100304 * EWC шлак основного виробництва

100305 CER відходи глинозему

100308 * CER сольовий шлак вторинного виробництва

100309 * EWC чорний шлак вторинного виробництва

100315 * Очистки CER, які є легкозаймистими або виділяють при контакті з водою горючі гази в небезпечних кількостях

100316 Знімки CER, крім зазначених у 10 03 15

100317 * EWC смоловмісні відходи анодного виробництва

100318 CER вуглецевмісні відходи виробництва анодів, крім зазначених у 10 03 17

100319 * Пил димових газів CER, що містить небезпечні речовини

100320 Пил димових газів CER, крім зазначених у 10 03 19

100321 * EWC інші порошки та частки (у тому числі з кульових млинів), що містять небезпечні речовини

100322 CER інші порошки та частки (у тому числі з кульових млинів), крім зазначених у 10 03 21

100323 * CER тверді відходи обробки димових газів, що містять небезпечні речовини

100324 Відходи CER від обробки димових газів, крім зазначених у 10 03 23

100325 * Осад і фільтрувальний осад від очищення димових газів, що містять небезпечні речовини

100326 Осад та фільтрувальний осад від обробки газу, крім зазначених у 10 03 25

100327 * Відходи EWC від обробки охолоджуючої води, що містять масло

100328 Відходи EWC від обробки охолоджуючої води, крім зазначених у 10 03 27

100329 * Відходи CER від переробки сольових та чорних шлаків, що містять небезпечні речовини

100330 Відходи CER від переробки сольового розчину та чорних шлаків, крім зазначених у 10 03 29

100399 Відходи CER, не зазначені інакше

100400 CER відходи свинцевої термічної металургії

100401 * Шлаки СЕВ первинного та вторинного виробництва

100402 * Домішки та знежирені СЕВ ​​первинного та вторинного виробництва

100403 * CER арсенат кальцію

100404 * Пил димових газів CER

100405 * CER інші порошки та частки

100406 * CER тверді відходи обробки димових газів

100407 * Шлам і фільтрувальний осад CER від обробки димових газів

00409 * Відходи EWC від обробки охолоджуючої води, що містять масло

100410 Відходи EWC від обробки охолоджуючої води, крім зазначених у 10 04 09

100499 Відходи CER, не зазначені інакше

100500 CER відходи термічної металургії цинку

100501 Шлаки СЕВ первинного та вторинного виробництва

100503 * Пил димових газів CER

100504 CER інші порошки та частки

100505 * CER тверді відходи обробки димових газів

100506 * Шлам і фільтрувальний осад CER від обробки димових газів

100508 * Відходи EWC від обробки охолоджуючої води, що містять масло

100509 Відходи EWC від обробки охолоджуючої води, крім зазначених у 10 05 08

100510 * CER шлаки та шлаки, які є легкозаймистими або виділяють при контакті з водою горючі гази в небезпечних кількостях

100511 Окалини та знежирені речовини CER, крім зазначених у 10 05 10

100599 Відходи CER, не зазначені інакше

100600 CER відходи термічної металургії міді

100601 Шлаки СЕВ первинного та вторинного виробництва

100602 CER Домішки та знежирені речовини первинного та вторинного виробництва

100603 * Пил димових газів CER

100604 CER інші порошки та частки

100606 * CER тверді відходи обробки димових газів

100607 * Шлам і фільтрувальний осад CER від обробки димових газів

100609 * Відходи EWC від обробки охолоджуючої води, що містять масло

100610 Відходи EWC від обробки охолоджуючої води, крім зазначених у 10 06 09

100699 Відходи CER, не зазначені інакше

100700 CER відходи термічної металургії срібла, золота та платини 100701 шлаки первинного та вторинного виробництва

100702 CER Домішки та знежирені речовини первинного та вторинного виробництва

100703 CER тверді відходи, що утворюються в результаті обробки парів

100704 CER інші порошки та частки

100705 Осад CER та фільтраційні залишки, що утворюються в результаті обробки парів

100707 * Відходи EWC від обробки охолоджуючої води, що містять масло

100708 Відходи EWC від обробки охолоджуючої води, крім зазначених у 10 07 07

100799 Відходи CER, не зазначені інакше

100800 CER Відходи термічної металургії інших кольорових корисних копалин

100804 Пил і частки CER

100808 * СЕВ солоні шлаки первинного та вторинного виробництва

100809 CER інші шлаки

100810 * CER домішки та шлаки, які є легкозаймистими або виділяють при контакті з водою горючі гази в небезпечних кількостях

100811 Домішки та знежирені речовини CER, крім зазначених у 10 08 10

100812 * CER відходи, що містять дьоготь, від виробництва анодів

100813 CER вуглецевмісні відходи виробництва анодів, крім зазначених у 10 08 12

100814 CER фрагменти анодів

100815 * Пил димових газів CER, що містить небезпечні речовини

100816 Пил димових газів CER, крім зазначених у 10 08 15

100817 * Осад і фільтрувальний осад від очищення димових газів, що містять небезпечні речовини

100818 Осад та фільтрувальний осад від обробки газу, крім зазначених у 10 08 17

100819 * Відходи EWC від обробки охолоджуючої води, що містять масло

100820 Відходи EWC від обробки охолоджуючої води, крім зазначених у 10 08 19

100899 Відходи CER, не зазначені інакше

100900 CER відходи від виплавки чорних матеріалів

100903 CER шлак плавлення

100905 * CER невикористані ливарні форми та сердечники, що містять небезпечні речовини

100906 CER невикористані ливарні форми та сердечники, крім зазначених у 10 09 05

100907 * CER використовував ливарні форми та сердечники, що містять небезпечні речовини

100908 CER використані ливарні форми та сердечники, відмінні від зазначених у 10 09 07

100909 * Пил димових газів CER, що містить небезпечні речовини

100910 Пил димових газів CER, крім зазначених у 10 09 09

100911 * EWC інші частки, що містять небезпечні речовини

100912 CER інші частки, крім зазначених у 10 09 11

100913 * В'яжучі відходи CER, що містять небезпечні речовини

100914 В'яжучі для відходів CER, крім зазначених у 10 09 13

100915 * CER відходи детекторів тріщин продуктів, що містять небезпечні речовини

100916 CER відходи продуктів для виявлення тріщин, крім зазначених у 10 09 15

100999 Відходи CER, не зазначені інакше

101000 CER відходи від лиття кольорових матеріалів

101003 CER шлак плавлення

101005 * CER невикористані ливарні форми та сердечники, що містять небезпечні речовини

101006 CER невикористані ливарні форми та сердечники, крім зазначених у 10 10 05

101007 * CER використовував ливарні форми та сердечники, що містять небезпечні речовини

101008 CER використані ливарні форми та сердечники, відмінні від зазначених у 10 10 07

101009 * Пил димових газів CER, що містить небезпечні речовини

101010 Пил димових газів CER, крім зазначених у 10 10 09

101011 * EWC інші частки, що містять небезпечні речовини

101012 CER інші частки, крім зазначених у 10 10 11

101013 * В'яжучі відходи CER, що містять небезпечні речовини

101014 В'яжучі для відходів CER, крім зазначених у 10 10 13

101015 * CER відходи детекторів тріщин продуктів, що містять небезпечні речовини

101016 CER відходи продуктів для виявлення тріщин, крім зазначених у 10 10 15

101099 Відходи CER, не зазначені інакше

101100 CER Відходи виробництва скла та виробів зі скла

01103 CER відходи скловолокнистих матеріалів

101105 Пил і частки CER

101109 * Суміш відходів CER, не підданих термічній обробці, містить небезпечні речовини

101110 Суміш відходів CER, не піддана термічній обробці, крім зазначених у 10 11 09

101111 * Скло EWC у вигляді частинок і скляний порошок, що містить важкі метали (наприклад, з електронно-променевих трубок)

101112 Відходи скла EWC, крім тих, що зазначені в 10 11 11

101113 * CER для полірування скла та шліфувального осаду, що містить небезпечні речовини

101114 Осад від полірування та шліфування скла CER, крім зазначених у 10 11 13

101115 * CER тверді відходи обробки димових газів, що містять небезпечні речовини

101116 Відходи CER від обробки димових газів, крім зазначених у 10 11 15

101117 * Осад і фільтрувальний осад від очищення димових газів, що містять небезпечні речовини

101118 Осад та фільтрувальний осад від обробки газу, крім зазначених у 10 11 17

101119 * Тверді відходи EWC від очищення стічних вод на місці, що містять небезпечні речовини

101120 Тверді відходи CER від очищення стічних вод на місці, крім зазначених у 10 11 19

101199 Відходи CER, не зазначені інакше

101200 CER відходи виробництва керамічних виробів, цегли, плитки та будівельних матеріалів

101201 Відходи CER із сполук, не підданих термічній обробці

101203 Пил і частки CER

101205 Осад CER та фільтраційні залишки, що утворюються в результаті обробки парів

101206 Форми для відходів CER

101208 CER відходи кераміки, цегли, плитки та будівельних матеріалів (піддані термічній обробці)

101209 * CER тверді відходи обробки димових газів, що містять небезпечні речовини

101210 Тверді відходи CER від обробки димових газів, крім тих, що зазначені в 10 12 09

101211 * Відходи СЕВ від скління, що містять важкі метали

101212 Відходи CER від операцій скління, крім тих, що зазначені в позиції 10 12 11

101213 Осад CER від очищення стічних вод на місці

01299 Відходи CER, не зазначені інакше

101300 CER відходи виробництва цементу, вапна та гіпсу та вироби з цих матеріалів

101301 Відходи CER із сполук, не підданих термічній обробці

101304 Відходи CER від прожарювання та гідратації вапна

101306 Пил і тверді частки EWC (крім предметів 10 13 12 і 10 13 13)

101307 Осад CER та фільтраційні залишки, що утворюються в результаті обробки парів

101309 * CER відходи виробництва азбестоцементу, що містять азбест

101310 Відходи CER виробництва азбестоцементу, крім зазначених у 10 13 09

101311 Відходи CER від виробництва композиційних матеріалів на цементній основі, крім зазначених у 10 13 09 та 10 13 10

101312 * CER тверді відходи обробки димових газів, що містять небезпечні речовини

101313 Тверді відходи CER від обробки димових газів, крім тих, що зазначені в 10 13 12

101314 Відходи CER та цементний шлам

101399 Відходи CER, не зазначені інакше

101400 CER відходи, утворені крематорними печами

101401 * Відходи CER від очищення димових газів, що містять ртуть

110000 CER ВІДХОДИ ВІДХІМІЧНОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ ТА ПОКРИТТЯ МЕТАЛОВ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ; ГІДРОМЕТАЛУРГІЯ кольорових металів

110100 CER відходи, що утворюються в результаті обробки та нанесення покриттів на метали (наприклад, гальванічні процеси, цинкування, травлення, електролітичне очищення, фосфатування, знежирення лугом, анодування)

110105 * CER травильні кислоти

110106 * Кислоти CER, не зазначені інакше

110107 * Основи для травлення CER

110108 * CER фосфатування шламів

10109 * Осад CER і фільтрувальний осад, що містять небезпечні речовини

110110 Осад та фільтрувальний осад CER, крім зазначених у 11 01 09

110111 * CER водні мийні розчини, що містять небезпечні речовини

110112 CER водні промивні розчини, крім тих, що зазначені в 10 01 11

110113 * CER знежирювальні відходи, що містять небезпечні речовини

110114 Відходи знежирення CER, крім зазначених у 11 01 13

110115 * CER елюанти та шлами з мембранних систем та іонообмінних систем, що містять небезпечні речовини

110116 * CER насичені або відпрацьовані іонообмінні смоли

110198 * EWC інші відходи, що містять небезпечні речовини

110199 Відходи CER, не зазначені інакше

110200 CER відходи, отримані гідрометалургійною переробкою кольорових металів

110202 * CER відходи гідрометалургії цинку (включаючи ярозит, гетит)

110203 Відходи CER від виробництва анодів для водних електролітичних процесів

110205 * CER відходи гідрометалургійної переробки міді, що містять небезпечні речовини

110206 Відходи CER від гідрометалургійної переробки міді, крім відходів 11 02 05

110207 * EWC інші відходи, що містять небезпечні речовини

110299 Відходи CER, не зазначені інакше

110300 CER тверді відходи та осад, що утворюються в процесі відпуску

110301 * Відходи CER, що містять ціанід

110302 * EWC інші відходи

110500 CER відходи, що утворюються шляхом гарячого цинкування

110501 CER твердий цинк

110502 CER цинкова зола

110503 * CER тверді відходи обробки димових газів

110504 * CER темний немає в наявності

110599 Відходи CER, не зазначені інакше

120000 CER ВІДХОДИ ПЕРЕРОБКИ ТА ФІЗИЧНО-МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ МЕТАЛІВ І ПЛАСТ

120100 CER відходи, що утворюються в результаті фізико-механічної обробки поверхні та обробки металів і пластмас

120101 Описи та стружка CER із чорних матеріалів

120102 Пил CER і тверді частинки залізних матеріалів

120103 Описи та стружка CER з кольорових матеріалів

120104 Пил CER та тверді частки кольорових матеріалів

120105 Опилки та стружка CER з пластмасових матеріалів

120106 * CER мінеральні машинні масла, що містять галогени (крім емульсій і розчинів)

120107 * CER мінеральні машинні масла, без галогенів (крім емульсій і розчинів)

120108 * CER емульсії та розчини для машин, що містять галогени

120109 * CER емульсії та розчини для машин, без галогенів

120110 * Синтетичні машинні масла CER

120112 * CER воски та відпрацьовані жири

120113 CER відходи зварювання

120114 * Шлам механічної обробки CER, що містить небезпечні речовини

120115 Осад від механічної обробки CER, крім тих, що зазначені в 12 01 14

120116 * CER відходи абразивного матеріалу, що містить небезпечні речовини

120117 CER відходи абразивного матеріалу, крім зазначених у 12 01 16

120118 * шлами металу CER (шлами шліфування, заточування та притирання), що містять масло 120119 * машинні масла, легко розкладаються біологічно

120120 * CER відпрацьовані подрібнювальні тіла та подрібнювальні матеріали, що містять небезпечні речовини

120121 CER відпрацьовані шліфувальні тіла та матеріали для подрібнення, крім зазначених у 12 01 20

120199 Відходи CER, не зазначені інакше

120300 CER відходи від процесів знежирення водою та парою (крім 11)

120301 * - водні мийні розчини

120302 * Відходи CER, що утворюються в процесі знежирення парою

130000 CER ВІДХОДИХ ОЛІЇ ТА ВІДХОДІВ РІДКОГО ПАЛИВА (крім харчових масел і масел, зазначених у главах 05, 12 і 19)

130100 CER відходи масел для гідравлічних контурів

130101 * CER гідравлічні масла, що містять ПХД (1)

130104 * CER хлоровані емульсії 130105 * нехлоровані емульсії

130109 * CER мінеральні масла для гідравлічних систем, хлоровані

130110 * CER мінеральні масла для гідравлічних систем, нехлоровані

130111 * CER синтетичні масла для гідравлічних систем

130112 * CER оливи для гідравлічних ланцюгів, що легко біологічно розкладаються

130113 * CER інші масла для гідравлічних систем

130200 CER відпрацьоване моторне масло, трансмісійне масло та мастило

130204 * CER відходи мінеральних хлорованих моторних, трансмісійних і мастильних масел

130205 * CER нехлоровані моторні, трансмісійні та мастила на мінеральній основі

130206 * CER відпрацьований синтетичний двигун, трансмісійне та мастило

130207 * CER легко біологічно розкладне моторне, трансмісійне та мастило

130208 * CER інші моторні, трансмісійні та мастила

130300 CER відпрацьовані ізоляційні та теплопровідні масла

130301 * CER ізоляційні та теплопровідні масла, що містять ПХД

130306 * CER хлоровані мінеральні ізоляційні та теплообмінні масла, крім зазначених у 13 03 01

130307 * CER нехлоровані ізоляційні та теплопровідні мінеральні масла

130308 * CER синтетичні ізоляційні та теплопровідні масла

130309 * CER ізоляційні та теплопровідні масла, легко біологічно розкладаються

130310 * CER інші ізоляційні та теплопровідні масла

130400 CER трюмні масла

130401 * CER трюмні масла з внутрішнього судноплавства

130402 * CER трюмні масла з причалної каналізації

130403 * CER інші трюмні масла з навігації

130500 CER Продукти розділення олії/води

130501 * CER тверді відходи піщаних камер та продуктів розділення нафти/води

130502 * Шлам CER від продуктів розділення нафти/води

130503 * Шлам CER з колекторів

130506 * Масла CER, отримані шляхом розділення олії/води

130507 * CER нафтові води, отримані шляхом розділення нафти/води

130508 * CER суміші відходів пісочних камер і сепараторів олії/води

130700 CER відходи рідкого палива

130701 * CER мазут і дизельне паливо

130702 * CER нафта

130703 * EWC інше паливо (включаючи суміші)

130800 CER відпрацьовані масла, не зазначені інакше

130801 * шлами та емульсії CER, отримані в процесі опріснення

130802 * CER інші емульсії

130899 * Відходи EWC, не зазначені інакше

140000 CER ВІДХОДИ ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ, ХОЛОДЖЕНТІВ ТА ПРОПЕЛЕНТІВ (крім 07 і 08)

140600 CER органічні розчинники, холодоагенти та відходи піни / аерозольних пропелентів

140601 * CER хлорфторуглероды, HCFC, HFC

140602 * CER інші розчинники та суміші розчинників, галогеновані

140603 * CER інші розчинники та суміші розчинників

140604 * Осад CER або тверді відходи, що містять галогеновані розчинники

140605 * Шлам або тверді відходи CER, що містять інші розчинники

150000 CER ВІДХОДИ УПАКОВКИ, АБСОРБЕНТИ, ганчірки, ФІЛЬТУЮЧІ МАТЕРІАЛИ ТА ЗАХИСНИЙ ОДЯГ (ІНШЕ НЕ ВКАЗАНО)

150100 CER для пакування (включаючи міські відходи упаковки, що підлягають роздільному збиранню)

150101 CER паперова та картонна тара

150102 CER пластикова упаковка

150103 CER дерев'яна тара

150104 CER металева тара

150105 Упаковка CER в композитних матеріалах

150106 CER змішана упаковка

150107 CER скляна тара

150109 CER текстильна упаковка

150110 * Упаковка CER, що містить залишки небезпечних речовин або забруднена такими речовинами

150111 * CER металева тара, що містить небезпечні тверді пористі матриці (наприклад, азбест), включаючи порожні контейнери під тиском

150200 Абсорбенти CER, фільтруючі матеріали, ганчірки та захисний одяг

150202 * Абсорбенти CER, фільтруючі матеріали (включаючи масляні фільтри, не зазначені інакше), ганчірки та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами

150203 Абсорбенти, фільтрувальні матеріали, ганчірки та захисний одяг CER, крім зазначених у 15 02 02

ВІДХОДИ 160000 CER, ІНШЕ НЕ ВКАЗАНО У СПИСКУ

160100 CER транспортні засоби, що вийшли з експлуатації, що належать до різних видів транспорту (включаючи позадорожню пересувну техніку), та відходи від розбирання транспортних засобів, що вийшли з експлуатації, та технічного обслуговування транспортних засобів (крім 13, 14, 16 06 і 16 08)

160103 Шини CER із закінченням терміну експлуатації

160104 * CER транспортні засоби, що вийшли з експлуатації

160106 CER: транспортні засоби, що вийшли з експлуатації, не містять рідин чи інших небезпечних компонентів

160107 * Масляні фільтри CER

160108 * Компоненти CER, що містять ртуть

160109 * Компоненти CER, що містять ПХД

160110 * Вибухові компоненти CER (наприклад, «подушки безпеки»)

160111 * Гальмівні колодки CER, що містять азбест

160112 Гальмівні колодки CER, крім зазначених у 16 ​​01 11

160113 * Гальмівні рідини CER

160114 * CER антифризи, що містять небезпечні речовини

160115 Рідини антифризи CER, крім зазначених у 16 ​​01 14

160116 CER резервуари для рідкого газу

160117 CER чорні метали

160118 CER кольорові метали

160119 CER пластик 160120 скло

160121 * EWC небезпечні компоненти, крім зазначених у 16 ​​01 07 до 16 01 11, 16 01 13 і 16 01 14

160122 Компоненти CER, не зазначені інакше

160199 Відходи CER, не зазначені інакше

160200 CER відходи електричного та електронного обладнання

160209 * Трансформатори та конденсатори CER, що містять друковані плати

160210 * CER утилізовано обладнання, що містить або забруднене ПХД, відмінні від тих, що зазначені в 16 02 09

60211 * CER утилізованого обладнання, що містить хлорфторвуглеводні, HCFC, HFC

160212 * CER вибраковане обладнання, що містить азбест у вільних волокнах

160213 * Вибраковане обладнання EWC, що містить небезпечні компоненти (2), крім зазначених у 16 ​​02 09 і 16 02 12

160214 Вибраковане обладнання CER, крім зазначеного в пунктах з 16 02 09 до 16 02 13

160215 * Небезпечні компоненти CER видалені з утилізованого обладнання

160216 Компоненти CER, вилучені з утилізованого обладнання, крім зазначених у 16 ​​02 15

160300 CER продукти, що не відповідають специфікації, та невикористані продукти

160303 * CER неорганічні відходи, що містять небезпечні речовини

160304 CER неорганічні відходи, крім зазначених у 16 ​​03 03

160305 * CER органічні відходи, що містять небезпечні речовини

160306 Органічні відходи EWC, крім зазначених у 16 ​​03 05

160400 CER відходи вибухових речовин

160401 * CER відходи боєприпасів

160402 * CER відходи феєрверків

160403 * CER інші відходи вибухових речовин

160500 CER газ у контейнерах під тиском та відходах хімікатів

160504 * CER гази в контейнерах під тиском (включаючи галони), що містять небезпечні речовини

160505 Гази CER в контейнерах під тиском, крім тих, що зазначені в 16 05 04

160506 * Лабораторні хімікати EWC, що містять або складаються з небезпечних речовин, включаючи суміші лабораторних хімікатів

160507 * CER відходи неорганічних хімічних речовин, що містять або складаються з небезпечних речовин

160508 * CER відходи органічних хімічних речовин, що містять або складаються з небезпечних речовин

160509 Хімічні відходи EWC, крім тих, що зазначені в 16 05 06, 16 05 07 і 16 05 08

160600 CER батареї та акумулятори

160601 * Свинцево-кислотні акумулятори CER

160602 * нікель-кадмієві батареї

160603 * CER батареї, що містять ртуть

160604 CER лужні батареї (крім 16 06 03)

160605 інші батареї та акумулятори

160606 * Електроліти CER від батарей та акумуляторів підлягають роздільному збору

160700 CER відходи від очищення транспортних і складських цистерн і бочок (крім 05 і 13)

160708 * Відходи EWC, що містять масло

160709 * Відходи EWC, що містять інші небезпечні речовини

160799 Відходи CER, не зазначені інакше

160800 CER відпрацьованих каталізаторів

160801 CER відпрацьовані каталізатори, що містять золото, срібло, реній, родій, паладій, іридій або платину (крім 16 08 07)

160802 * CER відпрацьовані каталізатори, що містять небезпечні перехідні метали (3) або небезпечні сполуки перехідних металів

160803 CER відпрацьовані каталізатори, що містять перехідні метали або сполуки перехідних металів, не зазначені інакше

160804 CER відпрацьовані каталізатори каталітичного крекінгу (крім 16 08 07)

160805 * CER відпрацьовані каталізатори, що містять фосфорну кислоту

160806 * CER відпрацьовані рідини, що використовуються як каталізатори

160807 * CER відпрацьовані каталізатори, забруднені небезпечними речовинами

160900 CER окислювальні речовини

160901 * Перманганати CER, наприклад перманганат калію

160902 * Хромати CER, наприклад, хромат калію, калій або дихромат натрію

160903 * Пероксиди CER, наприклад перекис водню

160904 * CER окислювальні речовини, не зазначені інакше

161000 CER водні рідкі відходи, призначені для очищення за межами майданчика

161001 * CER водні розчини відходів, що містять небезпечні речовини

161002 CER водні розчини відходів, крім тих, що зазначені в 16 10 01

161003 * CER водні концентрати, що містять небезпечні речовини

161004 CER водні концентрати, крім зазначених у 16 ​​10 03

161100 CER обрізки футеровки та вогнетривких матеріалів

161101 * CER футеровки та вогнетриви на основі вуглецю від металургійних процесів, що містять небезпечні речовини

161102 CER футеровки та вогнетриви на основі вуглецю, отримані в металургійних процесах, крім тих, що зазначені в 16 11 01

161103 * CER інші футеровки та вогнетриви з металургійних процесів, що містять небезпечні речовини

161104 CER інші футеровки та вогнетриви, отримані в металургійних процесах, крім зазначених у 16 ​​11 03

161105 * CER футеровки та вогнетриви з неметалургійних процесів, що містять небезпечні речовини

161106 Футеровки та вогнетриви CER з неметалургійних процесів, крім тих, що зазначені в 16 11 05

170000 CER ВІДХОДИ ВІД БУДІВНИЦТВА ТА ДЕМОНТАЦІЙ (У т. ч. Ґрунт із ЗАБРУДНЕНИХ МІСЦЬ)

170100 CER бетон, цегла, плитка та кераміка

170101 CER цемент

170102 Цегла CER

170103 Плитка та кераміка CER

170106 * Суміші CER або шлаки бетону, цегли, черепиці та кераміки, що містять небезпечні речовини

170107 Суміші CER або шлаки з бетону, цегли, черепиці та кераміки, крім зазначених у 17 01 06

170200 CER дерево, скло та пластик

170201 Деревина CER

170202 CER скло

170203 CER пластик

170204 * EWC скло, пластик та деревина, що містять або забруднені небезпечними речовинами

170300 CER бітумінозні суміші, кам'яновугільна смола та продукти, що містять дьоготь

170301 * CER бітумні суміші, що містять кам'яновугільний дьоготь

170302 CER бітумні суміші, крім зазначених у 17 03 01

170303 * EWC кам'яновугільна смола та продукти, що містять смоли

170400 Метали CER (включаючи їх сплави) 170401 мідь, бронза, латунь

170402 CER алюміній

170403 Свинець CER

170404 CER цинк

170405 CER чавун і сталь

170406 CER жерсть

170407 CER змішані метали

170409 * CER металеві відходи, забруднені небезпечними речовинами

170410 * Кабелі CER, просочені маслом, кам'яновугільною смолою або іншими небезпечними речовинами

170411 Кабелі CER, крім згаданих у 17 04 10

170500 CER земля (включаючи ґрунт із забруднених ділянок), скелі та днопоглиблювальний бруд

170503 * CER земля та породи, що містять небезпечні речовини

170504 Земля та породи CER, крім згаданих у 17 05 03

170505 * CER днопоглиблювальний бруд, що містить небезпечні речовини

170506 Поглиблення днопоглиблення CER, відмінне від зазначеного в 17 05 05

170507 * CER щебінь для залізничних насипів, що містить небезпечні речовини

170508 Щебінь CER для залізничного баласту, крім зазначеного в 17 05 07

170600 CER ізоляційні матеріали та будматеріали, що містять азбест

170601 * CER ізоляційні матеріали, що містять азбест

170603 * CER інші ізоляційні матеріали, що містять або складаються з небезпечних речовин

170604 CER ізоляційні матеріали, крім зазначених у 17 06 01 і 17 06 03

170605 * CER будівельні матеріали, що містять азбест

170800 CER будівельні матеріали на основі гіпсу

170801 * CER будівельні матеріали на основі гіпсу, забруднені небезпечними речовинами

170802 CER будівельні матеріали на основі гіпсу, крім зазначених у 17 08 01

170900 CER інші відходи будівництва та знесення

170901 * CER відходи будівництва та знесення, що містять ртуть

170902 * CER відходи будівництва та демонтажу, що містять ПХД (наприклад, герметики, що містять ПХБ, смоляні підлоги, що містять ПХБ, герметичні скляні елементи, що містять ПХБ, конденсатори, що містять ПХБ)

170903 * EWC інші відходи будівництва та знесення (включаючи змішані відходи), що містять небезпечні речовини

170904 CER змішані відходи будівництва та знесення, крім зазначених у 17 09 01, 17 09 02 та 17 09 03

180000 CER ВІДХОДИ, ВИРОБЛЕНІ СЕКТОРОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ВЕТЕРИНАРІЇ, АБО ПОВ'ЯДНІ ДІЯЛЬНІСТЬ (крім кухонних відходів та відходів громадського харчування, які не отримують безпосередньо від терапевтичної обробки)

180100 Відходи CER з пологових будинків та відходи, пов'язані з діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань у людей

180101 Об'єкти для різання CER (крім 18 01 03)

180102 Анатомічні частини та органи CER, включаючи мішки з плазмою та запаси крові (крім 18 01 03)

180103 * Відходи CER, які необхідно збирати та утилізувати, дотримуючись спеціальних запобіжних заходів, щоб уникнути інфекцій

180104 відходи, які не можна збирати та утилізувати, дотримуючись спеціальних запобіжних заходів, щоб уникнути інфекцій (наприклад, бинти, гіпси, простирадла, одноразовий одяг, гігієнічні серветки)

180106 * Хімічні речовини EWC, що складаються з небезпечних речовин або містять їх

180107 Хімічні речовини EWC, крім тих, що зазначені в 18 01 06

180108 * CER цитотоксичні та цитостатичні препарати

180109 Лікарські засоби CER, крім зазначених у 18 01 08

180110 * CER відходи амальгами від стоматологічних процедур

180200 Відходи CER, пов'язані з дослідженнями та діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань тварин

180201 Об'єкти для різання CER (крім 18 02 02)

180202 * Відходи CER, які необхідно збирати та утилізувати, дотримуючись спеціальних запобіжних заходів, щоб уникнути інфекцій

180203 Відходи CER, які не можна збирати та утилізувати, дотримуючись спеціальних запобіжних заходів, щоб уникнути інфекцій

180205 * Хімічні речовини EWC, що складаються з небезпечних речовин або містять їх

180206 Хімічні речовини EWC, крім тих, що зазначені в 18 02 05

180207 * CER цитотоксичні та цитостатичні препарати

180208 Лікарські засоби CER, крім зазначених у 18 02 07

190000 CER ВІДХОДІВ, ВИРОБЛЕНИХ ВІД ОЧИСТНИХ СТАНЦІЙ, ВНУТРІШНІХ ОЧИСТНИХ СТАНЦІЙ, А ТАКОЖ ПИТАННЯ ВОДИ ТА ЇЇ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОМИСЛОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

190100 CER відходи від спалювання або піролізу відходів

190102 CER залізні матеріали, видобуті з золи

190105 * Залишки фільтра CER від обробки парів

190106 * CER водні рідкі відходи від обробки парів та інших водних рідких відходів

190107 * CER тверді відходи обробки димових газів

190110 * CER відпрацьоване активоване вугілля, що використовується для обробки парів

190111 * CER зола та шлак, що містять небезпечні речовини

190112 Зола та шлак CER, крім зазначених у 19 01 11

190113 * CER летюча зола, що містить небезпечні речовини

190114 Зола виносна CER, крім згаданих у 19 01 13

190115 * Зола з котлів EWC, що містить небезпечні речовини 190116 Котельний пил, відмінний від зазначених у 19 01 15

190117 * CER відходи піролізу, що містять небезпечні речовини

190118 Відходи піролізу EWC, крім зазначених у 19 01 17

190119 CER піски реакторів із псевдозрідженим шаром

190199 Відходи CER, не зазначені інакше

190200 Відходи CER, утворені шляхом специфічної хіміко-фізичної обробки промислових відходів (включаючи декроматизацію, деціанацію, нейтралізацію)

190203 CER суміші відходів, що складаються виключно з ненебезпечних відходів

190204 * Змішані відходи CER, що містять принаймні один небезпечний відхід

190205 * шлами CER від хіміко-фізичних обробок, що містять небезпечні речовини

190206 Шлам CER від хімічних і фізичних обробок, крім тих, що зазначені в 19 02 05

190207 * CER олії та концентрати, отримані шляхом сепарації

190208 * CER рідкі горючі відходи, що містять небезпечні речовини

190209 * CER тверді горючі відходи, що містять небезпечні речовини

190210 EWC горючі відходи, крім тих, що зазначені в 19 02 08 і 19 02 09

190211 * EWC інші відходи, що містять небезпечні речовини

190299 Відходи CER, не зазначені інакше

190300 CER стабілізовані / затверділі відходи (4)

190304 * Відходи EWC, позначені як небезпечні, частково (5) стабілізовані

190305 Відходи, стабілізовані СЕВ, крім тих, що зазначені в 19 03 04

190306 * Відходи CER, позначені як небезпечні, затверділі

190307 Тверді відходи EWC, крім зазначених у 19 03 06

190400 CER скловане відходи та відходи від скління

190401 CER скловане відходи

190402 * Зола виносу CER та інші відходи обробки димових газів

190403 * CER несклоподібна тверда фаза

190404 CER водні рідкі відходи, отримані шляхом відпуску склопакетних відходів

190500 CER відходи, що утворюються шляхом аеробної обробки твердих відходів

190501 CER некомпостована частина комунальних та подібних відходів

190502 CER некомпостована частина відходів тваринного та рослинного походження

190503 Компост CER поза специфікацією

190599 Відходи CER, не зазначені інакше

190600 CER відходи, отримані шляхом анаеробної обробки відходів

190603 Рідини CER, отримані шляхом анаеробної обробки міських відходів

190604 Дигестат CER, отриманий шляхом анаеробної обробки міських відходів

190605 Рідини CER, отримані шляхом анаеробної обробки відходів тваринного або рослинного походження

90606 Дигестат CER, отриманий шляхом анаеробної обробки відходів тваринного або рослинного походження

190699 Відходи CER, не зазначені інакше

190700 CER звалищний фільтрат

190702 * фільтрат з полігону CER, що містить небезпечні речовини

190703 фільтрат зі звалища CER, крім зазначеного в 19 07 02

190800 CER Відходи очисних споруд, не зазначені інше

190801 Сито CER

190802 CER відходи від захоронення піску

190805 Шлам CER, отриманий при очищенні міських стічних вод

190806 * CER насичені або відпрацьовані іонообмінні смоли

190807 * Розчини CER та шлами від регенерації іонообмінних смол

190808 * CER відходи мембранних систем, що містять небезпечні речовини

190809 CER суміші олій і жирів, отриманих шляхом розділення олії/води, що містять тільки харчові олії та жири

190810 * EWC суміші олій і жирів, отриманих від сепарації олії/води, крім тих, що зазначені в 19 08 09

190811 * Шлам CER від біологічної очистки промислових стічних вод, що містять небезпечні речовини

190812 Шлам CER від біологічного очищення промислових стічних вод, крім тих, що зазначені в 19 08 11

190813 * Шлам CER, що містить небезпечні речовини, від інших очисних промислових стічних вод

190814 Шлам CER від іншої обробки промислових стічних вод, крім тих, що зазначені в 19 08 13

190899 Відходи CER, не зазначені інакше

190900 CER Відходи, що утворюються очищенням води або підготовкою її до промислового використання

190901 Тверді відходи CER, що утворюються шляхом первинної фільтрації та сортування

190902 Шлам CER, отриманий в процесі очищення води

190903 Шлам CER, отриманий процесами декарбонізації

190904 CER відпрацьоване активоване вугілля

190905 CER насичені або вичерпані іонообмінні смоли

190906 Розчини CER та шлами від регенерації іонообмінних смол

190999 відходи, не зазначені інакше

191000 CER відходи від подрібнення металовмісних відходів

191001 CER відходи чавуну та сталі

191002 CER відходи кольорових металів

191003 * Пух CER - легка фракція і порошки, що містять небезпечні речовини

191004 Пух CER - легка фракція та пил, крім зазначених у 19 10 03

191005 * CER інші фракції, що містять небезпечні речовини

191006 CER інші фракції, крім зазначених у 19 10 05

191100 CER відходи, отримані шляхом регенерації масла

191101 * CER відпрацьовані глиняні фільтри

191102 * CER кислотні гудрони

191103 * CER водні рідкі відходи

191104 * Відходи СЕВ від очищення палив з основами

191105 * Шлам CER від очищення стічних вод на місці, що містить небезпечні речовини

191106 Осад CER від очищення стічних вод на місці, крім тих, що зазначені в 19 11 05

191107 * Відходи CER, утворені очищенням парів

191199 Відходи CER, не зазначені інакше

191200 CER відходи від механічної обробки відходів (наприклад, сортування, подрібнення, ущільнення, гранулювання), не зазначені інакше

191201 CER папір і картон

191202 CER чорні метали

191203 CER кольорові метали

191204 CER пластик і гума

191205 CER скло

191206 * Деревина CER, що містить небезпечні речовини

191207 Деревина CER, відмінна від зазначеної в 19 12 06

191208 CER текстильні вироби

191209 Мінерали CER (наприклад, пісок, гірські породи)

191210 CER горючі відходи (RDF: паливо, отримане з відходів)

191211 * CER інші відходи (включаючи змішані матеріали) від механічної обробки відходів, що містять небезпечні речовини

191212 CER інші відходи (включаючи змішані матеріали) від механічної обробки відходів, крім зазначених у 19 12 11

191300 CER відходи, утворені при меліорації та рекультивації підземних вод

191301 * CER тверді відходи, утворені в результаті меліоративних робіт, що містять небезпечні речовини

191302 Тверді відходи СЕВ від меліоративних робіт, крім зазначених у позиції 19 13 01

191303 * Шлам CER, що утворюється в результаті меліоративних робіт, містить небезпечні речовини

191304 Шлам CER від меліоративних робіт, крім тих, що зазначені в 19 13 03

191305 * шлами CER від операцій з відновлення підземних вод, що містять небезпечні речовини

191306 Мул CER від операцій з відновлення підземних вод, крім тих, що зазначені в 19 13 05

191307 * EWC водні рідкі відходи та водні концентрати від операцій з відновлення підземних вод, що містять небезпечні речовини

191308 CER водні рідкі відходи та водні концентрати від операцій з відновлення підземних вод, крім зазначених у 19 13 07

200000 CER КОМУНАЛЬНІ ВІДХОДИ (ПОБУТОВІ ТА СПІЛЬНІ ВІДХОДИ, ВИРОБЛЕНІ КОМЕРЦІЙНО-ПРОМИСЛОВОЙ ДІЯЛЬНІСТЬЮ, А ТАКОЖ УСТАНОВАМИ), В т.ч. ВІДХОДИ З РОЗДІЛЬНОГО ЗБІРАННЯ

200100 Фракції CER, що підлягають роздільному збору (крім 15 01 00)

200101 CER папір і картон

200102 CER скло

200108 CER біорозкладні відходи кухонь та їдалень

200110 CER одяг

200111 CER текстильні вироби

200113 * Розчинники CER

200114 * CER кислоти

200115 * CER лужні речовини

200117 * CER фотохімічні речовини

200119 * Пестициди CER

200121 * Люмінесцентні лампи CER та інші ртутьвмісні відходи

200123 * CER утилізовано обладнання, що містить хлорфторуглероди

200125 CER харчові олії та жири

200126 * EWC олії та жири, крім тих, що зазначені в 20 01 25

200127 * CER фарби, чорнило, клеї та смоли, що містять небезпечні речовини

200128 Фарби, чорнило, клеї та смоли CER, крім зазначених у 20 01 27

200129 * CER мийні засоби, що містять небезпечні речовини

200130 Мийні засоби CER, крім зазначених у 20 01 29

200131 * CER цитотоксичні та цитостатичні препарати

200132 Лікарські засоби CER, крім зазначених у 20 01 31

200133 * Батареї та акумулятори EWC, зазначені в 16 06 01, 16 06 02 і 16 06 03, а також несортовані батареї та акумулятори, що містять такі батареї

200134 Батареї та акумулятори CER, крім зазначених у 20 01 33

200135 * EWC викинуто електричне та електронне обладнання, крім зазначених у 20 01 21 і 20 01 23, що містить небезпечні компоненти (6)

200136 вибраковане електричне та електронне обладнання, крім зазначеного в 20 01 21, 20 01 23 і 20 01 35

200137 * Деревина CER, що містить небезпечні речовини

00138 Деревина CER, відмінна від зазначеної в 20 01 37

200139 CER пластик

200140 CER метал

200141 Відходи CER, що утворюються при очищенні димоходів і димових труб

200199 CER інші фракції, не зазначені інакше

200200 XNUMX CER садово-паркові відходи (включаючи відходи з кладовищ)

200201 CER біорозкладні відходи

200202 CER земля і порода

200203 CER інші відходи, що не піддаються біологічному розкладанню

200300 CER інші комунальні відходи

200301 CER несортовані комунальні відходи

200302 CER відходи з ринків

200303 CER Залишки прибирання доріг

200304 Осад септика CER

200306 CER Відходи очищення стічних вод

200307 CER великогабаритні відходи

200399 CER міські відходи, не зазначені інше

Заповніть форму, і ми надішлемо вам пропозицію.

Зареєструйте свою компанію для продажу та купівлі металів

Реєстрація безкоштовна і призначена для компаній.

Тільки для компаній. 8-12 та 14-18
РИНОК МЕТАЛОВ

Безкоштовно
ПЕРЕГЛЯД