Yalnızca şirketler için + 39 3513134328

Sen bir şirketsin, Şimdi üye Ol / login

ATIKLARI DOĞRU BİR ŞEKİLDE İMHA EDİN

SERTİFİKA KODLARI

AVRUPA ATIK YASASI VE ATIK YÖNETİMİNE YÖNELİK ÇEVRE YETKİLERİ

yıkımlardan, iflaslardan veya stoktan kaynaklanan malzeme.

Her atık türü bir sertifika koduna karşılık gelir. Her tesis genellikle kendi Bölgesi tarafından yalnızca bazı sertifika kodlarının depolanması ve/veya işlenmesi için yetkilendirilmiştir.

Bu nedenle atıklarımızı teslim etmek istediğimiz tesisin izinlerinde atıklarımıza ait sertifika kodlarının yetkilerinin mevcut olup olmadığının her zaman kontrol edilmesi gerekmektedir.

ATIKLARI DOĞRU BİR ŞEKİLDE İMHA EDİN

Atık sektöründeki izinler dört makro kategoriye ayrılmıştır:

– Depolama yetkileri.

– Taşıma izinleri.

– İşleme ve kurtarma yetkileri.

– Bertaraf etme izinleri.

ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞ NOKTASI "R" HARFİ VE İLGİLİ NUMARALANDIRMA İLE ÖZELLİKLENDİRİLMİŞ OLABİLİR KESİNLİKLE TEDAVİ İÇİN.

ATIKLARIN BERTARAF EDİLECEK YERLERİ “D” HARFİ VE İLGİLİ NUMARALANDIRMA İLE BELİRTİLMEKTEDİR.

KURTARMA FAALİYETLERİ 152/06 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Ek C İLE BELİRLENMEKTEDİR:

R1: esas olarak yakıt olarak veya enerji üretmek için yeniden kullanılan atıklar için
R2: solventlerin rejenerasyonu ve/veya geri kazanılması için
R3: çözücü olarak kullanılmayan bu organik maddelerin tüm geri dönüşüm ve/veya geri kazanım işlemleri için (genelde kompostlamadır)
R4: demirli ve demirsiz metallerin geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması için ve ayrıca metal bileşikleri olarak kabul edilen aletler için kullanılır (genellikle araba enkazlarının parselleridir)
R5: diğer inorganik maddelerin geri dönüşümü ve/veya geri kazanımı için
R6: asitlerin veya bazların yenilenmesi için kullanılır
R7: kirleticileri yakalamak için kullanılan ürünlerin geri kazanımı için geçerli izin
R8: Katalizörlerden ürünlerin geri kazanılması için kullanılır
R9: kullanılmış yağların rejenerasyonu veya diğer yeniden kullanımları için
R10: tarım yararına toprağa serpmek için
R11: R1 ila R10 ile belirtilen işlemlerden birinden elde edilen atıkların kullanımı için geçerlidir.
R12: atık değişimi için faydalıdır ve R1'den R11'e kadar belirtilen işlemlerden birine tabi tutulur.
R13: Atıkları rezerve etme ve daha sonra R1 ila R12 maddelerinde belirtilen işlemlerden birine tabi tutma yetkisini gösterir (toplanmadan önce üretildiği yerde geçici depolama hariç)

BERTARAF FAALİYETLERİ 152/06 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Ek B İLE BELİRLENMEKTEDİR

D1: Toprağa veya toprağa tortu (ör. çöplük)
D2: Arazi arıtma (ör. sıvı atıkların veya topraktaki çamurun biyolojik olarak parçalanması)
D3: Derin enjeksiyonlar (örn. pompalanabilir atıkların kuyulara enjeksiyonu. Tuz kubbelerinde veya doğal jeolojik faylarda)
D4: Lagünaj (örn. sıvı atık veya çamurun kuyulara, göletlere veya lagünlere boşaltılması)
D5: Özel olarak hazırlanmış düzenli depolama (ör. birbirinden ve çevreden izole edilmiş veya kapatılmış ayrı su geçirmez hücrelerde sistematizasyon)
D6: Daldırma dışında su ortamına katı atık deşarjı
D7: Denizin yeraltına gömülmesi de dahil olmak üzere daldırma
D8: Bu Ek'in başka bir yerinde belirtilmeyen, D1 ila D12 noktalarında listelenen prosedürlerden birine göre elimine edilen bileşikler veya karışımlarla sonuçlanan biyolojik arıtma
D9: D1 ila D12 noktalarında listelenen işlemlerden birine göre elimine edilen bileşiklere veya karışımlara yol açan bu Ek'in başka bir yerinde belirtilmeyen fiziko-kimyasal işlem (örneğin buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon, vb.)
D10: zemin yakma
D11: Denizde yakma
D12: Kalıcı depolama (örn. bir madene konteynırların yerleştirilmesi vb.)
D13: D1 ila D12 noktalarında belirtilen işlemlerden birinden önceki ön gruplama
D14: D1 ila D13 noktalarında belirtilen işlemlerden birinden önce ön yeniden işleme
D15: D1 ila D14 maddelerinde belirtilen işlemlerden biri öncesi ön depozito (üretildiği yerde tahsil edilmeden önce geçici depozito hariç)

İŞTE ATIK EWC KODLARININ TAM LİSTESİ VE AÇIKLAMALARI:

010000 MADEN VE TAŞ OCAĞI ELDE EDİLMESİ VE MİNERALLERİN FİZİKSEL VEYA KİMYASAL İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

010100 CER minerallerin çıkarılmasıyla üretilen atık

010101 Metal cevherlerinin çıkarılmasından kaynaklanan CER atıkları

010102 Metalik olmayan minerallerin çıkarılmasından kaynaklanan CER atıkları

010300 CER metal cevherlerinin kimyasal ve fiziksel işlemlerinden kaynaklanan atıklar

010304 * Kükürt cevherinin işlenmesiyle üretilen asit üretebilen steril CER'ler

010305 * CER tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

010306 01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki steril CER'ler

010307 * CER metal cevherlerinin kimyasal ve fiziksel işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

010308 01 03 07 dışındaki CER tozu ve ilgili kalıntılar

010309 01 03 07 dışındaki alümina üretiminden kaynaklanan CER kırmızı çamurları

010399 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

010400 Metalik olmayan minerallerin kimyasal ve fiziksel işlemlerinden kaynaklanan CER atıkları

010407 * Metalik olmayan minerallerin kimyasal ve fiziksel işlemlerinden üretilen, tehlikeli maddeler içeren CER atıkları

010408 01 04 07 dışındaki CER atık çakıl ve kırmataş

010409 CER atık kum ve kil 010410 01 04 07 dışındaki toz ve ilgili kalıntılar

010411 01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlenmesinden kaynaklanan CER atıkları

010412 CER atıkları ve 01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan diğer kalıntılar

010413 CER 01 04 07 dışındaki taş işleme atıkları

010499 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

010500 CER sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları

010504 CER tatlı su kuyusu sondaj çamurları ve atıkları

010505 * CER yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları

010506 * CER sondaj çamurları ve diğer atıklar

tehlikeli maddeler içeren sondaj

010507 CER sondaj çamurları ve barit içeren atıklar, 01 05 05 ve 01 05 06 dışındakiler

010508 EWC klorür içeren sondaj çamurları ve 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki atıklar

010599 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

020000 TARIM, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, BÜYÜKLÜK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA İŞLEME VE HAZIRLAMADAN KAYNAKLANAN CER ATIKLARI

020100 Tarım, bahçecilik, su ürünleri yetiştiriciliği, ormancılık, avcılık ve balıkçılıktan kaynaklanan CER atıkları 020101 yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

020102 CER hayvansal doku atıkları

020103 CER bitkisel doku atıkları

020104 CER plastik atık (ambalaj hariç)

020106 CER hayvan dışkısı, idrarı ve gübresi (kullanılmış yatak takımı dahil), atık sular, ayrı olarak toplanmış ve saha dışında işlemden geçirilmiş

020107 CER orman atıkları

020108 * Tehlikeli maddeler içeren CER zirai kimyasal atık

020109 02 01 08 dışındaki EWC zirai kimyasal atıklar

020110 CER metal atığı

020199 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

020200 CER et, balık ve hayvansal kaynaklı diğer gıdaların hazırlanması ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar

020201 Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan CER çamurları

020202 CER hayvansal doku atıkları

020203 Tüketim veya işleme için uygun olmayan CER atığı

020204 Yerinde atık su arıtımından kaynaklanan CER çamurları

020299 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

020300 CER meyve, sebze, tahıllar, yemeklik yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanması ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar; konserve gıda üretimi; maya ve maya özü üretimi; melas hazırlanması ve fermantasyonu

020301 Yıkama, temizleme, soyma, santrifüjleme ve bileşenlerin ayrılmasıyla üretilen CER çamurları

020302 Koruyucuların kullanımıyla ilgili CER atıkları

020303 Çözücü ekstraksiyonu ile üretilen CER atığı

020304 Tüketim veya işleme için uygun olmayan CER atığı

REDDETİN CER KODU VE AÇIKLAMASI

020305 Yerinde atık su arıtımından kaynaklanan CER çamurları

020399 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

020400 CER şeker rafinasyonundan kaynaklanan atıklar

020401 CER pancar temizleme ve yıkama işlemlerinden kalan artık kir

020402 CER, kalsiyum karbonat spesifikasyonunun dışında

020403 Yerinde atık su arıtımından kaynaklanan CER çamurları

020499 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

Süt endüstrisinden 020500 CER atığı

020501 Tüketim veya işleme için uygun olmayan CER atığı

020502 Yerinde atık su arıtımından kaynaklanan CER çamurları

020599 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

020600 Şekerleme ve fırıncılık endüstrisinden kaynaklanan CER atıkları

020601 Tüketim veya işleme için uygun olmayan CER atığı

020602 Koruyucuların kullanımıyla ilgili CER atıkları

020603 Yerinde atık su arıtımından kaynaklanan CER çamurları

020699 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

020700 Alkollü ve alkolsüz içeceklerin üretiminden kaynaklanan CER atıkları (kahve, çay ve kakao hariç)

020701 Hammaddenin yıkanması, temizlenmesi ve öğütülmesi sonucu oluşan CER atığı

020702 Alkollü içeceklerin damıtılmasından kaynaklanan CER atıkları

020703 Kimyasal işlemlerle üretilen CER atıkları

020704 Tüketim veya işleme için uygun olmayan CER atığı

020705 Yerinde atık su arıtımından kaynaklanan CER çamurları

020799 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

030000 AHŞAP İŞLEME VE PANEL, MOBİLYA, HAMUR, KAĞIT VE KARTON ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN CER ATIKLARI

030100 Ahşap işleme ve panel ve mobilya üretiminden kaynaklanan CER atıkları

030101 CER atık kabuğu ve mantarı

030104 * Tehlikeli maddeler içeren EWC talaşı, talaş, talaş, ağaç, sunta ve kaplama 030105 03 01 04 dışındaki talaş, talaş, talaş, ahşap, sunta ve kaplama

030199 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

030200 Ahşap koruma işlemlerinden kaynaklanan CER atıkları

REDDETİN CER KODU VE AÇIKLAMASI

030201 * Halojenli olmayan organik bileşikler içeren ahşabın konservatif işlemleri için CER ürünleri

030202 * Klorlu organik bileşikler içeren ahşabın korunması için CER ürünleri

030203 * Organometalik bileşikler içeren ahşabın koruyucu işlemleri için CER ürünleri

030204 * İnorganik bileşikler içeren ahşabın korunması için CER ürünleri

030205 * Tehlikeli maddeler içeren ahşabın korunması için CER diğer ürünler

030299 Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruma işlemleri için CER ürünleri

030300 Kağıt hamuru, kağıt ve karton üretimi ve işlenmesinden kaynaklanan CER atıkları 030301 ağaç kabuğu ve odun atıkları

030302 Maserasyon banyolarından CER geri kazanım çamurları (yeşil likör)

030305 Kağıt geri dönüşümünde mürekkep giderme işlemlerinden kaynaklanan CER tortuları

030307 Kağıt ve karton atıklarından kağıt hamuru üretiminde mekanik ayırmadan kaynaklanan CER atıkları

030308 Geri dönüşüme gönderilen kağıt ve kartonların ayrılmasından kaynaklanan CER atıkları

030309 Kalsiyum karbonat içeren CER atık çamurları

030310 CER atık lifler ve mekanik ayırma işlemleriyle üretilen lifler, dolgu maddeleri ve kaplama ürünleri içeren çamurlar

030311 03 03 10'da belirtilenler dışındaki yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

030399 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

040000 DERİ VE KÜRK İŞLENMESİ İLE TEKSTİL SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN CER ATIKLARI

040100 Deri ve kürk işlemeden kaynaklanan CER atıkları

040101 CER et parçaları ve kireç parçaları

040102 CER kireç atığı

040103 * Sıvı faz içermeyen solventler içeren CER kullanılmış yağ alma banyoları

040104 CER krom içeren tabaklama sıvısı

040105 CER tabaklama sıvısı krom içermeyen

040106 CER çamurları, özellikle yerinde atık arıtma ile üretilen, krom içeren

040107 CER çamurları, özellikle yerinde atık arıtma ile üretilen, krom içermeyen

040108 Krom içeren CER tabaklanmış deri (hurdalar, atıklar, kesikler, cilalama tozları)

040109 Paketleme ve bitirme işlemlerinden kaynaklanan CER atıkları

040199 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

040200 Tekstil endüstrisinden kaynaklanan CER atıkları

040209 Kompozit malzemelerden kaynaklanan CER atıkları (emprenye edilmiş lifler, elastomerler, plastomerler)

040210 CER doğal ürünlerden elde edilen organik malzeme (ör. yağ, mum)

040214 * Organik solventler içeren bitirme işlemlerinden kaynaklanan CER atıkları

040215 04 02 14 dışındaki CER terbiye atıkları

040216 * Tehlikeli maddeler içeren CER boya ve pigmentler

040217 04 02 16 dışındaki CER boyaları ve pigmentleri

040219 * Tehlikeli maddeler içeren, yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

040220 04 02 19'da belirtilenler dışındaki yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

040221 Ham tekstil liflerinden kaynaklanan CER atıkları

040222 İşlenmiş tekstil liflerinden kaynaklanan CER atıkları

040299 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

050000 PETROL RAFİNASYONUNDAN KAYNAKLANAN CER ATIK, DOĞALGAZ ARITMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK ARITILMASI

050100 Petrol rafinerisinden kaynaklanan CER atığı

050102 * Tuzdan arındırma işlemlerinden kaynaklanan CER çamurları 050103 * tankların dibinde biriken çamurlar

050104 * Alkilasyon prosesleri ile üretilen CER asit çamurları

050105 * CER yağ sızıntıları

050106 * Tesis ve ekipmanların bakımı sonucu üretilen CER yağlı çamurlar

050107 * CER asit katranları

050108 * EWC diğer katranlar

050109 * Tehlikeli maddeler içeren, yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

050110 05 01 09'da belirtilenler dışındaki yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

050111 * Bazlarla yakıtların saflaştırılmasından kaynaklanan CER atıkları

050112 * Yağ içeren CER asitleri

050113 Kazan besleme suyundan kalan CER tortusu

050114 Soğutma kuleleri tarafından üretilen CER atıkları

050115 * CER kullanılmış kil filtreleri

050116 Petrol desülfürizasyonundan kaynaklanan CER kükürt içeren atıklar

050117 CER bitüm

050199 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

050600 Kömürün pirolitik işlemiyle üretilen CER atığı

050601 * CER asit katranları

050603 * EWC diğer katranlar

050604 Soğutma kuleleri tarafından üretilen CER atıkları

050699 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

050700 CER doğal gazın arıtılması ve taşınmasından kaynaklanan atıklar

050701 * Cıva içeren EWC atığı

050702 Kükürt içeren CER atığı

050799 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

060000 İNORGANİK KİMYASAL PROSESLERDEN KAYNAKLANAN CER ATIKLARI

060100 Asitlerin üretimi, formülasyonu, temini ve kullanımından kaynaklanan CER atıkları

060101 * CER sülfürik asit ve kükürtlü asit

060102 * CER hidroklorik asit

060103 * CER hidroflorik asit

060104 * CER fosforik ve fosforlu asit

060105 * CER nitrik asit ve nitröz asit

060106 * CER diğer asitler 060199 aksi belirtilmemiş atıklar

060200 Bazların imalatı, formülasyonu, temini ve kullanımından kaynaklanan CER atıkları

060201 * CER kalsiyum hidroksit

060203 * CER amonyum hidroksit

060204 * CER sodyum ve potasyum hidroksit

060205 * EWC diğer bazlar 060299 aksi belirtilmemiş atıklar

060300 CER tuzların, çözeltilerinin ve metal oksitlerin MFSU'larından kaynaklanan atıklar

060311 * Siyanür içeren CER tuzları ve çözeltileri

060313 * Ağır metaller içeren CER tuzları ve çözeltileri

060314 06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki CER tuzları ve çözeltileri

060315 * Ağır metaller içeren CER metal oksitleri

060316 CER 06 03 15 dışındaki metal oksitler

060399 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

060400 CER 06 03 dışındaki metal içeren atıklar

060403 * Arsenik içeren CER atıkları

060404 * Cıva içeren EWC atığı

060405 * Diğer ağır metalleri içeren CER atıkları

060499 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

060500 Yerinde atık su arıtımından kaynaklanan CER çamurları

060502 * Tehlikeli maddeler içeren, yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

060503 06 05 02'da belirtilenler dışındaki yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

060600 CER Kükürt içeren kimyasalların üretimi, formülasyonu, tedariki ve kullanımından kaynaklanan atıklar, kükürt kimyasal işlemleri ve kükürt giderme işlemleri

060602 * Tehlikeli sülfür içeren CER atığı

060603 06 06 02 dışında sülfür içeren EWC atıkları

060699 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

060700 CER halojen ürünlerin üretimi, formülasyonu, tedariki ve kullanımından ve halojen kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar

060701 * Asbest içeren elektrolitik proseslerden kaynaklanan CER atıkları

060702 * Klor üretiminden EWC aktif karbon

060703 * Cıva içeren CER baryum sülfat çamurları

060704 * CER çözeltileri ve asitleri, örn. kontak asit

060799 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

060800 CER, silikon ve türevlerinin üretimi, formülasyonu, tedariki ve kullanımından kaynaklanan atıklar

060802 * Tehlikeli klorosilan içeren CER atığı

060899 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

060900 Fosforlu ürünlerin MFSU'dan kaynaklanan CER atıkları ve fosforun kimyasal süreçleri

060902 CER fosfor cürufu

060903 * Tehlikeli maddeler içeren veya bu maddelerle kirlenmiş CER kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

060904 06 09 03 dışındaki CER kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

060999 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

061000 Azot içeren kimyasallar, azot kimyasal prosesleri ve gübre üretimine ilişkin GTHB'den kaynaklanan CER atıkları

061002 * Tehlikeli maddeler içeren EWC atıkları

061099 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

061100 İnorganik ve opaklaştırıcı pigmentlerin üretiminden kaynaklanan CER atıkları

061101 Titanyum dioksit üretiminde kalsiyum bazlı reaksiyonlardan kaynaklanan CER atıkları

061199 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

061300 CER, başka türlü tanımlanmamış inorganik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar

061301 * EWC bitki koruma ürünleri, ahşap koruyucu maddeler ve diğer inorganik biyositler

061302 * EWC aktif karbon harcandı (06 07 02 hariç)

061303 CER karbon siyahı

061304 * Asbest işlemesinden kaynaklanan CER atıkları

061305 * CER kurum

061399 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

070000 ORGANİK KİMYASAL PROSESLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

070100 Temel organik kimyasalların üretimi, formülasyonu, tedariki ve kullanımından kaynaklanan CER atıkları

070101 * CER sulu yıkama solüsyonları ve ana likörler

070103 * CER halojenli organik solventler, yıkama solüsyonları ve ana likörler

070104 * CER diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana sıvılar

070107 * CER halojenli damıtma dipleri ve reaksiyon artıkları

070108 * CER diğer hareketsiz dipler ve reaksiyon kalıntıları

070109 * CER halojenli filtre kekleri ve kullanılmış emiciler

070110 * CER diğer filtre kekleri ve kullanılmış emiciler

070111 * Tehlikeli maddeler içeren, yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

070112 07 01 11'da belirtilenler dışındaki yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

070199 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

070200 Plastiklerin, sentetik kauçukların ve suni elyafların MFSU'larından kaynaklanan CER atıkları

070201 * CER sulu yıkama solüsyonları ve ana likörler

070203 * CER halojenli organik solventler, yıkama solüsyonları ve ana likörler

070204 * CER diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana sıvılar

070207 * CER halojenli damıtma dipleri ve reaksiyon artıkları

070208 * CER diğer hareketsiz dipler ve reaksiyon kalıntıları

070209 * CER halojenli filtre kekleri ve kullanılmış emiciler

070210 * CER diğer filtre kekleri ve kullanılmış emiciler

070211 * Tehlikeli maddeler içeren, yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

070212 07 02 11'da belirtilenler dışındaki yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

070213 CER plastik atık

070214 * Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinden kaynaklanan CER atıkları

070215 07 02 14 dışındaki katkı maddelerinden kaynaklanan CER atıkları

070216 * Tehlikeli silikon içeren CER atığı

070217 07 02 16 dışındaki EWC silikon içeren atıklar

070299 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

Organik boyaların ve pigmentlerin MFSU'dan 070300 CER atıkları (06 11 hariç)

070301 * CER sulu yıkama solüsyonları ve ana likörler

070303 * CER halojenli organik solventler, yıkama solüsyonları ve ana likörler

070304 * CER diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana sıvılar

070307 * CER halojenli durgun dipler ve reaksiyon artıkları

070308 * CER diğer hareketsiz dipler ve reaksiyon kalıntıları

070309 * CER halojenli filtre kekleri ve kullanılmış emiciler

0

70310 * CER diğer filtre kekleri ve kullanılmış emiciler

070311 * Tehlikeli maddeler içeren, yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

070312 07 03 11'da belirtilenler dışındaki yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

070399 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

070400 CER bitki koruma ürünlerinin (02 01 08 ve 02 01 09 hariç), ahşap koruyucu maddelerin (03 02 hariç) ve diğer organik biyositlerin imalatı, formülasyonu, tedariki ve kullanımından kaynaklanan atıklar

070401 * CER sulu yıkama solüsyonları ve ana likörler

070403 * CER halojenli organik solventler, yıkama solüsyonları ve ana likörler

070404 * CER diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana sıvılar

070407 * CER halojenli durgun dipler ve reaksiyon artıkları

070408 * CER diğer hareketsiz dipler ve reaksiyon kalıntıları

070409 * CER halojenli filtre kekleri ve kullanılmış emiciler

070410 * CER diğer filtre kekleri ve kullanılmış emiciler

070411 * Tehlikeli maddeler içeren, yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

070412 07 04 11'de belirtilenler dışındaki yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER anjisi

070413 * Tehlikeli maddeler içeren CER katı atık

070499 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

070500 CER farmasötik ürünlerin imalatı, formülasyonu, tedariki ve kullanımından kaynaklanan atıklar

070501 * CER sulu yıkama solüsyonları ve ana likörler

070503 * CER halojenli organik solventler, yıkama solüsyonları ve ana likörler

070504 * CER diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana sıvılar

070507 * CER halojenli damıtma dipleri ve reaksiyon artıkları

070508 * CER diğer hareketsiz dipler ve reaksiyon kalıntıları

070509 * CER halojenli filtre kekleri ve kullanılmış emiciler

070510 * CER diğer filtre kekleri ve kullanılmış emiciler

070511 * Tehlikeli maddeler içeren, yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

070512 07 05 11'da belirtilenler dışındaki yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

070513 * Tehlikeli maddeler içeren CER katı atık

070514 CER 07 05 13 dışındaki katı atıklar

070599 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

070600 CER yağlar, yağlayıcılar, sabunlar, deterjanlar, dezenfektanlar ve kozmetiklerin üretimi, formülasyonu, temini ve kullanımından kaynaklanan atıklar

070601 * CER sulu yıkama solüsyonları ve ana likörler

070603 * CER halojenli organik solventler, yıkama solüsyonları ve ana likörler

070604 * CER diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana sıvılar

070607 * CER halojenli damıtma dipleri ve reaksiyon artıkları

070608 * CER diğer hareketsiz dipler ve reaksiyon kalıntıları

070609 * CER halojenli filtre kekleri ve kullanılmış emiciler

070610 * CER diğer filtre kekleri ve kullanılmış emiciler

070611 * Tehlikeli maddeler içeren, yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

070612 07 06 11'da belirtilenler dışındaki yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

070699 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

070700 CER, ince kimyasalların ve başka türlü belirtilmeyen kimyasalların GTHB'sinden kaynaklanan atıklar

070701 * CER sulu yıkama solüsyonları ve ana likörler

070703 * CER halojenli organik solventler, yıkama solüsyonları ve ana likörler

070704 * CER diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana sıvılar

070707 * CER halojenli damıtma dipleri ve reaksiyon artıkları

070708 * CER diğer hareketsiz dipler ve reaksiyon kalıntıları

070709 * CER halojenli filtre kekleri ve kullanılmış emiciler

070710 * CER diğer filtre kekleri ve kullanılmış emiciler

070711 * Tehlikeli maddeler içeren, yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

070712 07 07 11'da belirtilenler dışındaki yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

070799 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

080000 KAPLAMALARIN (BOYALAR, VERNİKLER VE CAMLI EMAYELER), YAPIŞTIRICILARIN, SIZDIRMAZLIKLARININ VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİMİ, FORMÜLASYONU, TEDARİKİ VE KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN CER ATIKLARI

080100 CER boya ve verniklerin imalatı, formülasyonu, temini ve kullanımı ve çıkarılmasından kaynaklanan atıklar

080111 * Organik çözücüler veya diğer tehlikeli maddeler içeren CER atık boya ve vernik

080112 08 01 11 dışındaki CER atık boya ve vernikleri

080113 * Organik çözücüler veya diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniklerden kaynaklanan CER çamurları

080114 08 01 13 dışındaki boya ve verniklerden kaynaklanan CER çamurları

080115 * Organik çözücüler veya diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik içeren CER sulu çamurları

080116 08 01 15 dışındaki boya ve vernikleri içeren CER sulu çamurları

080117 * Organik çözücüler veya diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik temizlemeden kaynaklanan CER çamurları

080118 CER 08 01 17 dışındaki boya ve vernik temizleme çamurları

080119 * Organik çözücüler veya diğer tehlikeli maddeler içeren boyalar ve vernikler içeren CER sulu süspansiyonları

080120 CER 08 01 19 dışındaki boya ve vernikleri içeren sulu süspansiyonlar

080121 * CER boya kalıntıları veya boya sökücüler

080199 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

080200 Diğer kaplamaların (seramik malzemeler dahil) MFSU'dan kaynaklanan CER atıkları

080201 CER kaplamalardan kaynaklanan atık toz

080202 Seramik malzemeler içeren CER sulu çamurları

080203 Seramik malzemeler içeren CER sulu süspansiyonları

080299 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

080300 CER baskı mürekkeplerinin üretimi, formülasyonu, tedariği ve kullanımından kaynaklanan atıklar

080307 Mürekkep içeren CER sulu çamurları

080308 CER sulu sıvı atık içeren mürekkep

080312 * Tehlikeli maddeler içeren CER atık mürekkebi

080313 08 03 12 dışındaki CER atık mürekkebi

080314 * Tehlikeli maddeler içeren CER mürekkep çamurları

080315 08 03 14 dışındaki CER mürekkep çamurları

080316 * Dağlama için kimyasal çözeltilerin CER kalıntıları

080317 * Tehlikeli maddeler içeren CER atık baskı toneri

080318 08 03 17'de belirtilenler dışındaki CER atık baskı toneri

080319 * CER dispers yağlar

080399 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

080400 CER, yapıştırıcıların ve sızdırmazlık maddelerinin (su yalıtım ürünleri dahil) imalatı, formülasyonu, tedariki ve kullanımından kaynaklanan atıklar

080409 * Organik çözücüler veya diğer tehlikeli maddeler içeren CER atık yapıştırıcılar ve dolgu macunları

080410 08 04 09 dışındaki CER atık yapıştırıcılar ve dolgu macunları

080411 * Organik çözücüler veya diğer tehlikeli maddeler içeren CER yapıştırıcı ve sızdırmazlık çamurları

080412 08 04 11 dışındaki CER yapıştırıcı ve sızdırmazlık çamurları

080413 * Organik çözücüler veya diğer tehlikeli maddeler içeren yapıştırıcılar ve dolgu macunları içeren CER sulu çamurları

080414 08 04 13 dışındaki yapıştırıcılar ve dolgu macunları içeren CER sulu çamurları

080415 * Organik çözücüler veya diğer tehlikeli maddeler içeren yapıştırıcılar ve dolgu macunları içeren CER sulu sıvı atık

080416 08 04 15 dışındaki yapıştırıcılar ve dolgu macunları içeren CER sulu sıvı atık

080417 * CER reçine yağı

080499 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

080500 CER atıkları, 08'de başka şekilde belirtilmemiş

080501 * CER atık izosiyanatları

090000 FOTOĞRAF SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN CER ATIK

090100 Fotoğraf endüstrisinden kaynaklanan CER atıkları

090101 * CER su bazlı geliştirici ve aktive edici çözümler

090102 * CER su bazlı ofset plaka geliştirici çözümleri

090103 * CER solvent bazlı geliştirme çözümleri

090104 * CER fiksatif çözümleri

090105 * CER yıkama solüsyonları ve sabitleme durdurma solüsyonları

090106 * Fotoğraf atıklarının yerinde işlenmesinden kaynaklanan gümüş içeren CER atıkları

090107 Gümüş veya gümüş bileşikleri içeren CER fotoğraf filmi ve kağıdı

090108 CER fotoğraf filmi ve kağıdı, gümüş veya gümüş bileşikleri içermez

090110 CER pilsiz tek kullanımlık kameralar

090111 * 16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03'e dahil olan pilleri içeren CER tek kullanımlık kameralar

090112 09 01 11'de belirtilenler dışındaki CER tek kullanımlık kameralar

090113 * 09 01 06 dışında gümüşün yerinde geri kazanımından kaynaklanan EWC sulu sıvı atık

090199 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

TERMAL İŞLEMLERLE ÜRETİLEN 100000 CER ATIK

Termik santraller ve diğer termik santraller tarafından üretilen 100100 CER atığı (19 hariç)

100101 CER dip külü, cüruf ve kazan tozu (10 01 04'te belirtilen kazan tozu hariç)

100102 CER kömür uçucu kül

100103 Turba ve işlenmemiş odundan elde edilen CER uçucu kül

100104 * Akaryakıt ve kazan tozundan kaynaklanan CER hafif kül

Baca gazı kükürt giderme işlemlerinde kalsiyum bazlı reaksiyonlarla üretilen 100105 CER katı atık

Baca gazı kükürt giderme işlemlerinde kalsiyum bazlı reaksiyonlarla üretilen 100107 CER çamurlu atık

100109 * CER sülfürik asit

100113 * Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonlardan elde edilen CER uçucu kül

100114 * Tehlikeli maddeler içeren birlikte yakmadan kaynaklanan CER dip külü, cüruf ve kazan tozu

100115 10 01 14 dışındaki birlikte yakmadan kaynaklanan CER dip külü, cüruf ve kazan tozu

100116 * Tehlikeli maddeler içeren birlikte yakmadan kaynaklanan CER uçucu kül

100117 CER 10 01 16 dışındaki birlikte yakmadan kaynaklanan uçucu kül

100118 * Tehlikeli maddeler içeren baca gazı arıtılmasından kaynaklanan CER atıkları

100119 10 01, 05 10 01 ve 07 10 01 dışındaki baca gazı arıtılmasından kaynaklanan 18 CER atıkları

100120 * Tehlikeli maddeler içeren, yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

100121 10 01 20'da belirtilenler dışındaki yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

100122 * Tehlikeli maddeler içeren kazan temizleme işlemlerinden kaynaklanan CER sulu çamurları

100123 CER 10 01 22 dışındaki kazan temizliğinden kaynaklanan sulu çamurlar

100124 CER akışkan yataklı reaktörlerin kumları

Kömürle çalışan termoelektrik santrallerden yakıtın depolanması ve hazırlanmasından kaynaklanan 100125 CER atığı

00126 Soğutma suyunun arıtılmasıyla üretilen CER atığı

100199 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

Demir ve çelik endüstrisinden 100200 CER atığı

100201 CER cüruf muamelesinden kaynaklanan atık

100202 CER işlenmemiş cüruf

100207 * Tehlikeli maddeler içeren baca gazı arıtımından kaynaklanan CER katı atık

100208 10 02 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan 07 CER atıkları

100210 CER haddeleme gevreği

100211 * Soğutma suyu arıtımından kaynaklanan yağ içeren EWC atığı

100212 10 02 dışındaki soğutma suyu arıtımından kaynaklanan 11 EWC atığı

100213 * Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren CER çamurları ve filtre kekleri

100214 10 02 13 dışındaki gaz arıtımından kaynaklanan CER çamurları ve filtre kekleri

100215 CER diğer çamurlar ve filtre kekleri

100299 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

Alüminyum termal metalurjiden kaynaklanan 100300 CER atığı

100302 CER anot parçaları

100304 * Birincil üretimden EWC cürufu

100305 CER atık alümina

100308 * İkincil üretimden kaynaklanan CER tuzlu su cürufu

100309 * İkincil üretimden kaynaklanan EWC siyah cüruf

100315 * Yanıcı olan veya suyla temas ettiğinde tehlikeli miktarlarda yanıcı gaz çıkaran CER sıyırmaları

100316 10 03'te belirtilenler dışındaki 15 CER sıyırma

100317 * Anot üretiminden kaynaklanan EWC katran içeren atık

100318 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan CER karbon içeren atıklar

100319 * Tehlikeli maddeler içeren CER baca gazı tozu

100320 10 03'da belirtilenler dışındaki 19 CER baca gazı tozu

100321 * EWC tehlikeli maddeler içeren diğer tozlar ve partiküller (bilyalı değirmenlerden gelenler dahil)

100322 CER 10 03 21 dışındaki diğer tozlar ve partiküller (bilyalı değirmenlerden gelenler dahil)

100323 * Tehlikeli maddeler içeren baca gazı arıtımından kaynaklanan CER katı atık

100324 10 03 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan 23 CER atıkları

100325 * Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren CER çamurları ve filtre kekleri

100326 10 03 25 dışındaki gaz arıtımından kaynaklanan CER çamurları ve filtre kekleri

100327 * Yağ içeren soğutma suyu arıtımından kaynaklanan EWC atığı

100328 10 03 dışındaki soğutma suyu arıtımından kaynaklanan 27 EWC atığı

100329 * Tehlikeli maddeler içeren tuzlu ve siyah cürufların işlenmesinden kaynaklanan CER atıkları

100330 10 03 dışındaki tuzlu su ve siyah cürufların işlenmesinden kaynaklanan 29 CER atıkları

100399 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

Kurşun termal metalurjisinden kaynaklanan 100400 CER atığı

100401 * Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan CER cürufları

100402 * Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan CER safsızlıkları ve sıyrıkları

100403 * CER kalsiyum arsenat

100404 * CER baca gazı tozu

100405 * CER diğer tozlar ve partiküller

100406 * Baca gazı arıtımından kaynaklanan CER katı atık

100407 * Baca gazı arıtımından kaynaklanan CER çamurları ve filtre kekleri

00409 * Yağ içeren soğutma suyu arıtımından kaynaklanan EWC atığı

100410 10 04 dışındaki soğutma suyu arıtımından kaynaklanan 09 EWC atığı

100499 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

Çinko termal metalurjisinden kaynaklanan 100500 CER atığı

100501 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan CER cürufları

100503 * CER baca gazı tozu

100504 CER diğer tozlar ve partiküller

100505 * Baca gazı arıtımından kaynaklanan CER katı atık

100506 * Baca gazı arıtımından kaynaklanan CER çamurları ve filtre kekleri

100508 * Yağ içeren soğutma suyu arıtımından kaynaklanan EWC atığı

100509 10 05 dışındaki soğutma suyu arıtımından kaynaklanan 08 EWC atığı

100510 * Yanıcı veya su ile temas ettiğinde tehlikeli miktarlarda yanıcı gazlar çıkaran CER cüruf ve sıyrıkları

100511 10 05 10 dışındaki CER cürufu ve sıyrıklar

100599 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

Bakır termal metalurjiden kaynaklanan 100600 CER atığı

100601 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan CER cürufları

100602 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan CER safsızlıkları ve sıyrıkları

100603 * CER baca gazı tozu

100604 CER diğer tozlar ve partiküller

100606 * Baca gazı arıtımından kaynaklanan CER katı atık

100607 * Baca gazı arıtımından kaynaklanan CER çamurları ve filtre kekleri

100609 * Yağ içeren soğutma suyu arıtımından kaynaklanan EWC atığı

100610 10 06 dışındaki soğutma suyu arıtımından kaynaklanan 09 EWC atığı

100699 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

Gümüş, altın ve platin termal metalurjiden kaynaklanan 100700 CER atıkları Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan 100701 cüruf

100702 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan CER safsızlıkları ve sıyrıkları

100703 Dumanların işlenmesiyle üretilen CER katı atık

100704 CER diğer tozlar ve partiküller

100705 Dumanların arıtılmasıyla üretilen CER çamurları ve filtre kalıntıları

100707 * Yağ içeren soğutma suyu arıtımından kaynaklanan EWC atığı

100708 10 07 dışındaki soğutma suyu arıtımından kaynaklanan 07 EWC atığı

100799 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

Diğer demir dışı minerallerin termal metalurjisinden kaynaklanan 100800 CER atıkları

100804 CER toz ve partiküller

100808 * Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan CER tuzlu cürufları

100809 CER diğer cüruf

100810 * Yanıcı olan veya suyla temas ettiğinde tehlikeli miktarlarda yanıcı gazlar çıkaran CER safsızlıkları ve sıyrıkları

100811 10 08 10 dışındaki CER safsızlıkları ve sıyrıkları

100812 * Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren CER atığı

100813 10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan CER karbon içeren atıklar

100814 CER anot parçaları

100815 * Tehlikeli maddeler içeren CER baca gazı tozu

100816 10 08'da belirtilenler dışındaki 15 CER baca gazı tozu

100817 * Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren CER çamurları ve filtre kekleri

100818 10 08 17 dışındaki gaz arıtımından kaynaklanan CER çamurları ve filtre kekleri

100819 * Yağ içeren soğutma suyu arıtımından kaynaklanan EWC atığı

100820 10 08 dışındaki soğutma suyu arıtımından kaynaklanan 19 EWC atığı

100899 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

Demirli malzemelerin eritilmesinden kaynaklanan 100900 CER atığı

100903 CER eritme cürufu

100905 * Tehlikeli maddeler içeren CER kullanılmayan dökümhane kalıpları ve maçaları

100906 CER 10 09 05 dışındaki kullanılmamış dökümhane kalıpları ve maçaları

100907 * Tehlikeli maddeler içeren CER kullanılmış dökümhane kalıpları ve maçaları

100908 CER, 10 09 07 dışında kullanılan dökümhane kalıpları ve maçaları

100909 * Tehlikeli maddeler içeren CER baca gazı tozu

100910 10 09 09 dışındaki CER baca gazı tozu

100911 * EWC tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller

100912 CER 10 09 11 dışındaki diğer partiküller

100913 * Tehlikeli maddeler içeren CER atık bağlayıcılar

100914 10 09 13 dışındaki CER atık bağlayıcıları

100915 * Tehlikeli maddeler içeren CER atık çatlak dedektör ürünleri

100916 CER 10 09 15 dışındaki çatlak dedektör ürünleri atığı

100999 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

Demir dışı malzemelerin dökümünden kaynaklanan 101000 CER atığı

101003 CER eritme cürufu

101005 * Tehlikeli maddeler içeren CER kullanılmayan dökümhane kalıpları ve maçaları

101006 CER 10 10 05 dışındaki kullanılmamış dökümhane kalıpları ve maçaları

101007 * Tehlikeli maddeler içeren CER kullanılmış dökümhane kalıpları ve maçaları

101008 CER, 10 10 07 dışında kullanılan dökümhane kalıpları ve maçaları

101009 * Tehlikeli maddeler içeren CER baca gazı tozu

101010 10 10'da belirtilenler dışındaki 09 CER baca gazı tozu

101011 * EWC tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller

101012 CER 10 10 11 dışındaki diğer partiküller

101013 * Tehlikeli maddeler içeren CER atık bağlayıcılar

101014 10 10 13 dışındaki CER atık bağlayıcıları

101015 * Tehlikeli maddeler içeren CER atık çatlak dedektör ürünleri

101016 CER 10 10 15 dışındaki çatlak dedektör ürünleri atığı

101099 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

101100 Cam ve cam ürünleri imalatından kaynaklanan CER atıkları

01103 CER atık cam bazlı fiber malzemeler

101105 CER toz ve partiküller

101109 * Isıl işleme tabi tutulmamış, tehlikeli maddeler içeren CER atık karışımı

101110 10 11 09 dışında ısıl işleme tabi tutulmamış CER atık karışımı

101111 * Partikül formundaki EWC atık cam ve ağır metaller içeren cam tozu (örn. katot ışın tüplerinden)

101112 10 11 11 dışındaki EWC cam atıkları

101113 * Tehlikeli maddeler içeren CER cam cilası ve öğütme çamuru

101114 10 11 13 dışındaki CER cam parlatma ve öğütme çamuru

101115 * Tehlikeli maddeler içeren baca gazı arıtımından kaynaklanan CER katı atık

101116 10 11 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan 15 CER atıkları

101117 * Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren CER çamurları ve filtre kekleri

101118 10 11 17 dışındaki gaz arıtımından kaynaklanan CER çamurları ve filtre kekleri

101119 * Tehlikeli maddeler içeren tesis içi atık su arıtımından kaynaklanan EWC katı atık

101120 CER 10 11 19'da belirtilenler dışındaki yerinde atık arıtmadan kaynaklanan katı atıklar

101199 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

101200 CER seramik ürünler, tuğlalar, kiremitler ve yapı malzemeleri üretiminden kaynaklanan atıklar

101201 Isıl işleme tabi tutulmayan bileşiklerden kaynaklanan CER atığı

101203 CER toz ve partiküller

101205 Dumanların arıtılmasıyla üretilen CER çamurları ve filtre kalıntıları

101206 CER atık kalıpları

101208 CER seramik, tuğla, kiremit ve inşaat malzemeleri atıkları (ısıl işleme tabi tutulmuş)

101209 * Tehlikeli maddeler içeren baca gazı arıtımından kaynaklanan CER katı atık

101210 CER 10 12 09 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar

101211 * Ağır metaller içeren camlama işlemlerinden kaynaklanan CER atıkları

101212 Madde 10 12 11'de belirtilenler dışındaki camlama işlemlerinden kaynaklanan CER atıkları

101213 Yerinde atık su arıtımından kaynaklanan CER çamurları

01299 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

101300 Çimento, kireç ve alçı ve bu malzemelerden yapılan ürünlerin imalatından kaynaklanan CER atıkları

101301 Isıl işleme tabi tutulmayan bileşiklerden kaynaklanan CER atığı

101304 Kirecin kalsinasyonu ve hidrasyonundan kaynaklanan CER atığı

101306 CER toz ve partiküller (10 13 12 ve 10 13 13 maddelerindekiler hariç)

101307 Dumanların arıtılmasıyla üretilen CER çamurları ve filtre kalıntıları

101309 * Asbest içeren, asbestli çimento üretiminden kaynaklanan CER atıkları

101310 10 13 09 dışındaki asbestli çimento imalatından kaynaklanan CER atıkları

101311 10 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento esaslı kompozit malzemelerin üretiminden kaynaklanan CER atıkları

101312 * Tehlikeli maddeler içeren baca gazı arıtımından kaynaklanan CER katı atık

101313 CER 10 13 12 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar

101314 CER atığı ve çimento çamuru

101399 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

101400 Krematoryum fırınları tarafından üretilen CER atığı

101401 * cıva içeren baca gazı saflaştırmasından kaynaklanan CER atıkları

110000 METAL VE DİĞER MALZEMELERİN YÜZEY KİMYASAL İŞLEM VE KAPLAMALARINDAN KAYNAKLANAN CER ATIK; DEMİRSİZ HİDROMETALURJİ

110100 Metallerin işlenmesi ve kaplanmasıyla üretilen CER atığı (örn. galvanik işlemler, çinko kaplama, asitle temizleme, elektrolitik temizleme, fosfatlama, alkali yağ giderme, anotlama)

110105 * CER asitleme asitleri

110106 * Aksi belirtilmemiş CER asitleri

110107 * CER dekapaj tabanları

110108 * CER fosfatlama çamurları

10109 * Tehlikeli maddeler içeren CER çamurları ve filtre kekleri

110110 11 01 09 dışındaki CER çamurları ve filtre kekleri

110111 * Tehlikeli maddeler içeren CER sulu yıkama solüsyonları

110112 10 01 11'de belirtilenler dışındaki CER sulu yıkama solüsyonları

110113 * Tehlikeli maddeler içeren CER yağ giderme atığı

110114 11 01 13 dışındaki CER yağ giderme atıkları

110115 * CER, tehlikeli maddeler içeren membran sistemlerinden ve iyon değişim sistemlerinden elüatlar ve çamurlar

110116 * CER doymuş veya kullanılmış iyon değişim reçineleri

110198 * EWC Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

110199 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

Demir dışı metallerin hidrometalurjik işlenmesiyle üretilen 110200 CER atığı

110202 * Çinko hidrometalurjisinden kaynaklanan CER atıkları (jarosit, götit dahil)

110203 Sulu elektrolitik işlemler için anot üretiminden kaynaklanan CER atıkları

110205 * Tehlikeli maddeler içeren bakırın hidrometalurjik işlenmesinden kaynaklanan CER atıkları

110206 11 02 05 dışındaki bakır hidrometalurjik işlemeden kaynaklanan CER atıkları

110207 * EWC Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

110299 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

110300 CER Temperleme işlemlerinden kaynaklanan katı atık ve çamur

110301 * Siyanür içeren CER atığı

110302 * EWC diğer atık

Sıcak galvanizleme işlemlerinden kaynaklanan 110500 CER atığı

110501 CER katı çinko

110502 CER çinko külü

110503 * Baca gazı arıtımından kaynaklanan CER katı atık

110504 * CER dark stokta yok

110599 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

120000 METAL VE PLASTİKLERİN İŞLENMESİ VE FİZİKSEL VE ​​MEKANİK YÜZEY İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN CER ATIK

120100 CER metallerin ve plastiklerin fiziksel ve mekanik yüzey işlemesi ve işlenmesi sonucu üretilen atık

120101 CER talaşları ve demirli malzemelerin talaşları

120102 CER demirli malzemelerin toz ve partikül maddeleri

120103 CER talaşları ve demir dışı malzemelerin talaşları

120104 CER demir dışı malzemelerin toz ve partikül maddeleri

120105 Plastik malzemelerin CER talaşları ve talaşları

120106 * Halojen içeren CER madeni makine yağları (emülsiyonlar ve solüsyonlar hariç)

120107 * CER mineral makine yağları, halojensiz (emülsiyonlar ve solüsyonlar hariç)

120108 * Halojen içeren makineler için CER emülsiyonları ve çözümleri

120109 * Makineler için CER emülsiyonları ve çözümleri, halojensiz

120110 * CER sentetik makine yağları

120112 * CER mumları ve kullanılmış yağlar

120113 CER kaynak atığı

120114 * Tehlikeli maddeler içeren CER işleme çamurları

120115 12 01 14 dışındaki CER işleme çamurları

120116 * Tehlikeli maddeler içeren CER atık aşındırıcı malzeme

120117 12 01 16'da belirtilenler dışındaki CER atık aşındırıcı malzeme

120118 * Yağ içeren CER metal çamurları (öğütme, bileme ve alıştırma çamurları) 120119 * biyolojik olarak kolayca parçalanabilen makine yağları

120120 * CER atık öğütme gövdeleri ve tehlikeli maddeler içeren öğütme malzemeleri

120121 CER 12 01 20 dışındaki öğütme gövdeleri ve öğütme malzemeleri

120199 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

120300 CER su ve buharla yağ giderme işlemlerinden kaynaklanan atıklar (11 hariç)

120301 * - sulu yıkama solüsyonları

120302 * Buharlı yağ giderme işlemlerinden kaynaklanan CER atığı

130000 CER ATIK YAĞLARI VE SIVI YAKITLARIN ATIKLARI (05, 12 ve 19. bölümlerde belirtilen yemeklik yağlar ve yağlar hariç)

130100 CER hidrolik devreler için atık yağlar

130101 * PCB içeren CER hidrolik yağlar (1)

130104 * CER klorlu emülsiyonlar 130105 * klorsuz emülsiyonlar

130109 * Hidrolik sistemler için CER mineral yağlar, klorlu

130110 * Hidrolik sistemler için CER mineral yağlar, klorsuz

130111 * Hidrolik sistemler için CER sentetik yağlar

130112 * CER biyolojik olarak kolayca parçalanabilen hidrolik devre yağları

130113 * Hidrolik sistemler için CER diğer yağlar

130200 CER atık motor yağı, dişli yağı ve yağlama yağları

130204 * CER atık mineral klorlu motor, dişli ve yağlama yağları

130205 * CER mineral bazlı klorsuz motor, dişli ve yağlama yağları

130206 * CER atık sentetik motor, dişli ve yağlama yağı

130207 * CER biyolojik olarak kolayca parçalanabilen motor, dişli ve yağlama yağı

130208 * CER diğer motor, dişli ve yağlama yağları

130300 CER atık izolasyon ve ısı ileten yağlar

130301 * PCB içeren CER yalıtkan ve ısı ileten yağlar

130306 * 13 03 01 dışındaki CER klorlu mineral izolasyon ve ısı transfer yağları

130307 * CER klorsuz yalıtkan ve ısı ileten mineral yağlar

130308 * CER sentetik yalıtkan ve ısı ileten yağlar

130309 * CER yalıtkan ve ısı ileten yağlar, biyolojik olarak kolayca bozunabilir

130310 * CER diğer yalıtkan ve ısı ileten yağlar

130400 CER sintine yağları

130401 * İç seyrüseferden gelen CER sintine yağları

130402 * İskele kanalizasyonlarından gelen CER sintine yağları

130403 * Navigasyondan CER diğer sintine yağları

130500 CER yağ / su ayırma ürünleri

130501 * Kum odalarından ve yağ/su ayırma ürünlerinden gelen CER katı atık

130502 * Yağ / su ayırma ürünlerinden kaynaklanan CER çamurları

130503 * Toplayıcılardan gelen CER çamurları

130506 * Yağ / su ayrımı ile üretilen CER yağları

130507 * Yağ/su ayrımı ile üretilen CER yağlı sular

130508 * Kum odaları ve yağ/su ayırıcılardan gelen atıkların CER karışımları

130700 CER sıvı yakıt atığı

130701 * CER fuel oil ve dizel yakıt

130702 * CER petrol

130703 * EWC diğer yakıtlar (karışımlar dahil)

130800 CER aksi belirtilmemiş atık yağlar

130801 * Tuzdan arındırma işlemleriyle üretilen CER çamurları ve emülsiyonları

130802 * CER diğer emülsiyonlar

130899 * EWC atıkları, aksi belirtilmedikçe

140000 CER ATIK ORGANİK ÇÖZÜCÜLER, SOĞUTUCULAR VE İTİCİLER (07 ve 08 hariç)

140600 CER organik çözücüler, soğutucular ve atık köpük / aerosol iticiler

140601 * CER kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC

140602 * CER diğer çözücüler ve çözücü karışımları, halojenli

140603 * CER diğer solventler ve solvent karışımları

140604 * Halojenli solventler içeren CER çamurları veya katı atıklar

140605 * Diğer solventleri içeren CER çamurları veya katı atıklar

150000 CER AMBALAJ ATIKLARI, EMİCİLER, Paçavralar, FİLTRE MALZEMELERİ VE KORUYUCU GİYSİLER (BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEZ)

Ambalaj için 150100 CER (ayrı toplamaya tabi kentsel ambalaj atıkları dahil)

150101 CER kağıt ve karton ambalaj

150102 CER plastik ambalaj

150103 CER ahşap ambalaj

150104 CER metal ambalaj

150105 Kompozit malzemelerde CER ambalajı

150106 CER karışık malzeme ambalajı

150107 CER cam ambalaj

150109 CER tekstil ambalajı

150110 * Tehlikeli madde kalıntıları içeren veya bu maddelerle kirlenmiş CER ambalajı

150111 * Boş basınçlı kaplar dahil, tehlikeli katı gözenekli matrisler (örn. asbest) içeren CER metalik ambalaj

150200 CER emiciler, filtre malzemeleri, bezler ve koruyucu giysiler

150202 * Tehlikeli maddelerle kirlenmiş CER emiciler, filtre malzemeleri (başka türlü tanımlanmayan yağ filtreleri dahil), bezler ve koruyucu giysiler

150203 15 02 02 dışındaki CER emiciler, filtre malzemeleri, bezler ve koruyucu giysiler

160000 LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ CER ATIK

160100 CER farklı taşıma modlarına ait ömrünü tamamlamış araçlar (yol dışı mobil makineler dahil) ve ömrünü tamamlamış araçların sökülmesi ve araç bakımından kaynaklanan atıklar (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç)

160103 CER ömrünü tamamlamış lastikler

160104 * CER ömrünü tamamlamış araçlar

160106 CER, ne sıvı ne de diğer tehlikeli bileşenler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar

160107 * CER yağ filtreleri

160108 * Cıva içeren CER bileşenleri

160109 * PCB içeren CER bileşenleri

160110 * CER patlayıcı bileşenleri (örneğin "hava yastıkları")

160111 * Asbest içeren CER fren balataları

160112 16 01 11 dışındaki CER fren balataları

160113 * CER fren sıvıları

160114 * Tehlikeli maddeler içeren CER antifriz sıvıları

160115 16 01 14 dışındaki CER antifriz sıvıları

160116 sıvı gaz için CER tankları

160117 CER demirli metaller

160118 CER demir dışı metaller

160119 CER plastik 160120 cam

160121 * 16 01 07 ila 16 01 11, 16 01 13 ve 16 01 14'te belirtilenler dışındaki EWC tehlikeli bileşenleri

160122 CER bileşenleri başka şekilde belirtilmemiş

160199 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

160200 Elektrikli ve elektronik ekipmanlardan kaynaklanan CER atığı

160209 * PCB içeren CER transformatörler ve kapasitörler

160210 * 16 02 09 dışında PCB içeren veya PCB ile kirlenmiş CER ıskarta ekipmanı

60211 * Kloroflorokarbonlar, HCFC'ler, HFC'ler içeren CER ıskarta ekipmanı

160212 * Serbest liflerde asbest içeren CER ıskarta ekipmanı

160213 * 2 16 02 ve 09 16 02 dışında tehlikeli bileşenler (12) içeren EWC ıskarta ekipmanı

160214 16 02 09 ila 16 02 13 arasındaki maddelerde belirtilenler dışındaki CER atılan ekipman

160215 * CER tehlikeli bileşenleri, atılan ekipmandan çıkarıldı

160216 16 02 15'te belirtilenler dışındaki, atılan ekipmandan çıkarılan CER bileşenleri

160300 CER spesifikasyon dışı ürünler ve kullanılmayan ürünler

160303 * Tehlikeli maddeler içeren CER inorganik atık

160304 CER 16 03 03 dışındaki inorganik atıklar

160305 * Tehlikeli maddeler içeren CER organik atık

160306 EWC 16 03 05 dışındaki organik atıklar

160400 CER atık patlayıcılar

160401 * CER atık mühimmat

160402 * CER atık havai fişekleri

160403 * CER diğer atık patlayıcılar

160500 CER gazı basınçlı kaplarda ve atık kimyasallarda

160504 * Tehlikeli maddeler içeren basınçlı kaplardaki (halonlar dahil) CER gazları

160505 16 05 04 dışındaki basınçlı kaplardaki CER gazları

160506 * Laboratuvar kimyasallarının karışımları dahil, tehlikeli maddeler içeren veya bunlardan oluşan EWC laboratuvar kimyasalları

160507 * Tehlikeli maddeler içeren veya tehlikeli maddelerden oluşan CER atık inorganik kimyasal maddeler

160508 * Tehlikeli maddeler içeren veya tehlikeli maddelerden oluşan CER atık organik kimyasallar

160509 16 05 06, 16 05 07 ve 16 05 08 dışındaki EWC atık kimyasalları

160600 CER piller ve akümülatörler

160601 * CER kurşun asit piller

160602 * nikel-kadmiyum piller

160603 * Cıva içeren CER piller

160604 CER alkalin piller (16 06 03 hariç)

160605 diğer piller ve akümülatörler

160606 * Pillerden ve akümülatörlerden gelen CER elektrolitleri, ayrı toplamaya tabidir

160700 CER, nakliye ve depolama tanklarının ve varillerin temizlenmesinden kaynaklanan atıklar (05 ve 13 hariç)

160708 * Yağ içeren EWC atığı

160709 * Diğer tehlikeli maddeler içeren EWC atıkları

160799 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

160800 CER kullanılmış katalizörler

160801 Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum veya platin içeren CER harcanmış katalizörler (16 08 07 hariç)

160802 * Tehlikeli geçiş metalleri (3) veya tehlikeli geçiş metali bileşikleri içeren CER harcanmış katalizörler

160803 Başka türlü tanımlanmamış geçiş metalleri veya geçiş metali bileşikleri içeren CER harcanmış katalizörler

160804 CER sıvı katalitik parçalama kullanılmış katalizörler (16 08 07 hariç)

160805 * Fosforik asit içeren CER harcanmış katalizörler

160806 * Katalizör olarak kullanılan CER kullanılmış sıvılar

160807 * Tehlikeli maddelerle kirlenmiş CER kullanılmış katalizörler

160900 CER oksitleyici maddeler

160901 * CER permanganatlar, örneğin potasyum permanganat

160902 * CER kromatlar, örneğin potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat

160903 * CER peroksitler, örneğin hidrojen peroksit

160904 * Başka türlü tanımlanmamış CER oksitleyici maddeler

Tesis dışı arıtmaya yönelik 161000 CER sulu sıvı atık

161001 * Tehlikeli maddeler içeren CER sulu atık çözeltileri

161002 16 10 01'de belirtilenler dışındaki CER sulu atık çözeltileri

161003 * Tehlikeli maddeler içeren CER sulu konsantreleri

161004 16 10 03 dışındaki CER sulu konsantreleri

161100 CER astar ve ateşe dayanıklı malzeme artıkları

161101 * Tehlikeli maddeler içeren metalürjik işlemlerden elde edilen CER karbon bazlı astarlar ve refrakterler

161102 16 11 01 dışındaki metalurjik işlemlerden elde edilen CER karbon bazlı astarlar ve refrakterler

161103 * Tehlikeli maddeler içeren metalurjik işlemlerden kaynaklanan CER diğer astarlar ve refrakterler

161104 CER 16 11 03 dışındaki metalurjik işlemlerden kaynaklanan diğer astarlar ve refrakterler

161105 * Tehlikeli maddeler içeren metalürjik olmayan proseslerden elde edilen CER astarları ve refrakterler

161106 16 11 05 dışındaki metalürjik olmayan işlemlerden elde edilen CER astarları ve refrakterler

170000 İNŞAAT VE YIKIM İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN CER ATIK (KİRLENMİŞ SİTELERDEN KAYNAKLANAN TOPRAK DAHİL)

170100 CER beton, tuğla, fayans ve seramik

170101 CER çimentosu

170102 CER tuğlaları

170103 CER fayans ve seramikler

170106 * Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramiklerin CER karışımları veya cürufları

170107 17 01 06 dışındaki beton, tuğla, kiremit ve seramiklerin CER karışımları veya cürufları

170200 CER ahşap, cam ve plastik

170201 CER ahşap

170202 CER cam

170203 CER plastik

170204 * Tehlikeli maddeler içeren veya bu maddelerle kirlenmiş EWC cam, plastik ve ahşap

170300 CER bitümlü karışımlar, kömür katranı ve katran içeren ürünler

170301 * Kömür katranı içeren CER bitümlü karışımlar

170302 17 03 01 dışındaki CER bitümlü karışımlar

170303 * EWC kömür katranı ve katran içeren ürünler

170400 CER metalleri (alaşımları dahil) 170401 bakır, bronz, pirinç

170402 CER alüminyum

170403 CER kurşun

170404 CER çinko

170405 CER demir ve çelik

170406 CER teneke

170407 CER karışık metaller

170409 * Tehlikeli maddelerle kirlenmiş CER metal atıkları

170410 * Yağ, kömür katranı veya diğer tehlikeli maddelerle emprenye edilmiş CER kabloları

170411 CER kabloları, 17 04 10 dışındakiler

170500 CER toprağı (kontamine alanlardan gelen toprak dahil), kayalar ve tarama çamuru

170503 * Tehlikeli maddeler içeren CER toprak ve kayalar

170504 CER 17 05 03 dışındaki toprak ve kayalar

170505 * Tehlikeli maddeler içeren CER dip tarama çamuru

170506 17 05 05 dışında CER dip tarama döküntüsü

170507 * Tehlikeli maddeler içeren demiryolu setleri için CER kırma taş

170508 CER demiryolu balast için kırma taş, 17 05 07 dışındakiler

170600 CER yalıtım malzemeleri ve asbest içeren yapı malzemeleri

170601 * Asbest içeren CER yalıtım malzemeleri

170603 * CER tehlikeli maddeler içeren veya tehlikeli maddelerden oluşan diğer yalıtım malzemeleri

170604 17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki CER yalıtım malzemeleri

170605 * Asbest içeren CER yapı malzemeleri

170800 CER alçı esaslı yapı malzemeleri

170801 * Tehlikeli maddelerle kirlenmiş CER alçı esaslı yapı malzemeleri

170802 17 08 01 dışındaki CER alçı esaslı yapı malzemeleri

170900 CER diğer inşaat ve yıkım atıkları

170901 * cıva içeren CER inşaat ve yıkım atıkları

170902 * PCB içeren CER inşaat ve yıkım atıkları (örn. PCB içeren dolgu macunları, PCB içeren reçine zemin kaplamaları, PCB içeren sızdırmaz cam elemanlar, PCB içeren kapasitörler)

170903 * EWC tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım atıkları (karışık atıklar dahil)

170904 17 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03 dışındaki CER karışık inşaat ve yıkım atıkları

SAĞLIK VE VETERİNERLİK SEKTÖRÜNDE VEYA İLGİLİ ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNDE ÜRETİLEN 180000 CER ATIKLARI (doğrudan tedavi amaçlı olmayan mutfak ve yemek atıkları hariç)

180100 Doğumhanelerden kaynaklanan CER atıkları ve insanlarda hastalıkların teşhisi, tedavisi ve önlenmesi ile ilgili atıklar

180101 CER kesme nesneleri (18 01 03 hariç)

180102 CER anatomik parçalar ve organlar, plazma torbaları ve kan rezervleri dahil (18 01 03 hariç)

180103 * Enfeksiyonları önlemek için özel önlemler uygulanarak toplanması ve bertaraf edilmesi gereken CER atıkları

180104 Enfeksiyonları önlemek için özel önlemler uygulanarak toplanmaması ve atılmaması gereken atıklar (örn. bandajlar, alçılar, çarşaflar, tek kullanımlık giysiler, hijyenik pedler)

180106 * Tehlikeli maddelerden oluşan veya tehlikeli maddeler içeren EWC kimyasalları

180107 18 01 06 dışındaki EWC kimyasalları

180108 * CER sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

180109 18 01 08 dışındaki CER ilaçları

180110 * Diş prosedürlerinden kaynaklanan CER amalgam atığı

Hayvanlarda hastalıkların araştırılması ve teşhisi, tedavisi ve önlenmesi ile ilgili 180200 CER atığı

180201 CER kesme nesneleri (18 02 02 hariç)

180202 * Enfeksiyonları önlemek için özel önlemler uygulanarak toplanması ve bertaraf edilmesi gereken CER atıkları

180203 Enfeksiyonları önlemek için özel önlemler uygulanarak toplanmaması ve atılmaması gereken CER atıkları

180205 * Tehlikeli maddelerden oluşan veya tehlikeli maddeler içeren EWC kimyasalları

180206 18 02 05 dışındaki EWC kimyasalları

180207 * CER sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

180208 18 02 07 dışındaki CER ilaçları

190000 ATIK ARITMA TESİSLERİNDEN, SİTE DIŞI ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDEN ÜRETİLEN CER ATIKLARININ AYRICA SUYUN İÇERİĞİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANIMA HAZIRLANMASI

190100 Atık yakma veya pirolizden kaynaklanan CER atığı

190102 Dip külünden çıkarılan CER demirli malzemeler

190105 * Baca gazı arıtımından kaynaklanan CER filtre artıkları

190106 * Dumanların ve diğer sulu sıvı atıkların işlenmesinden kaynaklanan CER sulu sıvı atık

190107 * Baca gazı arıtımından kaynaklanan CER katı atık

190110 * Dumanların arıtılması için kullanılan CER kullanılmış aktif karbon

190111 * Tehlikeli maddeler içeren CER dip külü ve cüruf

190112 19 01 11 dışındaki CER dip külü ve cüruf

190113 * Tehlikeli maddeler içeren CER uçucu kül

190114 19 01 13 dışındaki CER uçucu kül

190115 * Tehlikeli maddeler içeren EWC kazan külü 190116 19 01 15 dışındaki kazan tozu

190117 * Tehlikeli maddeler içeren CER piroliz atıkları

190118 19 01 17 dışındaki EWC piroliz atıkları

190119 CER akışkan yataklı reaktörlerin kumları

190199 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

190200 Endüstriyel atıkların belirli kimyasal-fiziksel işlemleriyle üretilen CER atığı (dekromatizasyon, desiyanasyon, nötralizasyon dahil)

190203 Sadece tehlikesiz atıklardan oluşan CER atık karışımları

190204 * En az bir tehlikeli atık içeren CER karışık atık

190205 * Tehlikeli maddeler içeren kimyasal-fiziksel işlemlerden kaynaklanan CER çamurları

190206 19 02 05 dışındaki kimyasal ve fiziksel işlemlerden kaynaklanan CER çamurları

190207 * Ayırma işlemleriyle üretilen CER yağları ve konsantreleri

190208 * Tehlikeli maddeler içeren CER sıvı yanıcı atık

190209 * Tehlikeli maddeler içeren CER katı yanıcı atıklar

190210 19 02 08 ve 19 02 09 dışındaki EWC yanıcı atıklar

190211 * EWC Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

190299 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

190300 CER stabilize / katılaştırılmış atık (4)

190304 * Tehlikeli olarak işaretlenmiş EWC atıkları, kısmen (5) stabilize

190305 19 03 04 dışındaki CER stabilize atıklar

190306 * Tehlikeli, katılaşmış olarak işaretlenen CER atıkları

190307 19 03 06 dışındaki EWC katılaşmış atıklar

190400 CER vitrifiye edilmiş atık ve vitrifikasyondan kaynaklanan atık

190401 CER vitrifiye atık

190402 * Baca gazı arıtımından kaynaklanan CER uçucu kül ve diğer atıklar

190403 * CER camlaştırılmamış katı faz

190404 Vitrifiye edilmiş atıkların temperlenmesiyle üretilen CER sulu sıvı atık

Katı atıkların aerobik arıtımı ile üretilen 190500 CER atığı

190501 CER, belediye ve benzeri atıkların kompostlaştırılmamış kısmı

190502 CER, hayvansal ve bitkisel atıkların kompostlaştırılmamış kısmı

190503 CER kompostu spesifikasyon dışı

190599 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

190600 CER atıkların anaerobik arıtılmasıyla üretilen atık

190603 Kentsel atıkların anaerobik arıtılmasıyla üretilen CER sıvıları

190604 Kentsel atıkların anaerobik arıtılmasıyla üretilen CER çürütme ürünü

190605 Hayvansal veya bitkisel kaynaklı atıkların anaerobik arıtılmasıyla üretilen CER sıvıları

90606 Hayvansal veya bitkisel kaynaklı atıkların anaerobik arıtılmasıyla üretilen CER çürütme ürünü

190699 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

190700 CER çöp sızıntı suyu

190702 * Tehlikeli maddeler içeren CER çöp sızıntı suyu

190703 CER çöp sızıntı suyu, 19 07 02'de belirtilenler dışında

190800 CER atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan atıklar, aksi belirtilmemiş

190801 CER elek

190802 Kum bertarafından kaynaklanan CER atığı

190805 Kentsel atık su arıtımı ile üretilen CER çamurları

190806 * CER doymuş veya kullanılmış iyon değişim reçineleri

190807 * İyon değişim reçinelerinin rejenerasyonundan kaynaklanan CER çözeltileri ve tortular

190808 * Tehlikeli maddeler içeren membran sistemlerinden kaynaklanan CER atığı

190809 Yağ / su ayrımı ile üretilen, sadece yenilebilir sıvı ve katı yağlar içeren sıvı ve katı yağların CER karışımları

190810 * 19 08 09 dışındaki yağ / su ayrımından elde edilen sıvı ve katı yağların EWC karışımları

190811 * Tehlikeli maddeler içeren endüstriyel atık suların biyolojik arıtılmasından kaynaklanan CER çamurları

190812 19 08 11 dışındaki endüstriyel atık suların biyolojik arıtılmasından kaynaklanan CER çamurları

190813 * Diğer endüstriyel atık su arıtmalarından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren CER çamurları

190814 19 08 13 dışındaki endüstriyel atık suların diğer arıtılmasından kaynaklanan CER çamurları

190899 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

190900 Suyun arıtılması veya endüstriyel kullanım için hazırlanmasıyla üretilen CER atığı

190901 Birincil filtrasyon ve eleme işlemleriyle üretilen CER katı atık

190902 Su arıtma prosesleri ile üretilen CER çamurları

190903 Dekarbonasyon prosesleri ile üretilen CER çamurları

190904 CER kullanılmış aktif karbon

190905 CER doymuş veya tükenmiş iyon değişim reçineleri

190906 İyon değişim reçinelerinin rejenerasyonundan kaynaklanan CER çözeltileri ve çamurları

190999 aksi belirtilmemiş atıklar

Metal içeren atıkların ezilme işlemlerinden kaynaklanan 191000 CER atığı

191001 CER atık demir ve çelik

191002 Demir dışı metallerin CER atığı

191003 * CER tüyü - tehlikeli maddeler içeren hafif fraksiyon ve tozlar

191004 CER tüyü - 19 10 03'te belirtilenler dışındaki hafif fraksiyon ve toz

191005 * Tehlikeli maddeler içeren CER diğer fraksiyonları

191006 CER 19 10 05 dışındaki diğer kesirler

Yağ rejenerasyonu ile üretilen 191100 CER atığı

191101 * CER kullanılmış kil filtreleri

191102 * CER asit katranları

191103 * CER sulu sıvı atık

191104 * Bazlarla yakıtların saflaştırılmasından kaynaklanan CER atıkları

191105 * Tehlikeli maddeler içeren, yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

191106 19 11 05'da belirtilenler dışındaki yerinde atık arıtmadan kaynaklanan CER çamurları

191107 * Dumanların saflaştırılmasıyla üretilen CER atığı

191199 CER atıkları, aksi belirtilmemiş

191200 CER, başka türlü tanımlanmamış mekanik atık işlemesinden (örn. ayırma, parçalama, sıkıştırma, peletleme) kaynaklanan atıklar

191201 CER kağıt ve karton

191202 CER demirli metaller

191203 CER demir dışı metaller

191204 CER plastik ve kauçuk

191205 CER cam

191206 * Tehlikeli maddeler içeren CER ahşap

191207 19 12 06'da belirtilenler dışındaki CER ahşap

191208 CER tekstil ürünleri

191209 CER mineralleri (örn. kum, kayalar)

191210 CER yanıcı atık (RDF: atıklardan elde edilen yakıt)

191211 * Tehlikeli maddeler içeren mekanik atık işlemesinden kaynaklanan CER diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)

191212 CER 19 12 11 dışındaki atıkların mekanik olarak işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)

Arazi ıslahı ve yeraltı suyu ıslahı ile üretilen 191300 CER atığı

191301 * Arazi ıslah çalışmaları sonucu ortaya çıkan, tehlikeli maddeler içeren CER katı atık

191302 Madde 19 13 01'de belirtilenler dışındaki arazi ıslah işlemlerinden kaynaklanan CER katı atık

191303 * Tehlikeli maddeler içeren, arazi ıslah işlemleri sonucu üretilen CER çamurları

191304 19 13 03 dışındaki arazi ıslah işlemlerinden kaynaklanan CER çamurları

191305 * Tehlikeli maddeler içeren yeraltı suyu iyileştirme işlemlerinden kaynaklanan CER çamurları

191306 19 13 05 dışındaki yeraltı suyu iyileştirme işlemlerinden kaynaklanan CER çamurları

191307 * Tehlikeli maddeler içeren yeraltı suyu iyileştirme işlemlerinden kaynaklanan EWC sulu sıvı atık ve sulu konsantreler

191308 19 13 07 dışındaki yeraltı suyu iyileştirme işlemlerinden kaynaklanan CER sulu sıvı atık ve sulu konsantreler

200000 CER BELEDİYE ATIKLARI (TİCARİ VE ENDÜSTRİYEL FAALİYETLER VE KURUMLAR TARAFINDAN ÜRETİLEN EVSEL VE ​​BENZER ATIKLAR) AYRI TOPLAMADAN KAYNAKLANAN ATIKLAR DAHİL

Ayrı toplamaya tabi 200100 CER fraksiyonları (15 01 00 hariç)

200101 CER kağıt ve karton

200102 CER cam

200108 CER mutfaklardan ve kantinlerden kaynaklanan biyolojik olarak parçalanabilen atıklar

200110 CER giyim

200111 CER tekstil ürünleri

200113 * CER solventleri

200114 * CER asitleri

200115 * CER alkali maddeler

200117 * CER fotokimyasalları

200119 * CER pestisitler

200121 * CER floresan tüpleri ve diğer cıva içeren atıklar

200123 * Kloroflorokarbon içeren CER ıskarta ekipmanı

200125 CER yemeklik sıvı ve katı yağlar

200126 * 20 01 25 dışındaki EWC sıvı ve katı yağları

200127 * Tehlikeli maddeler içeren CER boyalar, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler

200128 20 01 27 dışındaki CER boyalar, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler

200129 * Tehlikeli maddeler içeren CER deterjanlar

200130 20 01 29 dışındaki CER deterjanları

200131 * CER sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

200132 20 01 31 dışındaki CER ilaçları

200133 * 16 06 01, 16 06 02 ve 16 06 03'te belirtilen EWC piller ve akümülatörler ile sınıflandırılmamış piller ve bu tür pilleri içeren akümülatörler

200134 20 01 33 dışındaki CER pilleri ve akümülatörleri

200135 * EWC, 20 01 21 ve 20 01 23'te belirtilenler dışındaki, tehlikeli bileşenler içeren ıskarta elektrikli ve elektronik ekipman (6)

200136, 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35'te belirtilenler dışındaki atılan elektrikli ve elektronik ekipmanlar

200137 * Tehlikeli maddeler içeren CER ahşap

00138 20 01 37'de belirtilenler dışındaki CER ahşap

200139 CER plastik

200140 CER metali

200141 Bacaların ve bacaların temizlenmesiyle üretilen CER atıkları

200199 CER, aksi belirtilmedikçe diğer kesirler

200200 XNUMX CER bahçe ve park atıkları (mezarlık atıkları dahil)

200201 CER biyolojik olarak parçalanabilen atık

200202 CER toprak ve kaya

200203 CER diğer biyolojik olarak parçalanamayan atıklar

200300 CER diğer belediye atıkları

200301 CER sınıflandırılmamış belediye atığı

200302 Piyasalardan gelen CER atıkları

200303 CER yol temizleme kalıntıları

200304 CER septik tank çamuru

200306 Kanalizasyon temizliğinden kaynaklanan CER atıkları

200307 CER hacimli atık

200399 CER belediye atığı başka türlü tanımlanmamış

Formu doldurun, size teklif gönderelim.

Metal satmak ve satın almak için şirketinizi kaydedin

Kayıt ücretsizdir ve şirketlere özeldir.

Sadece şirketler için. 8-12 ve 14-18