Csak cégeknek + 39 3513134328

Ön egy cég, Regisztrálj most / Jelentkezzen be

A HULLADÉKOKAT MEGFELELŐEN ÁRTALMATLANÍTSA EL

CERT KÓDOK

EURÓPAI HULLADÉKKÓDEX ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEK A HULLADÉKKEZELÉSRE

bontásból, csődből vagy raktárból származó anyagok.

Minden hulladéktípus megfelel egy cer kódnak. Minden üzemet általában csak bizonyos cer-kódok tárolására és/vagy kezelésére engedélyez a régiója.

Emiatt mindig ellenőrizni kell, hogy a hulladékunkra vonatkozó cer-kódokra vonatkozó engedélyek megvannak-e annak az üzemnek az engedélyeiben, ahová hulladékunkat szállítani kívánjuk.

A HULLADÉKOKAT MEGFELELŐEN ÁRTALMATLANÍTSA EL

A hulladékágazatban az engedélyek négy makrokategóriára oszthatók:

– Tárolási engedélyek.

– Szállítási engedélyek.

– Feldolgozási és hasznosítási engedélyek.

– Ártalmatlanítási engedélyek.

A HULLADÉK CÉLJA HASZNOSÍTÁSRA VONATKOZHATÓ, EZT AZ "R" BETŰ ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZÁMZÁS jellemezheti BIZONYOS KEZELÉSRE.

Míg AZ ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉK CÉLJÉT A „D” BETŰ ÉS A SZÁMZÁS AZONOSÍTJA.

A VISSZAHAJTÁSI TEVÉKENYSÉGEKET A 152/06. számú törvényerejű rendelet C. melléklete határozza meg:

A1: főként tüzelőanyagként vagy energia előállítására újrahasznosított hulladékok esetében
A2: oldószerek regenerálására és/vagy visszanyerésére
A3: azon szerves anyagok minden újrahasznosítási és/vagy hasznosítási műveletéhez, amelyeket nem használnak oldószerként (általában a komposztálás)
A4: vas- és színesfémek újrahasznosítására és visszanyerésére, valamint fémvegyületként elismert szerszámokhoz (általában autóroncs-csomagok)
A5: más szervetlen anyagok újrahasznosítására és/vagy visszanyerésére
A6: savak vagy bázisok regenerálására használják
A7: érvényes engedély a szennyező anyagok leválasztására használt termékek hasznosítására
A8: termékek katalizátorokból történő kinyerésére használják
A9: használt olajok regenerálására vagy egyéb újrafelhasználására
A10: a talajon való terítésre a mezőgazdaság javára
A11: az R1–R10 által jelzett műveletek egyikéből származó hulladék felhasználására vonatkozik
A12: hasznos lehet a hulladék cseréjéhez, és alá kell vetni az R1-től R11-ig jelzett műveletek egyikének
A13: felhatalmazást ad a hulladék tartalékba helyezésére, majd az R1-R12 pontokban megjelölt műveletek valamelyikének alávetésére (kivéve a gyűjtés előtti ideiglenes tárolást a keletkezés helyén)

AZ ÁRTALMATLANÍTÁSI TEVÉKENYSÉGET A 152/06. számú törvényerejű rendelet B. melléklete határozza meg

D1: Lerakás a talajra vagy a talajba (például hulladéklerakó)
D2: Talajkezelés (pl. folyékony hulladék vagy iszap biológiai lebontása a talajban)
D3: Mélybefecskendezések (pl. szivattyúzható hulladék befecskendezése kutakba. Sókupolákba vagy természetes geológiai hibákba)
D4: Lagúna (pl. folyékony hulladék vagy iszap kiürítése kutakba, tavakba vagy lagúnákba stb.)
D5: Speciálisan előkészített hulladéklerakó (pl. rendszerezés különálló, vízzáró cellákban, lefedve vagy egymástól és a környezettől elkülönítve)
D6: Szilárd hulladék kibocsátása a vízi környezetbe, kivéve a merítést
D7: Merítés, beleértve a tenger felszínén való temetést
D8: Az e mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezelés, amely olyan vegyületeket vagy keverékeket eredményez, amelyeket a D1–D12. pontokban felsorolt ​​eljárások valamelyikével eltávolítanak.
D9: Az e mellékletben máshol nem meghatározott fizikai-kémiai kezelés, amely a D1–D12. pontokban felsorolt ​​eljárások valamelyikével (pl. bepárlás, szárítás, kalcinálás stb.) eltávolított vegyületeket vagy keverékeket eredményez.
D10: Földi égetés
D11: Égetés a tengeren
D12: Állandó tárolás (pl. konténerek elhelyezése bányában stb.)
D13: Előzetes csoportosítás a D1–D12. pontokban említett műveletek valamelyike ​​előtt
D14: Előzetes újrafeldolgozás a D1–D13. pontokban említett műveletek valamelyike ​​előtt
D15: Előzetes letétbe helyezés a D1–D14. pontokban említett műveletek valamelyike ​​előtt (kivéve a gyűjtés előtti ideiglenes letétet a gyártás helyén)

ITT A HULLADÉK EWC KÓDOK TELJES LISTÁJA LEÍRÁSUKKAL:

010000 BÁNYÁBÓL VAGY BÁNYÁBÓL TÖRTÉNŐ KUSZTÁSBÓL, KINYÚJTÁSBÓL, VAGY ÁSVÁNYOK FIZIKAI VAGY KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

010100 Ásványok kitermelése során keletkező CER hulladék

010101 Fémércek kitermeléséből származó CER hulladék

010102 Nemfémes ásványok kitermeléséből származó CER-hulladékok

010300 Fémércek kémiai és fizikai kezelésével előállított CER-hulladékok

010304 * Steril CER-ek, amelyek kénérc feldolgozása során keletkező savat képesek előállítani

010305 * CER egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó zagy

010306 Steril CER-k, amelyek különböznek a 01 03 04-től és a 01 03 05-től

010307 * CER egyéb fémércek kémiai és fizikai kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

010308 CER por és kapcsolódó maradékok, amelyek különböznek a 01 03 07-től

010309 A 01 03 07-től eltérő, timföldgyártásból származó CER vörösiszapok

010399 másként nem meghatározott CER-hulladékok

010400 Nemfémes ásványok kémiai és fizikai kezelésével előállított CER-hulladékok

010407 * Nemfémes ásványok kémiai és fizikai kezelésével előállított veszélyes anyagokat tartalmazó CER hulladékok

010408 CER hulladék kavics és zúzott kő, amely különbözik a 01 04 07-től

010409 CER hulladék homok és agyag 010410 por és kapcsolódó maradékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től

010411 Hamuzsír és kősó feldolgozásából származó CER-hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től

010412 CER zagy és egyéb ásványi anyagok mosásából és tisztításából származó maradékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től és a 01 04 11-től

010413 Kőfeldolgozásból származó CER-hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től

010499 másként nem meghatározott CER-hulladékok

010500 CER fúrási iszap és egyéb fúrási hulladék

010504 CER édesvízi kútfúrási iszap és hulladék

010505 * CER olajtartalmú fúrási iszap és hulladék

010506 * CER fúrási iszap és egyéb hulladék

veszélyes anyagokat tartalmazó fúrások

010507 CER fúrási iszap és barittartalmú hulladékok, a 01 05 05 és 01 05 06 alá tartozók kivételével

010508 EWC-klorid tartalmú fúrási iszap és hulladék a 01 05 05 és 01 05 06 alá tartozók kivételével

010599 másként nem meghatározott CER-hulladékok

020000 MEZŐGAZDASÁGBÓL, KERTÉSZETBŐL, AKVAKULTÚRÁBÓL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL ÉS HORGÁSZTÁSBÓL, ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁSBÓL ÉS ELŐKÉSZÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ CER-HULLADÉKOK

020100 Mezőgazdaságból, kertészetből, akvakultúrából, erdészetből, vadászatból és halászatból származó CER-hulladékok 020101 Mosási és tisztítási műveletekből származó iszapok

020102 CER hulladék állati szövetekből

020103 CER hulladék növényi szövetekből

020104 CER műanyaghulladék (kivéve a csomagolást)

020106 CER állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a használt almot is), szennyvíz, külön gyűjtve és a telephelyen kívül kezelve

020107 CER erdészeti hulladékok

020108 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER agrokémiai hulladék

020109 EWC agrokémiai hulladékok, a 02 01 08-tól eltérő

020110 CER fémhulladék

020199 másként nem meghatározott CER-hulladékok

020200 Hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó CER hulladékok

020201 Mosási és tisztítási műveletekből származó CER iszap

020202 CER hulladék állati szövetekből

020203 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan CER hulladék

020204 CER iszapok helyszíni szennyvízkezelésből

020299 másként nem meghatározott CER-hulladékok

020300 Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étkezési olajok, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából származó CER-hulladékok; konzervek gyártása; élesztő és élesztőkivonat előállítása, melasz készítése és fermentálása

020301 Mosással, tisztítással, hámozással, centrifugálással és az alkatrészek szétválasztásával előállított CER iszapok

020302 Tartósítószerek használatával kapcsolatos CER hulladékok

020303 Oldószeres extrakcióval előállított CER hulladék

020304 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan CER hulladék

CER ELUTASÍTÁSI KÓD ÉS LEÍRÁS

020305 CER iszapok helyszíni szennyvízkezelésből

020399 másként nem meghatározott CER-hulladékok

020400 Cukorfinomításból származó CER-hulladék

020401 CER maradék szennyeződés a répatisztítási és -mosási műveletekből

020402 CER a specifikáción kívüli kalcium-karbonát

020403 CER iszapok helyszíni szennyvízkezelésből

020499 másként nem meghatározott CER-hulladékok

020500 CER hulladék a tejiparból

020501 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan CER hulladék

020502 CER iszapok helyszíni szennyvízkezelésből

020599 másként nem meghatározott CER-hulladékok

020600 CER hulladék a cukrász- és sütőiparból

020601 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan CER hulladék

020602 Tartósítószerek használatával kapcsolatos CER hulladékok

020603 CER iszapok helyszíni szennyvízkezelésből

020699 másként nem meghatározott CER-hulladékok

020700 Alkoholos és alkoholmentes italok (a kávé, tea és kakaó kivételével) gyártásából származó CER-hulladékok

020701 Az alapanyag mosásával, tisztításával és őrlésével keletkező CER hulladék

020702 Alkoholtartalmú italok lepárlásából származó CER-hulladékok

020703 Vegyi kezeléssel előállított CER hulladék

020704 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan CER hulladék

020705 CER iszapok helyszíni szennyvízkezelésből

020799 másként nem meghatározott CER-hulladékok

030000 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS PANEL-, BÚTOR-, CÉL-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ CER-HULLADÉKOK

030100 A fafeldolgozásból, valamint a panelek és bútorok gyártásából származó CER hulladékok

030101 CER hulladék kéreg és parafa

030104 * EWC fűrészpor, forgács, vágás, fa, forgácslap és furnér, amely veszélyes anyagokat tartalmaz

030199 másként nem meghatározott CER-hulladékok

030200 Fakonzerváló kezelésekből származó CER hulladék

CER ELUTASÍTÁSI KÓD ÉS LEÍRÁS

030201 * Nem halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó CER termékek fakonzerváló kezelésekhez

030202 * CER-termékek klórozott szerves vegyületeket tartalmazó faanyag tartósítására

030203 * CER termékek fémorganikus vegyületeket tartalmazó fa konzervatív kezelésére

030204 * Szervetlen vegyületeket tartalmazó CER termékek faanyag tartósítására

030205 * CER egyéb termékek veszélyes anyagokat tartalmazó fa tartósítására

030299 CER termékek faanyagvédő kezelésekhez, másként nem meghatározott

030300 CER-hulladékok cellulóz-, papír- és kartongyártásból és -feldolgozásból 030301 kéreg- és fahulladék

030302 CER-visszanyerő iszap macerációs fürdőkből (zöldlúg)

030305 CER iszap a papír-újrahasznosítás festékmentesítési folyamataiból

030307 CER-hulladékok a papír- és kartonhulladékból készült cellulóz gyártása során mechanikai leválasztásból

030308 Újrahasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó CER hulladék

030309 kalcium-karbonátot tartalmazó CER hulladékiszapok

030310 CER hulladékszálak és iszapok, amelyek rostokat, töltőanyagokat és bevonótermékeket tartalmaznak, amelyek mechanikai elválasztási folyamatok során keletkeznek

030311 A 03 03 10-ben említettektől eltérő helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

030399 másként nem meghatározott CER-hulladékok

040000 CER-HULLADÉKOK BŐR- ÉS SZŐRME FELDOLGOZÁSÁBÓL, VALAMINT TEXTILIPARBAN

040100 Bőr- és szőrmefeldolgozásból származó CER-hulladék

040101 CER húsok és mésztöredékek

040102 CER meszezési hulladék

040103 * Folyadékfázis nélküli oldószereket tartalmazó kiégett CER zsíroldó fürdők

040104 CER krómot tartalmazó barnító folyadék

040105 CER cserzőfolyadék, amely nem tartalmaz krómot

040106 CER iszap, különösen helyszíni szennyvízkezeléssel előállított, krómot tartalmazó

040107 CER iszap, különösen helyszíni szennyvízkezeléssel előállított, krómot nem tartalmazó

040108 CER cserzett bőr (maradékok, hulladékok, kivágások, polírozóporok), króm tartalmú

040109 CER-hulladék a csomagolási és befejezési műveletekből

040199 másként nem meghatározott CER-hulladékok

040200 CER hulladék a textiliparból

040209 Kompozit anyagokból származó CER-hulladék (impregnált szálak, elasztomerek, plasztomerek)

040210 CER szerves anyag természetes termékekből (pl. zsír, viasz)

040214 * Szerves oldószereket tartalmazó, befejező műveletekből származó CER-hulladékok

040215 CER kikészítési hulladékok, amelyek különböznek a 04 02 14-től

040216 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER festékek és pigmentek

040217 CER festékek és pigmentek, amelyek különböznek a 04 02 16-tól

040219 * Veszélyes anyagokat tartalmazó, helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

040220 A 04 02 19-ben említettektől eltérő helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

040221 Nyers textilszálakból származó CER-hulladék

040222 Feldolgozott textilszálakból származó CER-hulladék

040299 másként nem meghatározott CER-hulladékok

050000 KŐolajfinomításból, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS SZÉN PIROLItikus KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ CER-HULLADÉK

050100 Kőolajfinomításból származó CER-hulladék

050102 * Sótalanítási folyamatokból származó CER iszapok 050103 * A tartályok alján lerakódott iszapok

050104 * Alkilezési eljárással előállított CER-savas iszap

050105 * CER olaj szivárog

050106 * Üzemek és berendezések karbantartása során előállított CER olajos iszapok

050107 * CER savas kátrányok

050108 * EWC egyéb kátrány

050109 * Veszélyes anyagokat tartalmazó, helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

050110 A 05 01 09-ben említettektől eltérő helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

050111 * Az üzemanyagok bázisos tisztításából származó CER-hulladékok

050112 * Olajokat tartalmazó CER savak

050113 CER maradék iszap a kazán tápvízéből

050114 Hűtőtornyok által termelt CER hulladék

050115 * CER használt agyagszűrők

050116 CER kéntartalmú hulladékok kőolaj kéntelenítéséből

050117 CER bitumen

050199 másként nem meghatározott CER-hulladékok

050600 A szén pirolitikus kezelésével előállított CER hulladék

050601 * CER savas kátrányok

050603 * EWC egyéb kátrány

050604 Hűtőtornyok által termelt CER hulladék

050699 másként nem meghatározott CER-hulladékok

050700 Földgáz tisztítása és szállítása során keletkező CER hulladék

050701 * Higanyt tartalmazó EWC hulladék

050702 Kéntartalmú CER-hulladék

050799 másként nem meghatározott CER-hulladékok

060000 SZERVETLEN VEGYI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ CER-HULLADÉKOK

060100 Savak gyártásából, összetételéből, szállításából és felhasználásából származó CER hulladékok

060101 * CER kénsav és kénsav

060102 * CER sósav

060103 * CER hidrogén-fluorsav

060104 * CER foszforsav és foszforsav

060105 * CER salétromsav és salétromsav

060106 * CER egyéb savak 060199 másként nem meghatározott hulladékok

060200 A bázisok gyártásából, összeállításából, szállításából és felhasználásából származó CER hulladékok

060201 * CER kalcium-hidroxid

060203 * CER ammónium-hidroxid

060204 * CER nátrium- és kálium-hidroxid

060205 * EWC egyéb bázisok 060299 másként nem meghatározott hulladékok

060300 Sók, oldataik és fémoxidok MFSU-jából származó CER-hulladékok

060311 * CER-sók és ezek cianidokat tartalmazó oldatai

060313 * Nehézfémeket tartalmazó CER-sók és oldataik

060314 CER-sók és oldataik, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól

060315 * Nehézfémeket tartalmazó CER fém-oxidok

060316 CER fém-oxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től

060399 másként nem meghatározott CER-hulladékok

060400 CER fémtartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 06 03-tól

060403 * Arzéntartalmú CER-hulladékok

060404 * Higanyt tartalmazó EWC hulladék

060405 * Egyéb nehézfémeket tartalmazó CER-hulladék

060499 másként nem meghatározott CER-hulladékok

060500 CER iszapok helyszíni szennyvízkezelésből

060502 * Veszélyes anyagokat tartalmazó, helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

060503 A 06 05 02-ben említettektől eltérő helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

060600 Kéntartalmú vegyszerek gyártásából, összeállításából, szállításából és felhasználásából, kénkémiai eljárásokból és kéntelenítési eljárásokból származó CER-hulladékok

060602 * Veszélyes szulfidokat tartalmazó CER-hulladék

060603 A 06 06 02-től eltérő szulfidokat tartalmazó EWC hulladékok

060699 másként nem meghatározott CER-hulladékok

060700 CER-hulladékok a halogéntermékek gyártásából, összeállításából, szállításából és felhasználásából, valamint halogén kémiai eljárásokból

060701 * Azbesztet tartalmazó elektrolitikus eljárásokból származó CER-hulladékok

060702 * EWC aktív szén klórgyártásból

060703 * Higanyt tartalmazó CER bárium-szulfát iszap

060704 * CER oldatok és savak, pl. érintkező sav

060799 másként nem meghatározott CER-hulladékok

060800 A szilícium és származékai gyártásából, összeállításából, szállításából és felhasználásából származó CER-hulladékok

060802 * Veszélyes klórszilánt tartalmazó CER-hulladék

060899 másként nem meghatározott CER-hulladékok

060900 A foszfortartalmú termékek MFSU-jából és a foszfor kémiai folyamataiból származó CER-hulladékok

060902 CER foszfor salak

060903 * Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett CER kalcium alapú reakcióhulladékok

060904 CER kalcium alapú reakcióhulladékok, amelyek különböznek a 06 09 03-tól

060999 másként nem meghatározott CER-hulladékok

061000 CER-hulladékok a nitrogéntartalmú vegyszerek MFSU-jából, nitrogén kémiai eljárásokból és műtrágyagyártásból

061002 * Veszélyes anyagokat tartalmazó EWC hulladék

061099 másként nem meghatározott CER-hulladékok

061100 Szervetlen és homályosító pigmentek gyártásából származó CER-hulladékok

061101 A titán-dioxid előállítása során kalcium alapú reakciókból származó CER-hulladékok

061199 másként nem meghatározott CER-hulladékok

061300 Szervetlen kémiai folyamatokból származó, másként nem meghatározott CER-hulladékok

061301 * EWC növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb szervetlen biocidok

061302 * EWC elhasznált aktív szén (kivéve 06 07 02)

061303 CER korom

061304 * Azbesztfeldolgozásból származó CER-hulladékok

061305 * CER korom

061399 másként nem meghatározott CER-hulladékok

070000 SZERVES VEGYI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

070100 CER-hulladékok az alapvető szerves vegyi anyagok gyártásából, összeállításából, szállításából és felhasználásából

070101 * CER vizes mosóoldatok és anyalúgok

070103 * CER halogénezett szerves oldószerek, mosóoldatok és anyalúgok

070104 * CER egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

070107 * CER halogénezett desztilláló fenék és reakciómaradványok

070108 * CER egyéb desztilláló fenékek és reakciómaradékok

070109 * CER halogénezett szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

070110 * CER egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

070111 * Veszélyes anyagokat tartalmazó, helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

070112 A 07 01 11-ben említettektől eltérő helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

070199 másként nem meghatározott CER-hulladékok

070200 CER-hulladékok műanyagok, szintetikus gumik és mesterséges szálak MFSU-jából

070201 * CER vizes mosóoldatok és anyalúgok

070203 * CER halogénezett szerves oldószerek, mosóoldatok és anyalúgok

070204 * CER egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

070207 * CER halogénezett desztilláló fenék és reakciómaradványok

070208 * CER egyéb desztilláló fenékek és reakciómaradékok

070209 * CER halogénezett szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

070210 * CER egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

070211 * Veszélyes anyagokat tartalmazó, helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

070212 A 07 02 11-ben említettektől eltérő helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

070213 CER műanyag hulladék

070214 * Veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyagokból származó CER-hulladékok

070215 A 07 02 14-től eltérő adalékanyagokból származó CER-hulladékok

070216 * Veszélyes szilikont tartalmazó CER hulladék

070217 EWC szilikontartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 16-tól

070299 másként nem meghatározott CER-hulladékok

070300 Szerves színezékek és pigmentek MFSU-ból származó CER-hulladékok (a 06 11 kivételével)

070301 * CER vizes mosóoldatok és anyalúgok

070303 * CER halogénezett szerves oldószerek, mosóoldatok és anyalúgok

070304 * CER egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

070307 * CER halogénezett desztilláló fenék és reakciómaradványok

070308 * CER egyéb desztilláló fenékek és reakciómaradékok

070309 * CER halogénezett szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

0

70310 * CER egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

070311 * Veszélyes anyagokat tartalmazó, helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

070312 A 07 03 11-ben említettektől eltérő helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

070399 másként nem meghatározott CER-hulladékok

070400 Növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 01 09), fakonzerváló szerek (03 02 kivételével) és egyéb szerves biocidok gyártásából, összeállításából, szállításából és felhasználásából származó CER-hulladékok

070401 * CER vizes mosóoldatok és anyalúgok

070403 * CER halogénezett szerves oldószerek, mosóoldatok és anyalúgok

070404 * CER egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

070407 * CER halogénezett desztilláló fenék és reakciómaradványok

070408 * CER egyéb desztilláló fenékek és reakciómaradékok

070409 * CER halogénezett szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

070410 * CER egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

070411 * Veszélyes anyagokat tartalmazó, helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

070412 CER angi a 07 04 11-től eltérő helyszíni szennyvízkezelésből

070413 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER szilárd hulladék

070499 másként nem meghatározott CER-hulladékok

070500 Gyógyszeripari termékek gyártásából, összeállításából, szállításából és felhasználásából származó CER-hulladékok

070501 * CER vizes mosóoldatok és anyalúgok

070503 * CER halogénezett szerves oldószerek, mosóoldatok és anyalúgok

070504 * CER egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

070507 * CER halogénezett desztilláló fenék és reakciómaradványok

070508 * CER egyéb desztilláló fenékek és reakciómaradékok

070509 * CER halogénezett szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

070510 * CER egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

070511 * Veszélyes anyagokat tartalmazó, helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

070512 A 07 05 11-ben említettektől eltérő helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

070513 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER szilárd hulladék

070514 CER szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 07 05 13-tól

070599 másként nem meghatározott CER-hulladékok

070600 Zsírok, kenőanyagok, szappanok, tisztítószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok gyártásából, összeállításából, szállításából és felhasználásából származó CER-hulladékok

070601 * CER vizes mosóoldatok és anyalúgok

070603 * CER halogénezett szerves oldószerek, mosóoldatok és anyalúgok

070604 * CER egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

070607 * CER halogénezett desztilláló fenék és reakciómaradványok

070608 * CER egyéb desztilláló fenékek és reakciómaradékok

070609 * CER halogénezett szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

070610 * CER egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

070611 * Veszélyes anyagokat tartalmazó, helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

070612 A 07 06 11-ben említettektől eltérő helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

070699 másként nem meghatározott CER-hulladékok

070700 Finomvegyszerek és másként nem meghatározott vegyszerek MFSU-jából származó CER-hulladékok

070701 * CER vizes mosóoldatok és anyalúgok

070703 * CER halogénezett szerves oldószerek, mosóoldatok és anyalúgok

070704 * CER egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

070707 * CER halogénezett desztilláló fenék és reakciómaradványok

070708 * CER egyéb desztilláló fenékek és reakciómaradékok

070709 * CER halogénezett szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

070710 * CER egyéb szűrőpogácsák és elhasznált abszorbensek

070711 * Veszélyes anyagokat tartalmazó, helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

070712 A 07 07 11-ben említettektől eltérő helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

070799 másként nem meghatározott CER-hulladékok

080000 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS MAZÁZOTT ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐK ÉS NYOMTATÁSI FINTÁK ELŐÁLLÍTÁSÁBÓL, FORMÁZÁSÁBÓL, SZÁLLÍTÁSÁBÓL ÉS HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ CER-HULLADÉKOK

080100 Festékek és lakkok gyártásából, összeállításából, szállításából, felhasználásából és eltávolításából származó CER hulladékok

080111 * Szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó CER festék- és lakkhulladék

080112 CER festék- és lakkhulladék, amely különbözik a 08 01 11-től

080113 * Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festékekből és lakkokból származó CER iszapok

080114 CER iszap festékekből és lakkokból, amelyek különböznek a 08 01 13-tól

080115 * szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó festéket és lakkot tartalmazó CER vizes iszapok

080116 A 08 01 15-től eltérő festéket és lakkot tartalmazó CER vizes iszapok

080117 * Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkeltávolításból származó CER iszapok

080118 Festék- és lakkeltávolításból származó CER iszapok, amelyek különböznek a 08 01 17-től

080119 * Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festékeket és lakkokat tartalmazó CER vizes szuszpenziók

080120 CER vizes szuszpenziók, amelyek a 08 01 19-től eltérő festékeket és lakkokat tartalmaznak

080121 * CER festék- vagy festékeltávolító-maradványok

080199 másként nem meghatározott CER-hulladékok

080200 Egyéb bevonatok MFSU-jából származó CER-hulladékok (beleértve a kerámia anyagokat is)

080201 CER hulladék por a bevonatokból

080202 Kerámia anyagokat tartalmazó CER vizes iszapok

080203 Kerámia anyagokat tartalmazó CER vizes szuszpenziók

080299 másként nem meghatározott CER-hulladékok

080300 Nyomdafestékek gyártásából, összeállításából, szállításából és felhasználásából származó CER hulladék

080307 Tintát tartalmazó CER vizes iszapok

080308 CER tintát tartalmazó vizes folyékony hulladék

080312 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER hulladéktinta

080313 CER hulladéktinta, amely különbözik a 08 03 12-től

080314 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER tinta iszapok

080315 CER tinta iszap, amely különbözik a 08 03 14-től

080316 * Vegyi oldatok CER maradékai maratáshoz

080317 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER hulladék nyomtatófesték

080318 CER hulladék nyomtatófesték, amely különbözik a 08 03 17-től

080319 * CER diszperziós olajok

080399 másként nem meghatározott CER-hulladékok

080400 Ragasztók és tömítőanyagok (beleértve a vízszigetelő termékeket is) gyártásából, összeállításából, szállításából és felhasználásából származó CER-hulladékok

080409 * Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó CER ragasztó- és tömítőanyag-hulladék

080410 CER ragasztó- és tömítőanyag-hulladék, amely különbözik a 08 04 09-től

080411 * Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó CER ragasztó- és tömítőiszapok

080412 CER ragasztó- és tömítőiszapok, amelyek különböznek a 08 04 11-től

080413 * Szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztót és tömítőanyagot tartalmazó CER vizes iszapok

080414 A 08 04 13-tól eltérő ragasztót és tömítőanyagot tartalmazó CER vizes iszapok

080415 * CER vizes folyékony hulladék, amely szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztókat és tömítőanyagokat tartalmaz

080416 CER vizes folyékony hulladék, amely a 08 04 15-től eltérő ragasztó- és tömítőanyagot tartalmaz

080417 * CER gyantaolaj

080499 másként nem meghatározott CER-hulladékok

080500 A 08-ban másként nem meghatározott CER-hulladékok

080501 * CER hulladék izocianátok

090000 CER HULLADÉK A FÉNYKÉPÉSI IPARBÓL

090100 CER hulladék a fotóiparból

090101 * CER vízbázisú fejlesztő és aktiváló megoldások

090102 * CER vízbázisú ofszetlemez előhívó megoldások

090103 * CER oldószer alapú fejlesztési megoldások

090104 * CER fixáló oldatok

090105 * CER mosóoldatok és rögzítő stop oldatok

090106 * A fényképészeti hulladékok helyszíni kezeléséből származó ezüstöt tartalmazó CER-hulladékok

090107 Ezüst vagy ezüstvegyületeket tartalmazó CER fényképészeti film és papír

090108 CER fényképészeti film és papír, ezüst- és ezüstvegyületektől mentes

090110 CER eldobható kamerák elem nélkül

090111 * A 16 06 01, 16 06 02 vagy 16 06 03 alá tartozó elemeket tartalmazó, egyszer használatos CER kamerák

090112 CER egyszer használatos kamerák, amelyek különböznek a 09 01 11-től

090113 * EWC vizes folyékony hulladék az ezüst helyszíni hasznosításából, a 09 01 06-tól eltérő

090199 másként nem meghatározott CER-hulladékok

100000 XNUMX TERMÉLIS ELJÁRÁSOKKAL ELŐÁLLÍTOTT CER-HULLADÉK

100100 Hőerőművek és egyéb hőerőművek által termelt CER-hulladék (19 kivételével)

100101 CER fenékhamu, salak és kazánpor (a 10 01 04-ben említett kazánpor kivételével)

100102 CER szénpernye

100103 CER pernye tőzegből és kezeletlen fából

100104 * CER könnyű hamu fűtőolajból és kazánporból

100105 CER szilárd hulladék, amely a füstgáz kéntelenítési folyamatai során kalcium alapú reakciók során keletkezik

100107 CER iszapos hulladék, amely a füstgázok kéntelenítési folyamatai során kalcium alapú reakciók során keletkezik

100109 * CER kénsav

100113 * CER pernye, amely üzemanyagként használt emulgeált szénhidrogénekből származik

100114 * CER fenékhamu, salak és kazánpor veszélyes anyagokat tartalmazó együttégetésből

100115 CER együttégetésből származó fenékhamu, salak és kazánpor, amely különbözik a 10 01 14-től

100116 * Veszélyes anyagokat tartalmazó együttégetésből származó CER pernye

100117 CER együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól

100118 * Füstgáztisztításból származó veszélyes anyagokat tartalmazó CER hulladékok

100119 A 10 01 05, 10 01 07 és 10 01 18 alatt említettektől eltérő, füstgáztisztításból származó CER-hulladékok

100120 * Veszélyes anyagokat tartalmazó, helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

100121 A 10 01 20-ben említettektől eltérő helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

100122 * Veszélyes anyagokat tartalmazó kazántisztítási műveletekből származó CER vizes iszap

100123 CER vizes kazántisztításból származó iszapok, amelyek különböznek a 10 01 22-től

100124 fluidágyas reaktorok CER homokja

100125 Széntüzelésű hőerőművek tüzelőanyagának tárolásából és előkészítéséből származó CER-hulladék

00126 Hűtővíz kezeléséből származó CER hulladék

100199 másként nem meghatározott CER-hulladékok

100200 CER hulladék a vas- és acéliparból

100201 Salakkezelésből származó CER hulladék

100202 CER kezeletlen salak

100207 * Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázkezelésből származó CER szilárd hulladék

100208 Füstgázkezelésből származó CER-hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 07-től

100210 CER gördülő pelyhek

100211 * Hűtővíz kezeléséből származó, olajokat tartalmazó EWC hulladék

100212 Hűtővíz kezelésből származó EWC-hulladék, amely különbözik a 10 02 11-től

100213 * Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázkezelésből származó CER iszapok és szűrőpogácsák

100214 Gázkezelésből származó CER iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 02 13-tól

100215 CER egyéb iszapok és szűrőpogácsák

100299 másként nem meghatározott CER-hulladékok

100300 CER hulladékok az alumínium termikus kohászatából

100302 CER anódtöredékek

100304 * Elsődleges termelésből származó EWC salak

100305 CER timföld hulladék

100308 * CER sós salak másodlagos termelésből

100309 * EWC fekete salak másodlagos gyártásból

100315 * CER-felszívások, amelyek gyúlékonyak, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben éghető gázokat bocsátanak ki

100316 CER átfedés, amely különbözik a 10 03 15-től

100317 * Anódgyártásból származó EWC kátránytartalmú hulladék

100318 CER széntartalmú anódgyártásból származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 17-től

100319 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER füstgázpor

100320 CER füstgázpor, amely különbözik a 10 03 19-től

100321 * EWC egyéb porok és részecskék (beleértve a golyósmalmokból származókat is), amelyek veszélyes anyagokat tartalmaznak

100322 CER egyéb porok és szemcsék (beleértve a golyósmalomból származókat is), amelyek különböznek a 10 03 21-től

100323 * Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázkezelésből származó CER szilárd hulladék

100324 Füstgázkezelésből származó CER-hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 23-től

100325 * Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázkezelésből származó CER iszapok és szűrőpogácsák

100326 Gázkezelésből származó CER iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 03 25-tól

100327 * Hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú EWC hulladék

100328 Hűtővíz kezelésből származó EWC-hulladék, amely különbözik a 10 03 27-től

100329 * Veszélyes anyagokat tartalmazó sóoldat és fekete salakok kezeléséből származó CER hulladékok

100330 A 10 03 29-től eltérő sóoldat és fekete salak kezeléséből származó CER-hulladékok

100399 másként nem meghatározott CER-hulladékok

100400 CER hulladékok az ólom termikus kohászatából

100401 * Elsődleges és másodlagos termelésből származó CER salak

100402 * Elsődleges és másodlagos termelésből származó CER-szennyeződések és lefölözések

100403 * CER kalcium-arzenát

100404 * CER füstgázpor

100405 * CER egyéb porok és részecskék

100406 * A füstgázkezelésből származó CER szilárd hulladék

100407 * Füstgáz-kezelésből származó CER iszapok és szűrőpogácsák

00409 * Hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú EWC hulladék

100410 Hűtővíz kezelésből származó EWC-hulladék, amely különbözik a 10 04 09-től

100499 másként nem meghatározott CER-hulladékok

100500 CER hulladék a cink termikus kohászatából

100501 CER salak elsődleges és másodlagos termelésből

100503 * CER füstgázpor

100504 CER egyéb porok és részecskék

100505 * A füstgázkezelésből származó CER szilárd hulladék

100506 * Füstgáz-kezelésből származó CER iszapok és szűrőpogácsák

100508 * Hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú EWC hulladék

100509 Hűtővíz kezelésből származó EWC-hulladék, amely különbözik a 10 05 08-től

100510 * CER salak és szivacsok, amelyek gyúlékonyak, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben éghető gázokat bocsátanak ki

100511 CER salak és lefölözés, amely különbözik a 10 05 10-től

100599 másként nem meghatározott CER-hulladékok

100600 CER hulladék a réz termikus kohászatából

100601 CER salak elsődleges és másodlagos termelésből

100602 Elsődleges és másodlagos termelésből származó CER-szennyeződések és lefölözések

100603 * CER füstgázpor

100604 CER egyéb porok és részecskék

100606 * A füstgázkezelésből származó CER szilárd hulladék

100607 * Füstgáz-kezelésből származó CER iszapok és szűrőpogácsák

100609 * Hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú EWC hulladék

100610 Hűtővíz kezelésből származó EWC-hulladék, amely különbözik a 10 06 09-től

100699 másként nem meghatározott CER-hulladékok

100700 ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó CER-hulladékok 100701 elsődleges és másodlagos gyártásból származó salak

100702 Elsődleges és másodlagos termelésből származó CER-szennyeződések és lefölözések

100703 CER szilárd hulladék, amely füstök kezelése során keletkezik

100704 CER egyéb porok és részecskék

100705 Gőzök kezeléséből származó CER iszapok és szűrőmaradványok

100707 * Hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú EWC hulladék

100708 Hűtővíz kezelésből származó EWC-hulladék, amely különbözik a 10 07 07-től

100799 másként nem meghatározott CER-hulladékok

100800 Egyéb színesfém ásványok termikus kohászatából származó CER-hulladékok

100804 CER por és részecskék

100808 * CER sós salakok elsődleges és másodlagos termelésből

100809 CER egyéb salak

100810 * CER szennyeződések és szennyeződések, amelyek gyúlékonyak, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben éghető gázokat bocsátanak ki

100811 A 10 08 10-től eltérő CER-szennyeződések és -felhasználások

100812 * Anódgyártásból származó kátrányt tartalmazó CER-hulladék

100813 CER széntartalmú anódgyártásból származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 12-től

100814 CER anódtöredékek

100815 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER füstgázpor

100816 CER füstgázpor, amely különbözik a 10 08 15-től

100817 * Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázkezelésből származó CER iszapok és szűrőpogácsák

100818 Gázkezelésből származó CER iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 08 17-tól

100819 * Hűtővíz kezeléséből származó olajtartalmú EWC hulladék

100820 Hűtővíz kezelésből származó EWC-hulladék, amely különbözik a 10 08 19-től

100899 másként nem meghatározott CER-hulladékok

100900 CER-hulladékok vastartalmú anyagok olvasztása során

100903 CER olvadó salak

100905 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER nem használt öntödei formák és magok

100906 CER fel nem használt öntödei formák és magok, amelyek különböznek a 10 09 05-től

100907 * A CER veszélyes anyagokat tartalmazó öntödei formákat és magokat használt

100908 CER használt öntödei formák és magok, amelyek különböznek a 10 09 07-től

100909 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER füstgázpor

100910 CER füstgázpor, amely különbözik a 10 09 09-től

100911 * EWC egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó részecskék

100912 CER egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től

100913 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER hulladék kötőanyagok

100914 CER hulladék kötőanyagok, amelyek különböznek a 10 09 13-tól

100915 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER hulladék-repedésérzékelő termékek

100916 Repedésérzékelő termékek CER-hulladéka, amely különbözik a 10 09 15-től

100999 másként nem meghatározott CER-hulladékok

101000 CER-hulladék nem vastartalmú anyagok öntéséből

101003 CER olvadó salak

101005 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER nem használt öntödei formák és magok

101006 CER fel nem használt öntödei formák és magok, amelyek különböznek a 10 10 05-től

101007 * A CER veszélyes anyagokat tartalmazó öntödei formákat és magokat használt

101008 CER használt öntödei formák és magok, amelyek különböznek a 10 10 07-től

101009 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER füstgázpor

101010 CER füstgázpor, amely különbözik a 10 10 09-től

101011 * EWC egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó részecskék

101012 CER egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től

101013 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER hulladék kötőanyagok

101014 CER hulladék kötőanyagok, amelyek különböznek a 10 10 13-tól

101015 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER hulladék-repedésérzékelő termékek

101016 Repedésérzékelő termékek CER-hulladéka, amely különbözik a 10 10 15-től

101099 másként nem meghatározott CER-hulladékok

101100 Üveg és üvegtermékek gyártásából származó CER-hulladék

01103 CER hulladék üvegalapú szálas anyagok

101105 CER por és részecskék

101109 * Hőkezelésnek nem alávetett, veszélyes anyagokat tartalmazó CER hulladékkeverék

101110 Hőkezelésnek nem alávetett CER hulladékkeverék, a 10 11 09-től eltérő

101111 * EWC szemcsés üveghulladék és nehézfémeket tartalmazó üvegpor (pl. katódsugárcsövekből)

101112 EWC üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től

101113 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER üvegfényező és őrlőiszap

101114 CER üvegcsiszolási és csiszolási iszap, amely különbözik a 10 11 13-tól

101115 * Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázkezelésből származó CER szilárd hulladék

101116 Füstgázkezelésből származó CER-hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 15-től

101117 * Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázkezelésből származó CER iszapok és szűrőpogácsák

101118 Gázkezelésből származó CER iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 11 17-tól

101119 * Veszélyes anyagokat tartalmazó, helyszíni szennyvízkezelésből származó EWC szilárd hulladék

101120 A 10 11 19-től eltérő, helyszíni szennyvízkezelésből származó CER szilárd hulladékok

101199 másként nem meghatározott CER-hulladékok

101200 Kerámiatermékek, téglák, csempék és építőanyagok gyártásából származó CER-hulladékok

101201 Hőkezelésnek nem alávetett vegyületekből származó CER-hulladék

101203 CER por és részecskék

101205 Gőzök kezeléséből származó CER iszapok és szűrőmaradványok

101206 CER hulladékformák

101208 Kerámia, tégla, csempe és építőanyag CER-hulladék (hőkezelés alatt)

101209 * Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázkezelésből származó CER szilárd hulladék

101210 CER füstgázkezelésből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 09-től

101211 * Nehézfémeket tartalmazó üvegezési műveletekből származó CER-hulladék

101212 A 10 12 11. rovatban említettektől eltérő üvegezési műveletekből származó CER-hulladék

101213 CER iszapok helyszíni szennyvízkezelésből

01299 másként nem meghatározott CER-hulladékok

101300 CER-hulladékok cement, mész és gipsz, valamint ezekből az anyagokból készült termékek gyártásából

101301 Hőkezelésnek nem alávetett vegyületekből származó CER-hulladék

101304 A mész kalcinálásából és hidratálásából származó CER hulladék

101306 CER por és részecskék (a 10 13 12 és 10 13 13 tételek kivételével)

101307 Gőzök kezeléséből származó CER iszapok és szűrőmaradványok

101309 * Azbesztcement gyártásából származó, azbesztet tartalmazó CER-hulladékok

101310 Azbesztcementgyártásból származó CER-hulladékok, amelyek különböznek a 10 13 09-től

101311 A 10 13 09-től és a 10 13 10-től eltérő cementalapú kompozit anyagok gyártásából származó CER-hulladékok

101312 * Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázkezelésből származó CER szilárd hulladék

101313 CER füstgázkezelésből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 13 12-től

101314 CER hulladék és cementiszap

101399 másként nem meghatározott CER-hulladékok

101400 CER hulladék, amelyet krematóriumi kemencék termelnek

101401 * Higanyt tartalmazó füstgáztisztításból származó CER-hulladékok

110000 FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK FELÜLETI VEGYI KEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ CER-HULLADÉK; SZÍNESVAS HIDROMETALURGIA

110100 Fémek kezelésével és bevonásával (pl. galvanikus eljárások, horganyozás, pácolás, elektrolitikus tisztítás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, eloxálás) keletkező CER hulladék

110105 * CER savak

110106 * Másként nem meghatározott CER savak

110107 * CER pácoló alapok

110108 * CER foszfátozó iszapok

10109 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER iszapok és szűrőpogácsák

110110 CER iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 11 01 09-től

110111 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER vizes mosóoldatok

110112 CER vizes mosóoldatok, amelyek különböznek a 10 01 11-től

110113 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER zsírtalanító hulladék

110114 CER zsírtalanító hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól

110115 * CER eluátumok és iszapok veszélyes anyagokat tartalmazó membránrendszerekből és ioncserélő rendszerekből

110116 * CER telített vagy kimerült ioncserélő gyanták

110198 * EWC egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

110199 másként nem meghatározott CER-hulladékok

110200 Színesfémek hidrometallurgiai feldolgozásával előállított CER hulladék

110202 * Cink-hidrometallurgiából származó CER-hulladékok (beleértve a jarositot, a goethitet)

110203 Vizes elektrolitikus eljárásokhoz használt anódok gyártásából származó CER-hulladékok

110205 * Veszélyes anyagokat tartalmazó réz hidrometallurgiai feldolgozásából származó CER hulladékok

110206 Réz hidrometallurgiai feldolgozásából származó CER-hulladékok, a 11 02 05 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

110207 * EWC egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

110299 másként nem meghatározott CER-hulladékok

110300 CER temperálási eljárással előállított szilárd hulladék és iszap

110301 * Ciánt tartalmazó CER hulladék

110302 * EWC egyéb hulladék

110500 Tűzi horganyzási eljárással előállított CER hulladék

110501 CER szilárd cink

110502 CER cink hamu

110503 * A füstgázkezelésből származó CER szilárd hulladék

110504 * CER sötét elfogyott

110599 másként nem meghatározott CER-hulladékok

120000 FÉMEK ÉS MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ CER-HULLADÉK

120100 Fémek és műanyagok fizikai és mechanikai felületkezelésével és kezelésével keletkező CER hulladék

120101 CER reszelék és forgács vastartalmú anyagokból

120102 CER por és vastartalmú anyagok részecskéi

120103 CER reszelék és forgács színesfémekből

120104 CER por és színesfém anyagok részecskéi

120105 CER reszelék és forgács műanyagokból

120106 * Halogéneket tartalmazó CER ásványi gépolajok (az emulziók és oldatok kivételével)

120107 * CER ásványi gépolajok, halogénmentes (kivéve emulziók és oldatok)

120108 * Halogéneket tartalmazó CER emulziók és oldatok gépekhez

120109 * CER emulziók és oldatok gépekhez, halogénmentes

120110 * CER szintetikus gépolajok

120112 * CER viaszok és kimerült zsírok

120113 CER hegesztési hulladék

120114 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER megmunkálási iszap

120115 CER megmunkálási iszap, amely különbözik a 12 01 14-től

120116 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER-hulladék csiszolóanyag

120117 CER-hulladék csiszolóanyag, amely különbözik a 12 01 16-tól

120118 * Olajtartalmú CER fémiszapok (csiszolási, élezési és lelapoló iszapok) 120119 * gépi olajok, biológiailag könnyen lebomlanak

120120 * CER kiégett csiszolótestek és veszélyes anyagokat tartalmazó őrlőanyagok

120121 CER kiégett csiszolótestek és csiszolóanyagok, amelyek különböznek a 12 01 20-tól

120199 másként nem meghatározott CER-hulladékok

120300 Vízzel és gőzzel történő zsírtalanítási folyamatokból származó CER-hulladékok (11 kivételével)

120301 * - vizes mosóoldatok

120302 * Gőzzel végzett zsírtalanítási eljárással előállított CER-hulladék

130000 CER-HULLADÉK OLAJ ÉS FOLYÉKONY TÜZELŐANYAG HULLADÉK (az étolajok és a 05., 12. és 19. árucsoportban említett olajok kivételével)

130100 CER olajhulladék hidraulikus körökhöz

130101 * PCB-t tartalmazó CER hidraulikaolajok (1)

130104 * CER klórozott emulziók 130105 * nem klórozott emulziók

130109 * CER ásványolajok hidraulikus rendszerekhez, klórozott

130110 * CER ásványolajok hidraulikus rendszerekhez, nem klórozott

130111 * CER szintetikus olajok hidraulikus rendszerekhez

130112 * CER biológiailag könnyen lebomló hidraulikaköri olajok

130113 * CER egyéb olajok hidraulikus rendszerekhez

130200 CER hulladék motorolaj, hajtóműolaj és kenőolaj

130204 * CER hulladék ásványi klórozott motor-, hajtómű- és kenőolajok

130205 * CER ásványi alapú, nem klórozott motor-, hajtómű- és kenőolajok

130206 * CER hulladék szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj

130207 * CER biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj

130208 * CER egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok

130300 CER hulladékszigetelő és hővezető olajok

130301 * PCB-ket tartalmazó CER szigetelő és hővezető olajok

130306 * CER klórozott ásványi szigetelő- és hőátadó olajok, amelyek különböznek a 13 03 01-től

130307 * CER nem klórozott szigetelő és hővezető ásványolajok

130308 * CER szintetikus szigetelő és hővezető olajok

130309 * CER szigetelő és hővezető olajok, biológiailag könnyen lebomlanak

130310 * CER egyéb szigetelő és hővezető olajok

130400 CER fenékvíz olajok

130401 * CER fenékvíz olajok belvízi hajózásból

130402 * CER fenékvíz olajok mólócsatornákból

130403 * CER egyéb fenékvíz-olajok a navigációból

130500 CER olaj/víz elválasztó termékek

130501 * CER szilárd hulladék homokkamrákból és olaj/víz elválasztó termékekből

130502 * CER iszap olaj/víz elválasztási termékekből

130503 * CER iszap gyűjtőkből

130506 * Olaj/víz elválasztással előállított CER olajok

130507 * Olaj/víz elválasztással előállított CER olajos vizek

130508 * CER keverékek szemcsekamrákból és olaj-/vízleválasztókból származó hulladékból

130700 CER folyékony üzemanyag hulladék

130701 * CER fűtőolaj és gázolaj

130702 * CER kőolaj

130703 * EWC egyéb tüzelőanyagok (beleértve a keverékeket is)

130800 CER hulladékolajok, amelyeket másként nem határoznak meg

130801 * Sótalanítási eljárásokkal előállított CER iszapok és emulziók

130802 * CER egyéb emulziók

130899 * Másként nem meghatározott EWC hulladékok

140000 CER HULLADÉK SZERVES OLDÓSZEREK, HŰTŐANYAGOK ÉS HŰTŐANYAGOK (a 07 és 08 kivételével)

140600 CER szerves oldószerek, hűtőközegek és hulladékhab/aeroszol hajtóanyagok

140601 * CER klór-fluor-szénhidrogének, HCFC, HFC

140602 * CER egyéb oldószerek és oldószerkeverékek, halogénezettek

140603 * CER egyéb oldószerek és oldószerkeverékek

140604 * Halogénezett oldószereket tartalmazó CER iszapok vagy szilárd hulladékok

140605 * Egyéb oldószereket tartalmazó CER iszapok vagy szilárd hulladékok

150000 CER CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, SZÍVÓSZEREK, rongyok, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT (MÁSKÉBEN NEM MEGHATÁROZOTT)

150100 CER csomagolásra (beleértve a szelektív gyűjtésre kötelezett városi csomagolási hulladékot is)

150101 CER papír és karton csomagolás

150102 CER műanyag csomagolás

150103 CER fa csomagolás

150104 CER fém csomagolás

150105 CER csomagolás kompozit anyagokban

150106 CER vegyes anyagú csomagolás

150107 CER üvegcsomagolás

150109 CER textil csomagolás

150110 * Veszélyes anyagok maradványait tartalmazó vagy ilyen anyagokkal szennyezett CER csomagolás

150111 * Veszélyes szilárd porózus mátrixokat (pl. azbesztet) tartalmazó CER fém csomagolás, beleértve az üres nyomástartó tartályokat

150200 CER abszorbensek, szűrőanyagok, rongyok és védőruházat

150202 * CER abszorbensek, szűrőanyagok (beleértve a másként nem meghatározott olajszűrőket is), rongyok és védőruházat, veszélyes anyagokkal szennyezve

150203 CER abszorbensek, szűrőanyagok, rongyok és védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től

160000 XNUMX A LISTÁBAN EGYÉBEN NEM MEGHATÁROZOTT CER HULLADÉK

160100 Különböző közlekedési módokhoz tartozó CER elhasználódott járművek (beleértve a nem közúti mozgógépeket is), valamint az elhasználódott járművek szétszereléséből és a jármű karbantartásából származó hulladék (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08)

160103 CER elhasználódott gumiabroncsok

160104 * CER elhasználódott járművek

160106 CER elhasználódott járművek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékot, sem más veszélyes alkatrészt

160107 * CER olajszűrők

160108 * Higanyt tartalmazó CER-komponensek

160109 * PCB-ket tartalmazó CER-komponensek

160110 * CER robbanóalkatrészek (például "légzsákok")

160111 * Azbesztet tartalmazó CER fékbetétek

160112 CER fékbetétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től

160113 * CER fékfolyadékok

160114 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER fagyálló folyadékok

160115 CER fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-től

160116 CER tartályok cseppfolyós gázhoz

160117 CER vasfémek

160118 CER színesfémek

160119 CER műanyag 160120 üveg

160121 * A 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 és 16 01 14 alatt említetteken kívüli veszélyes EWC alkatrészek

160122 CER-összetevők, amelyeket másként nem határoztak meg

160199 másként nem meghatározott CER-hulladékok

160200 CER hulladék elektromos és elektronikus berendezésekből

160209 * PCB-ket tartalmazó CER transzformátorok és kondenzátorok

160210 * A 16 02 09-től eltérő PCB-ket tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kiselejtezett CER berendezések

60211 * CER kiselejtezett berendezés, amely klór-fluor-szénhidrogéneket, HCFC-ket, HFC-ket tartalmaz

160212 * Kiselejtezett CER berendezés, amely szabad rostokban azbesztet tartalmaz

160213 * A 2 16 02-től és a 09 16 02-től eltérő veszélyes összetevőket (12) tartalmazó, kiselejtezett EWC berendezés

160214 CER kiselejtezett berendezések, a 16 02 09 és 16 02 13 közötti tételekben említettektől eltérő

160215 * A CER veszélyes összetevőit eltávolították a kiselejtezett berendezésekből

160216 A 16 02 15-től eltérő, kiselejtezett berendezésekből eltávolított CER-komponensek

160300 CER specifikációtól eltérő termékek és fel nem használt termékek

160303 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER szervetlen hulladék

160304 CER szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól

160305 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER szerves hulladék

160306 EWC szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től

160400 CER hulladék robbanóanyag

160401 * CER hulladék lőszer

160402 * CER hulladék tűzijáték

160403 * CER egyéb hulladék robbanóanyag

160500 CER gáz nyomás alatti tartályokban és vegyszerek hulladékai

160504 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER gázok nyomás alatti tartályokban (beleértve a halonokat is).

160505 CER gázok nyomás alatti tartályokban, amelyek különböznek a 16 05 04-től

160506 * Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló EWC laboratóriumi vegyszerek, beleértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is

160507 * Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokból álló CER hulladék szervetlen vegyi anyagok

160508 * Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokból álló CER hulladék szerves vegyi anyagok

160509 EWC hulladék vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06, 16 05 07 és 16 05 08 alatt

160600 CER elemek és akkumulátorok

160601 * CER ólom-savas akkumulátorok

160602 * nikkel-kadmium akkumulátorok

160603 * Higanyt tartalmazó CER elemek

160604 CER alkáli elemek (kivéve 16 06 03)

160605 egyéb elemek és akkumulátorok

160606 * Elemekből és akkumulátorokból származó CER elektrolitok, külön gyűjtés tárgyát képezik

160700 Szállító- és tárolótartályok és hordók tisztításából származó CER-hulladék (kivéve 05 és 13)

160708 * Olajtartalmú EWC hulladék

160709 * Egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó EWC hulladék

160799 másként nem meghatározott CER-hulladékok

160800 CER elhasznált katalizátor

160801 Elhasznált CER katalizátorok, amelyek aranyat, ezüstöt, réniumot, ródiumot, palládiumot, irídiumot vagy platinát tartalmaznak (a 16 08 07 kivételével)

160802 * Veszélyes átmenetifémeket (3) vagy veszélyes átmenetifém-vegyületeket tartalmazó kiégett CER katalizátorok

160803 Másként nem meghatározott átmenetifémeket vagy átmenetifém-vegyületeket tartalmazó kiégett CER katalizátorok

160804 CER folyadékkatalitikus krakkoláshoz használt elhasznált katalizátorok (a 16 08 07 kivételével)

160805 * Foszforsavat tartalmazó kiégett CER katalizátorok

160806 * katalizátorként használt kiégett CER folyadékok

160807 * Veszélyes anyagokkal szennyezett kiégett CER katalizátorok

160900 CER oxidáló anyagok

160901 * CER-permanganátok, például kálium-permanganát

160902 * CER-kromátok, például kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát

160903 * CER-peroxidok, például hidrogén-peroxid

160904 * Másként nem meghatározott CER oxidáló anyagok

161000 CER vizes folyékony hulladék, külső kezelésre

161001 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER vizes hulladékoldatok

161002 CER vizes hulladékoldatok, amelyek különböznek a 16 10 01-től

161003 * Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes CER koncentrátumok

161004 CER vizes koncentrátumok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól

161100 CER bélések és tűzálló anyagok maradékai

161101 * veszélyes anyagokat tartalmazó CER szénalapú bélések és tűzálló anyagok kohászati ​​eljárásokból

161102 CER szénalapú bélések és kohászati ​​eljárásokból származó tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től

161103 * Egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó kohászati ​​eljárásokból származó CER bélések és tűzálló anyagok

161104 CER egyéb kohászati ​​eljárásokból származó bélés és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól

161105 * Veszélyes anyagokat tartalmazó, nem kohászati ​​eljárásokból származó CER bélések és tűzálló anyagok

161106 A 16 11 05-től eltérő, nem kohászati ​​eljárásokból származó CER bélés és tűzálló anyagok

170000 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ CER-HULLADÉK (BEÉLETETETT SZENNYEZETT TERÜLETEK TALAJJA)

170100 CER beton, tégla, csempe és kerámia

170101 CER cement

170102 CER tégla

170103 CER csempe és kerámia

170106 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER keverékek vagy salakok betonból, téglából, cserépből és kerámiából

170107 CER keverékek vagy salakok betonból, téglából, csempéből és kerámiából, amelyek különböznek a 17 01 06-tól

170200 CER fa, üveg és műanyag

170201 CER fa

170202 CER üveg

170203 CER műanyag

170204 * Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett EWC üveg, műanyag és fa

170300 CER bitumenes keverékek, kőszénkátrány és kátrány tartalmú termékek

170301 * Kőszénkátrányt tartalmazó CER bitumenes keverékek

170302 CER bitumenes keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től

170303 * EWC kőszénkátrány és kátrány tartalmú termékek

170400 CER fémek (ötvözeteiket is beleértve) 170401 réz, bronz, sárgaréz

170402 CER alumínium

170403 CER ólom

170404 CER cink

170405 CER vas és acél

170406 CER ón

170407 CER kevert fémek

170409 * Veszélyes anyagokkal szennyezett CER fémhulladék

170410 * CER kábelek, olajjal, kőszénkátránnyal vagy más veszélyes anyagokkal impregnálva

170411 CER-kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től

170500 CER föld (beleértve a szennyezett területek talaját), sziklák és kotrási iszap

170503 * CER föld és veszélyes anyagokat tartalmazó kőzetek

170504 CER föld és kőzetek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól

170505 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER kotrási iszap

170506 CER kotrási szennyeződés, amely nem szerepel a 17 05 05-ben

170507 * CER zúzott kő vasúti töltésekhez, veszélyes anyagokat tartalmaz

170508 CER zúzott kő vasúti ballaszthoz, a 17 05 07-től eltérő

170600 CER szigetelőanyagok és azbesztet tartalmazó építőanyagok

170601 * Azbesztet tartalmazó CER szigetelőanyagok

170603 * CER egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokból álló szigetelőanyagok

170604 CER szigetelőanyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03 alatt

170605 * Azbesztet tartalmazó CER építőanyagok

170800 CER gipsz alapú építőanyagok

170801 * Veszélyes anyagokkal szennyezett CER gipsz alapú építőanyagok

170802 CER gipsz alapú építőanyagok, amelyek különböznek a 17 08 01-től

170900 CER egyéb építési és bontási hulladék

170901 * Higanyt tartalmazó CER építési és bontási hulladékok

170902 * PCB-t tartalmazó CER építési és bontási hulladékok (pl. PCB-tartalmú tömítőanyagok, PCB-tartalmú műgyanta padlóburkolatok, PCB-tartalmú vízzáró üvegelemek, PCB-tartalmú kondenzátorok)

170903 * EWC egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó építési és bontási hulladékok (beleértve a vegyes hulladékokat is)

170904 CER vegyes építési és bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03 alatt

180000 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI SZEKTOR VAGY KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG ÁLTAL GYÁRTOTT CER-HULLADÉK (kivéve a nem közvetlenül terápiás kezelésből származó konyhai és vendéglátóipari hulladékot)

180100 CER-hulladék a szülészeti osztályokról, valamint az emberi betegségek diagnosztizálásához, kezeléséhez és megelőzéséhez kapcsolódó hulladék

180101 CER vágó tárgyak (kivéve 18 01 03)

180102 CER anatómiai részek és szervek, beleértve a plazmazsákokat és a vértartalékokat (a 18 01 03 kivételével)

180103 * CER hulladék, amelyet a fertőzések elkerülése érdekében különleges óvintézkedések alkalmazásával kell összegyűjteni és ártalmatlanítani

180104 hulladék, amelyet nem szabad összegyűjteni és ártalmatlanítani a fertőzések elkerülése érdekében tett különleges óvintézkedésekkel (pl. kötszerek, gipsz, lepedő, eldobható ruházat, egészségügyi betét)

180106 * Veszélyes anyagokból álló vagy azokat tartalmazó EWC vegyi anyagok

180107 EWC vegyi anyagok, amelyek különböznek a 18 01 06-tól

180108 * CER citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

180109 CER gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 01 08-tól

180110 * Fogászati ​​eljárásokból származó CER amalgámhulladék

180200 Az állatbetegségek kutatásával és diagnosztizálásával, kezelésével és megelőzésével kapcsolatos CER hulladék

180201 CER vágó tárgyak (kivéve 18 02 02)

180202 * CER hulladék, amelyet a fertőzések elkerülése érdekében különleges óvintézkedések alkalmazásával kell összegyűjteni és ártalmatlanítani

180203 CER hulladék, amelyet nem szabad összegyűjteni és ártalmatlanítani a fertőzések elkerülése érdekében tett különleges óvintézkedésekkel

180205 * Veszélyes anyagokból álló vagy azokat tartalmazó EWC vegyi anyagok

180206 EWC vegyi anyagok, amelyek különböznek a 18 02 05-tól

180207 * CER citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

180208 CER gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 02 07-tól

190000 HULLADÉKKEZELŐ ÜZEMBŐL, TELEPÜL KÍVÜLI SZENNYVÍZKEZELŐ ÜZEMBŐL KÉSZÜLT CER-HULLADÉK, VALAMINT A VÍZ IZÓZÁSA ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE IPARI FELHASZNÁLÁSRA

190100 Hulladékégetésből vagy pirolízisből származó CER-hulladék

190102 CER vastartalmú anyagok, amelyeket fenékhamuból vonnak ki

190105 * CER szűrőmaradványok a füstgázkezelésből

190106 * CER vizes folyékony hulladék a füstök és egyéb vizes folyékony hulladékok kezeléséből

190107 * A füstgázkezelésből származó CER szilárd hulladék

190110 * CER kiégett aktív szén, füst kezelésére használják

190111 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER fenékhamu és salak

190112 CER fenékhamu és salak, amely különbözik a 19 01 11-től

190113 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER pernye

190114 CER pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól

190115 * veszélyes anyagokat tartalmazó EWC kazán hamu 190116 kazánpor, amely különbözik a 19 01 15-től

190117 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER pirolízis hulladékok

190118 EWC pirolízis hulladékok, amelyek különböznek a 19 01 17-től

190119 fluidágyas reaktorok CER homokja

190199 másként nem meghatározott CER-hulladékok

190200 Ipari hulladék speciális kémiai-fizikai kezelésével (beleértve a dekromatizálást, deciánozást, semlegesítést) előállított CER-hulladék

190203 CER hulladékkeverékek, amelyek kizárólag nem veszélyes hulladékokból állnak

190204 * CER vegyes hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz

190205 * Veszélyes anyagokat tartalmazó kémiai-fizikai kezelésekből származó CER iszapok

190206 A 19 02 05-től eltérő kémiai és fizikai kezelésekből származó CER iszapok

190207 * Elválasztási eljárással előállított CER olajok és koncentrátumok

190208 * CER folyékony éghető hulladék, amely veszélyes anyagokat tartalmaz

190209 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER szilárd éghető hulladékok

190210 EWC éghető hulladékok, amelyek különböznek a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től

190211 * EWC egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

190299 másként nem meghatározott CER-hulladékok

190300 CER stabilizált/szilárdított hulladék (4)

190304 * Veszélyesként megjelölt, részben (5) stabilizált EWC hulladékok

190305 CER stabilizált hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 04-től

190306 * Veszélyesként megjelölt, megszilárdult CER hulladékok

190307 EWC szilárdított hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 06-tól

190400 CER üvegezett hulladék és üvegezésből származó hulladék

190401 CER üvegezett hulladék

190402 * CER pernye és a füstgázkezelésből származó egyéb hulladék

190403 * CER nem üvegesített szilárd fázis

190404 CER vizes folyékony hulladék, amelyet üvegesített hulladék temperálásával állítanak elő

190500 CER hulladék, amely szilárd hulladék aerob kezelésével keletkezik

190501 CER nem komposztált kommunális és hasonló hulladék része

190502 CER nem komposztált állati és növényi hulladék része

190503 CER komposzt nem megfelel a specifikációnak

190599 másként nem meghatározott CER-hulladékok

190600 CER hulladék, amely a hulladék anaerob kezelésével keletkezik

190603 CER folyadékok, amelyeket városi hulladék anaerob kezelésével állítanak elő

190604 Városi hulladék anaerob kezelésével előállított CER fermentátum

190605 Állati vagy növényi eredetű hulladékok anaerob kezelésével előállított CER folyadékok

90606 Állati vagy növényi eredetű hulladékok anaerob kezelésével előállított CER fermentátum

190699 másként nem meghatározott CER-hulladékok

190700 CER hulladéklerakó csurgalékvíz

190702 * CER hulladéklerakó csurgalékvíz, amely veszélyes anyagokat tartalmaz

190703 CER hulladéklerakó csurgalékvíz, a 19 07 02-től eltérő

190800 Szennyvíztisztító telepekből származó, másként nem meghatározott CER-hulladék

190801 CER szita

190802 CER hulladék a homok elhelyezéséből

190805 CER iszap, amelyet települési szennyvízkezeléssel állítanak elő

190806 * CER telített vagy kimerült ioncserélő gyanták

190807 * CER oldatok és iszapok ioncserélő gyanták regenerálásából

190808 * Veszélyes anyagokat tartalmazó membránrendszerekből származó CER-hulladék

190809 Olaj/víz elválasztással előállított olajok és zsírok CER keverékei, amelyek csak étkezési olajokat és zsírokat tartalmaznak

190810 * Olaj/víz elválasztásból származó olajok és zsírok EWC keverékei, amelyek különböznek a 19 08 09-től

190811 * Veszélyes anyagokat tartalmazó ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó CER iszap

190812 Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó CER iszap, a 19 08 11-től eltérő

190813 * Egyéb ipari szennyvízkezelésekből származó veszélyes anyagokat tartalmazó CER iszapok

190814 Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó CER iszap, a 19 08 13-tól eltérő

190899 másként nem meghatározott CER-hulladékok

190900 CER hulladék, amely a víz tisztítása vagy ipari felhasználásra való előkészítése során keletkezik

190901 Elsődleges szűrési és szűrési eljárásokkal előállított CER szilárd hulladék

190902 Víztisztítási eljárással előállított CER iszap

190903 szén-dioxid-mentesítési eljárással előállított CER iszap

190904 CER kiégett aktív szén

190905 CER telített vagy kimerült ioncserélő gyanták

190906 CER oldatok és iszapok ioncserélő gyanták regenerálásából

190999 másként nem meghatározott hulladék

191000 Fémtartalmú hulladék aprítási műveleteiből származó CER-hulladék

191001 CER hulladék vas és acél

191002 Színesfémek CER hulladéka

191003 * CER pelyhek - könnyű frakció és por, veszélyes anyagokat tartalmaz

191004 CER pelyhek – könnyű frakció és por, amely nem szerepel a 19 10 03-ban

191005 * CER egyéb frakciók, amelyek veszélyes anyagokat tartalmaznak

191006 CER egyéb frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től

191100 Olajregenerálással előállított CER hulladék

191101 * CER használt agyagszűrők

191102 * CER savas kátrányok

191103 * CER vizes folyékony hulladék

191104 * Az üzemanyagok bázisos tisztításából származó CER-hulladékok

191105 * Veszélyes anyagokat tartalmazó, helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

191106 A 19 11 05-ben említettektől eltérő helyszíni szennyvízkezelésből származó CER iszapok

191107 * A füstök tisztítása során keletkező CER hulladék

191199 másként nem meghatározott CER-hulladékok

191200 Mechanikai hulladékkezelésből (pl. válogatás, aprítás, tömörítés, pelletálás) származó CER-hulladékok, amelyeket másként nem határoznak meg

191201 CER papír és karton

191202 CER vasfémek

191203 CER színesfémek

191204 CER műanyag és gumi

191205 CER üveg

191206 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER fa

191207 CER fa, amely nem szerepel a 19 12 06-ban

191208 CER textiltermékek

191209 CER ásványok (pl. homok, kőzetek)

191210 CER éghető hulladék (RDF: hulladékból származó üzemanyag)

191211 * CER egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (beleértve a vegyes anyagokat is) a mechanikai hulladékkezelésből

191212 CER egyéb hulladékok (beleértve a vegyes anyagokat is) a hulladék mechanikai kezeléséből, a 19 12 11-től eltérőek

191300 CER-hulladék, meliorációval és talajvíz-remediációval

191301 * Meliorációs műveletek során keletkező, veszélyes anyagokat tartalmazó CER szilárd hulladék

191302 A 19 13 01. tételben említettek kivételével a talajjavítási műveletekből származó CER szilárd hulladék

191303 * Meliorációs műveletek során előállított, veszélyes anyagokat tartalmazó CER iszapok

191304 Meliorációs műveletekből származó CER iszap, a 19 13 03-tól eltérő

191305 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER iszapok a talajvíz kármentesítési műveleteiből

191306 A 19 13 05-től eltérő, talajvíz helyreállítási műveletekből származó CER iszap

191307 * Veszélyes anyagokat tartalmazó EWC vizes folyékony hulladékok és vizes koncentrátumok a talajvíz helyreállítási műveleteiből

191308 CER vizes folyékony hulladékok és vizes koncentrátumok a felszín alatti víz helyreállítási műveleteiből, a 19 13 07-től eltérőek

200000 CER TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HASZNÁLATI ÉS HASONLÓ KERESKEDELMI ÉS IPARI TEVÉKENYSÉG ÉS INTÉZMÉNYEK ÁLTAL GYÁRTOTT HULLADÉK), BELEÉRTVE A KÜLÖNLEGES GYŰJTÉSBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOKAT

200100 szelektív gyűjtés tárgyát képező CER-frakciók (kivéve 15 01 00)

200101 CER papír és karton

200102 CER üveg

200108 CER biológiailag lebomló hulladék konyhákból és étkezdékből

200110 CER ruházat

200111 CER textiltermékek

200113 * CER oldószerek

200114 * CER savak

200115 * CER lúgos anyagok

200117 * CER fotokémiai anyagok

200119 * CER növényvédő szerek

200121 * CER fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

200123 * A CER kiselejtezett, klórozott-fluorozott szénhidrogéneket tartalmazó berendezése

200125 CER étkezési olajok és zsírok

200126 * EWC olajok és zsírok, amelyek különböznek a 20 01 25-től

200127 * veszélyes anyagokat tartalmazó CER festékek, tinták, ragasztók és gyanták

200128 CER festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től

200129 * Veszélyes anyagokat tartalmazó CER tisztítószerek

200130 CER tisztítószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

200131 * CER citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

200132 CER gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-tól

200133 * A 16 06 01, 16 06 02 és 16 06 03 alatt említett EWC-elemek és -akkumulátorok, valamint az ilyen elemeket tartalmazó, nem válogatott elemek és akkumulátorok

200134 CER elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól

200135 * EWC kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek nem szerepelnek a 20 01 21 és 20 01 23 alatt, és veszélyes alkatrészeket tartalmaznak (6)

200136 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 alatt

200137 * CER fa, veszélyes anyagokat tartalmaz

00138 CER fa, amely nem szerepel a 20 01 37-ben

200139 CER műanyag

200140 CER fém

200141 Kémények és kémények tisztítása során keletkező CER hulladék

200199 CER egyéb, másként nem meghatározott frakciók

200200 XNUMX CER kerti és parki hulladék (beleértve a temetőkből származó hulladékot is)

200201 CER biológiailag lebomló hulladék

200202 CER föld és kőzet

200203 CER egyéb biológiailag nem lebomló hulladék

200300 CER egyéb települési hulladék

200301 CER válogatatlan települési hulladék

200302 CER hulladék a piacokról

200303 CER úttisztítási maradékok

200304 CER szeptikus tartály iszap

200306 Szennyvíztisztításból származó CER hulladék

200307 CER nagyméretű hulladék

200399 CER települési hulladék, nincs másként meghatározva

Töltse ki az űrlapot és árajánlatot küldünk.

Regisztrálja cégét fémek eladásához és vásárlásához

A regisztráció ingyenes, és csak cégeknek van fenntartva.

Csak cégeknek. 8-12 és 14-18 óráig