Slegs vir maatskappye + 39 3513134328

Jy is 'n maatskappy, Registreer nou / Accedi

ISRI NOMENKLATUUR - INSTITUUT VAN SCHROOT METAAL INDUSTRIES

ISRI SPESIFIKASIES

KREDIETE EN KOPIEREGTE: ISRI

Isri en Mercato Metalli Srl is nie vennote nie.
Hierdie bladsy is SLEGS vir kulturele verspreiding.

Gars

Nr 1 KOPERDRAAD
Sal bestaan ​​uit No. 1 kaal, onbedekte, ongelegeerde koperdraad, algemeen bekend as Bare Bright koperdraad. Draadmeter onderhewig aan ooreenkoms tussen koper en verkoper. Groen koperdraad en hidroulies gekompakteerde materiaal moet onderhewig wees aan ooreenkoms tussen koper en verkoper.

Berry

Nr 1 KOPERDRAAD
Sal bestaan ​​uit skoon, onvertinkte, onbedekte, ongelegeerde koperdraad en kabel, vry van bros gebrande draad. Draadmeter onderhewig aan ooreenkoms tussen koper en verkoper. Vry van koperpype. Hidroulies gebriketteerde koper onderhewig aan ooreenkoms.

Birch

Nr 2 KOPERDRAAD
Sal bestaan ​​uit diverse, ongelegeerde koperdraad met 'n nominale 96% koperinhoud (minimum 94%) soos bepaal deur elektrolitiese toets. Moet vry wees van die volgende: Oormatige lood, geblikte, gesoldeerde koperdraad; koper- en bronsdraad; oormatige olie-inhoud, yster en nie-metaalstowwe; koperdraad van brand; isolasie; haardraad; bros verbrande draad; en moet redelik vry van as wees. Hidroulies gebriketteerde koper onderhewig aan ooreenkoms.

Candy

Nr 1 SWAAR KOPERSOLIEDE EN PUBING
Sal bestaan ​​uit skoon, ongelegeerde, onbedekte koperknipsels, ponsings, busstawe, kommutatorsegmente en skoon koperpype. Hidroulies gebriketteerde koper onderhewig aan ooreenkoms.

Bessie/Candy Candy/Bessie

'n Kombinasie van koperdraad en swaar koper soos gedefinieer in Berry en Candy.Sien hierbo.

Cliff

Nr 2 KOPERSOLIEDE EN PUBING
Sal bestaan ​​uit diverse, ongelegeerde koperafval met 'n nominale 96% koperinhoud (minimum 94%) soos bepaal deur elektrolitiese bepaling. Moet vry wees van die volgende: Oormatige loodhoudende, geblikte, gesoldeerde koperafval; koper en brons; oormatige olie-inhoud, yster en nie-metaalstowwe; koperbuise met ander as koperverbindings of met sediment; koperdraad van brand; isolasie; haardraad; bros verbrande draad; en moet redelik vry van as wees. Hidroulies gebriketteerde koper onderhewig aan ooreenkoms.

Berk/Krans

'n Kombinasie van nr. 2 koperdraad en koper soos gedefinieer in Birch and Cliff.Sien hierbo.

huisie

Nr 1 KOPERDRAADNODULES
Sal bestaan ​​uit No. 1 kaal, onbedekte, ongelegeerde koperdraad afvalnodules, gekap of gekerf, vry van tin, lood, sink, aluminium, yster, ander metaal onsuiwerhede, isolasie en ander vreemde kontaminasie. Minimum koper 99%. Meter kleiner as nr. 16 B & S draad en hidroulies gekompakteerde materiaal onderhewig aan ooreenkoms tussen koper en verkoper.

Cobra

Nr 2 KOPERDRAADNODULES
Sal bestaan ​​uit No. 2 ongelegeerde koperdraad skrootnodules, gekap of gekerf, minimum 97% koper. Maksimum metaal onsuiwerhede nie meer as 0.50% aluminium en 1% elk van ander metale of isolasie. Hidrolies gekompakteerde materiaal onderhewig aan ooreenkoms tussen koper en verkoper.

Cocoa

KOPERDRAADNODULES
Sal bestaan ​​uit ongelegeerde koperdraad afvalnodules, gekap of gekerf, minimum 99% koper. Moet vry wees van oormatige isolasie en ander nie-metaalstowwe. Maksimum metaal onsuiwerhede soos volg: Aluminium ,05% Antimoon ,01% Tin ,25% Yster ,05% Nikkel ,05% Hidrolies gekompakteerde materiaal onderhewig aan ooreenkoms tussen koper en verkoper.

Droom

LIGTE KOPER
Sal bestaan ​​uit diverse, ongelegeerde koperafval met 'n nominale 92% koperinhoud (minimum 88%) soos bepaal deur elektrolitiese bepaling en moet bestaan ​​uit plaatkoper, geute, afvoerpype, ketels, ketels en soortgelyke afval. Moet vry wees van die volgende: Gebrande haardraad; koper bekleed; plat rakke; maalwerk; koperdraad van brand, wat isolasie bevat; verkoelers en brandblussers; yskas eenhede; elektrotipe skulpe; sifting; oormatige loodhoudende, geblikte, gesoldeerde afval; koper en brons; oormatige olie, yster en nie-metaalstowwe; en moet redelik vry van as wees. Hidroulies gebriketteerde koper onderhewig aan ooreenkoms. Enige items wat in hierdie graad uitgesluit is, word ook in die hoër grade hierbo uitgesluit.

drink

RAFFINDERY BASS
Moet 'n minimum van 61.3% koper en maksimum 5% yster bevat en moet bestaan ​​uit koper en brons vaste stowwe en draaie, en gelegeerde en besmette koperafval. Moet vry wees van geïsoleerde draad, maalwerk, elektrotipe doppe en nie-metaalstowwe. Hidroulies gebriketteerde materiaal onderhewig aan ooreenkoms.

Droid

GEÏSOLEERDE KOPERDRAAD SCHROOT
Sal bestaan ​​uit nr. 2 koperdraad (sien Birch) met verskeie tipes isolasie. Om op 'n monster- of herwinningsbasis verkoop te word, onderhewig aan ooreenkoms tussen koper en verkoper. Bestaan ​​van jelliedraad onderhewig aan ooreenkoms tussen koper en verkoper.

gery

KOPERDRAENDE SKROOT
Sal bestaan ​​uit diverse koperbevattende skimmings, maalwerk, as, ironie koper en koper, reste en slakke. Moet vry van geïsoleerde drade wees; koperchloriede; onvoorbereide deurmekaar materiaal; groot motors; piroforiese materiaal; asbes remvoerings; oondbodems; hoë lood materiale; grafiet smeltkroeë; en skadelike en plofbare materiale. Fyn verpoeierde materiaal volgens ooreenkoms. Hidroulies gebriketteerde materiaal onderhewig aan ooreenkoms.

Druïde

GEÏSOLEERDE KOPERDRAAD SCHROOT
Sal bestaan ​​uit No. 1 kaal, onbedekte, ongelegeerde koperdraad (sien Gars), nie kleiner as No. 16 B & S draadmaat (tensy daar onderling ooreengekom word oor kleiner draadmaat), met verskeie tipes isolasie. Om op monster- of herwinningsbasis verkoop te word, onderhewig aan ooreenkoms tussen koper en verkoper.

Ebony

SAMESTELLING OF ROOI KOPER
Sal bestaan ​​uit rooikoperafval, kleppe, masjinerielaers en ander masjinerieonderdele, insluitende diverse gietstukke gemaak van koper, tin, sink en/of lood. Moet vry wees van halfrooi kopergietsels (78% tot 81% koper); spoorwegwa bokse en ander soortgelyke hoë-lood legerings; hane en krane; geslote watermeters; hekke; potstukke; blokke en gebrande koper; aluminium-, silikon- en mangaanbrons; yster en nie-metaal. Geen stuk om meer as 12 duim oor enige deel te meet of meer as 100 pond te weeg nie. Swaarder stukke aanvaarbaar na onderlinge ooreenkoms tussen koper en verkoper.

Ebulent

LOODVRYE BISMUTH MESSING SOLIDS
Sal bestaan ​​uit afvalgietstukke wat met koper, tin, bismut en sink gelegeer is. Gietstukke sal vry wees van loodgeel koper aanhegsels en minder as 0.2% gelegeerde lood hê of soos ooreengekom tussen koper en verkoper. Voorbeelde wat aan hierdie spesifikasie voldoen, sluit in, maar is nie beperk nie tot, CDA 89833/35/36/37/41/42 en 45.

ekstase

LOODVRYE BISMUTH MESSING DRAAIINGS
Sal bestaan ​​uit afvalborings en draaie wat met koper, tin, bismut en sink gelegeer is. Draaie moet ongemeng wees en minder as 0.2% gelegeerde lood hê of soos ooreengekom tussen koper en verkoper. Voorbeelde wat aan hierdie spesifikasie voldoen, sluit in, maar is nie beperk nie tot, CDA 89833/35/36/37/41/42 en 45.

eland

HOË GRAAD—LAE LOOD BRONS/MESSING VASTE stowwe
Dit word aanbeveel dat hierdie materiale deur ontleding verkoop word.

Ouderling

OPREGTE BABBITT-GEVOERDE KOPER BOSSE
Sal bestaan ​​uit rooi koper busse en laers van motors en ander masjinerie, moet nie minder nie as 12% hoë tin-basis babbitt bevat, en moet vry wees van yster-rug laers.

Elias

HOË LOODBRONSSOLIEDE EN BORINGS
Dit word aanbeveel dat hierdie materiaal op monster of ontleding verkoop word.

Enerv

ROOI MESSING KOMPOSISIE DRAAIINGS
Sal bestaan ​​uit draaie van rooi koper samestelling materiaal en moet verkoop word onderhewig aan monsterneming of ontleding.

Engel

MASJINERIE OF HARDE MESSINGSOLIEDE
Moet 'n koperinhoud van minstens 75% hê, 'n tininhoud van nie minder nie as 6%, en 'n loodinhoud van nie minder nie as 6% of meer as 11%, en totale onsuiwerhede, uitgesluit sink, antimoon en nikkel van nie meer as 0.75% nie; die antimooninhoud nie 0.50% oorskry nie. Moet vry wees van gevoerde en ongevoerde standaard rooi karbokse.

Erin

MASJINERIE OF HARDE BORINGS
Moet 'n koperinhoud van minstens 75% hê, 'n tininhoud van nie minder nie as 6%, en 'n loodinhoud van nie minder nie as 6% nie meer as 11%, en die totale onsuiwerhede, uitgesluit sink, antimoon, en nikkel van nie meer as 0.75% nie; die antimooninhoud nie 0.50% oorskry nie.

Fence

ONLYKTE STANDAARD ROOI KOSSE (SKOON JOERNALE)
Sal bestaan ​​uit standaard ongevoerde en/of gesweet spoorwegbokse en ongevoerde en/of geswete karjoernaallaers, vry van geel bokse en ysterrug bokse.

Ferry

GELYKTE STANDAARD ROOI KOSSE (GELYKTE JOERNALE)
Sal bestaan ​​uit standaard babbitt-gevoerde spoorwegbokse en/of babbitt-gevoerde karjoernaallagers, vry van geel bokse en yster-rug bokse.

Grape

HANE EN KRANNE
Sal bestaan ​​uit gemengde skoon rooi en geel koper, insluitend chroom of vernikkel, vry van gaskrane, bierkrane, en aluminium- en sinkbasis-gegote materiaal, en om 'n minimum van 35% halfgesin te bevat.

heuning

GEEL KOPERSKROOT
Sal bestaan ​​uit gemengde geelkopervaste stowwe, insluitende kopergietstukke, gerolde koper, staafkoper, buise en diverse geelkoper, insluitend geplateerde koper. Moet vry wees van mangaan-brons, aluminiumbrons, onversweete verkoelers of verkoeleronderdele, yster, en buitensporig vuil en geroeste materiale. Moet ook vry wees van enige tipe ammunisie, insluitend, maar nie beperk nie tot, koeëldoppies.

Ivory

GEEL MESSING GOOIWERK
Sal bestaan ​​uit geel kopergietstukke in smeltkroesvorm, geen stuk om meer as 12 duim oor enige deel te meet nie; en moet vry wees van kopersmeewerk, silikonbrons, aluminiumbrons en mangaanbrons, en moet nie meer as 15% vernikkelde materiaal bevat nie.

etiket

NUWE MESSINGKNIPSELS
Sal bestaan ​​uit die steggies van nuwe loodvrye geelkoperplaat of -plaat, om skoon en vry van vreemde stowwe te wees en nie meer as 10% skoon koperponsings onder 1/4 duim te bevat nie. Om vry te wees van Muntz-metaal en vlootkoper.

Kant

KOPER DOP DOSIES SONDER PRIMERS
Sal bestaan ​​uit skoon gevuurde 70/30 koperdopkaste vry van onderlaag en enige ander vreemde materiaal. Vir materiaal om uit die Verenigde State uitgevoer te word, moet alle skulpe voldoende vermink word om hergebruik en herlaai te voorkom.

Lady

KOPER DOP DOSIES MET PRIMERS
Sal bestaan ​​uit skoongevuurde 70/30 koperdophouers wat die koperonderlaag bevat en geen ander vreemde materiaal bevat nie. Vir materiaal om uit die Verenigde State uitgevoer te word, moet alle skulpe voldoende vermink word om hergebruik en herlaai te voorkom.

Lake

KOPER KLEIN ARMS EN GEWEERDOPPE, SKOON AFGEVuur
Sal bestaan ​​uit skoon gevuurde 70/30 koperdoppies vry van koeëls, yster en enige ander vreemde materiaal. Vir materiaal om uit die Verenigde State uitgevoer te word, moet alle skulpe voldoende vermink word om hergebruik en herlaai te voorkom.

Lam

KOPER KLEIN ARMS EN GEWEERDOPPE, SKOON GEDEMPEL (POP)
Sal bestaan ​​uit skoon gedempte (gekapte) 70/30 koperdoppies vry van koeëls, yster en enige ander vreemde materiaal. Vir materiaal om uit die Verenigde State uitgevoer te word, moet alle skulpe voldoende vermink word om hergebruik en herlaai te voorkom.

Lark

GEEL KOPER ONDERLAAG
Sal bestaan ​​uit skoon geel koper onderlaag, verbrand of onverbrand. Moet vry wees van yster, oormatige vuilheid, korrosie en enige ander vreemde materiaal.

Mielies

GEMENGDE NUWE NIKKEL SILWER SNYE
Sal bestaan ​​uit een of meer nikkelsilwerlegerings en die reeks nikkelinhoud wat gespesifiseer moet word, vry van chroom of enige ander plaatmateriaal. Lood-nikkelsilwer-knipsels moet afsonderlik verpak en verkoop word. Om nie meer as 10% skoon ponse onder 1/4 duim te bevat nie.

Groot

NUWE NIKKEL SILWER SNYE EN SOLIEDE
Sal bestaan ​​uit nuwe, skoon nikkelsilwer knipsels, plaat, staaf en smee, en ander gerolde vorms, vry van chroom of enige ander plaatmateriaal. Moet verkoop word op nikkelinhoudspesifikasies soos 10%– 12%–15%– 18%–20%. Geloodsde nikkelsilwer uitknipsels moet afsonderlik verpak en verkoop word. 'n Beskrywing van die fisiese eienskappe daarvan moet gemaak word wanneer alle nikkelsilwer materiaal aangebied word.

skilder

NUWE GESEGREGEERDE NIKKEL SILWER SNYE
Sal uit een gespesifiseerde nikkel silwer legering bestaan. Om nie meer as 10% skoon ponsings onder 1/4 duim te bevat nie.

Maliek

OU NIKKEL SILWER
Sal bestaan ​​uit ou nikkelsilwer plaat, pyp, staaf, buise, draad, skerm, gesoldeer of ongesoldeer. Moet nie alleen afgewerkte nate wees nie, en moet ook vry wees van vreemde stowwe, ysterrandmateriaal en ander metale.

Spanspek BASSEPYP Sal bestaan ​​uit koperpyp vry van geplateerde en gesoldeerde materiale of pype met gegote koperverbindings. Om gesond te wees, maak pype skoon sonder sediment en kondensorbuise.

Naggie

NIKKEL SILWER GOOIWERK
Moet apart verpak en verkoop word.

Niggie

NIKKEL SILWER DRAAIINGS
Om per monster of ontleding verkoop te word.

Ontluikend

LOODGELEERDE BASSING SCHROOT DRAAIINGS
Sal bestaan ​​uit afvalborings en draaie wat met koper, sink en lood gelegeer is. Draaie moet onvermeng wees en minder as 0.01% gelegeerde bismut en silikon hê, elk en ander onsuiwerhede soos ooreengekom tussen koper en verkoper.

nis

LOODGELEERDE MESSING AFROERSTAAF EINDE EN SMEEDE
Sal bestaan ​​uit afvalstaafpunte en smeewerk wat met koper, sink en lood gelegeer is. Vaste stowwe sal minder as 0.01% gelegeerde bismut en silikon hê, elk en ander onsuiwerhede soos ooreengekom tussen koper en verkoper.

Nag

GEEL MESSINGSTAAF DRAAIINGS
Sal streng bestaan ​​uit staafdraaie, vry van aluminium, mangaan, komposisie, Tobin en Muntz metaaldraaie; om nie meer as 3% vrye yster, olie of ander vog te bevat nie; om vry te wees van malings en babbitte; om nie meer as 0.30% tin en nie meer as 0.15% gelegeerde yster te bevat nie.

Noble

NUWE GEEL MESSINGSTAAF EINDIG
Sal bestaan ​​uit nuwe, skoon staafpunte van vrydraaiende koperstawe of smeestawe, om nie meer as 0.30% tin en nie meer as 0.15% gelegeerde yster te bevat nie. Om vry te wees van Muntz-metaal en vlootkoper of enige ander legerings. Om in stukke nie groter as 12” te wees en vry van vreemde stowwe.

Nomad

GEEL MESSING DRAAIINGS
Sal bestaan ​​uit geelkoperdraaie, vry van aluminium, mangaan en komposisiedraaie, om nie meer as 3% vrye yster, olie of ander vog te bevat nie; om vry te wees van malings en babbitte. Om dispute te vermy, moet verkoop word onderhewig aan monsterneming of ontleding.

Oseaan

GEMENGDE ONGESWEET AUTORADIATORS
Sal bestaan ​​uit gemengde motorstralers, om vry te wees van aluminium verkoelers, en ystervinstralers. Alle verkoelers moet onderhewig wees aan aftrekking van werklike yster. Die tonnemaatspesifikasie moet die bruto gewig van die verkoelers dek, tensy anders gespesifiseer.

palette

MESSING KONDENSER BUSE
Sal bestaan ​​uit skoon kondensorbuise wat geplateer of ongeplateer kan wees, vry van oormatige geroeste materiaal soos onderling ooreengekom. By wedersydse ooreenkoms tussen koper en verkoper, kan dit in die vorm van hele bondels wees, insluitend yster- en/of koperkoppe sowel as yster- en/of koperskerms.

Pallu

ALUMINIUM MESSING KONDENSERBUISE
Moet bestaan ​​uit skoon klankkondensatorbuise wat geplateer of ongeplateer kan wees, vry van nikkellegering en geroeste materiaal.

palms

MUNTZ METAAL BUIS
Sal bestaan ​​uit skoon, gesonde Muntz-metaalpype wat geplateer of ongeplateer kan wees, vry van nikkellegering, aluminiumlegering en geroeste materiaal.

Pleister

MANGAAN BRONS VASTE stowwe
Moet 'n koperinhoud van nie minder nie as 55% hê, 'n loodinhoud van nie meer as 1% nie, en moet vry wees van aluminiumbrons en silikonbrons.

ALUMINIUM

tablet

SKOON ALUMINIUM LITOGRAFIESE VLAE
Om uit 1000- en/of 3000-reekse allooie te bestaan, om vry te wees van papier, plastiek, oormatige ink-velle en enige ander kontaminante. Minimum grootte van 3” (8 cm) in enige rigting.

Poniekoerant

NUWE, SKOON ALUMINIUM LITOGRAFIESE VLAE
Om te bestaan ​​uit 1000 en/of 3000 reeks legerings, onbedek, ongeverf, om vry te wees van papier, plastiek, ink en enige ander besoedeling. Minimum grootte van 3” (8 cm) in enige rigting.

Taboe

GEMENGDE LAAG KOPPER ALUMINIUM SNYE EN SOLIEWE
Sal bestaan ​​uit nuwe, skoon, onbedekte en ongeverfde lae koper aluminium afval van twee of meer legerings met 'n minimum dikte van 0.015 duim (.38 mm) en om vry te wees van 2000 en 7000 reekse, haardraad, draadskerm, ponsings min 1 /2 duim (1.25 cm) deursnee, vuilheid en ander nie-metaal items. Smeer en olie tot nie meer as 1% in totaal nie. Daar moet ooreengekom word oor veranderinge aan hierdie spesifikasie voor versending tussen die koper en verkoper.

Taint/Tabor

SKOON GEMENGDE OU LEGERINGSPLAAT ALUMINIUM
Sal bestaan ​​uit skoon ou legeringsaluminiumplaat van twee of meer legerings, vry van foelie, blindings, gietstukke, haardraad, sifdraad, kos- of drankhouers, verkoelerskulpe, vliegtuigplaat, botteldoppies, plastiek, vuilheid en ander nie -metaal items. Olie en ghries moet nie meer as 1% in totaal nie. Tot 10% Sodanige toegelaat.

neem

NUWE ALUMINIUM KAN VOORRAAD
Sal bestaan ​​uit nuwe lae koper aluminium blikkies en uitknipsels, skoon, gelitografeer of nie gelitografeer nie, en bedek met helder lak maar vry van deksels met seëlers, yster, vuil en ander vreemde kontaminasie. Olie mag nie 1% oorskry nie.

talk

NA VERBRUIKERS ALUMINIUM KAN SKROEP
Sal bestaan ​​uit ou aluminium kos- en/of drankblikkies. Die materiaal moet vry wees van ander skrootmetale, foelie, blikkies, plastiekbottels, papier, glas en ander nie-metaal items. Daar moet ooreengekom word oor veranderinge aan hierdie spesifikasie voor versending tussen die koper en verkoper.

Gepraat

GESKERPTE ALUMINIUM GEBRUIKTE DRANKBLIKKIE (UBC) SKROOT
Sal 'n digtheid van 12 tot 17 pond per kubieke voet (193 tot 273 kg/m3) hê. Materiaal moet maksimum 5% fynstof van minder as 4 maas bevat (VSA standaard skermgrootte) (6.35 mm). Moet magneties geskei materiaal wees en vry van staal, lood, bottelproppe, plastiekblikke en ander plastiek, glas, hout, vuilheid, ghries, vullis en ander vreemde stowwe. Enige gratis lood is basis vir verwerping. Enige en alle aluminium items, behalwe gebruikte drankblikkies, is nie aanvaarbaar nie. Daar moet ooreengekom word oor veranderinge aan hierdie spesifikasie voor versending tussen die verkoper en koper.

Taldack

VERDIGTE ALUMINIUM GEBRUIKTE DRANKBLIK (UBC) SKROOT
Sal 'n beskuitjiedigtheid van 35 tot 50 pond per kubieke voet (562 tot 802 kg/m3) hê. Elke koekie weeg nie 60 kg (27.2 pond) nie. Nominale koekiegrootte wissel van 10” tot 13” x 101/4” (25.4 x 33 x 26 cm) tot 20” x 61/4” x 9” (50.8 x 15.9 x 22.9 cm). Sal bandgleuwe in beide rigtings hê om bondelbanding te vergemaklik. Alle koekies wat uit 'n bondel bestaan, moet van eenvormige grootte wees. Grootte: Aanvaarbare afmetings van die bondelreeks is 41" tot 44" x 51" (104 tot 112 cm) tot 54" x 54" (137 x 137 cm) tot 56" (142 cm) hoog. Die enigste aanvaarbare bindmetode sal soos volg wees: Deur gebruik te maak van minimum 5/8” (1.6 cm) wyd by .020” (.05 cm) dik staalbande, moet die bondels met een vertikale band per ry en 'n minimum van twee vierde (horisontale) bande per bundel. Die gebruik van strokies en/of steunvelle van enige materiaal is nie aanvaarbaar nie. Moet magneties geskei materiaal wees en vry van staal, lood, bottelproppe, plastiekblikke en ander plastiek, glas, hout, vuil, ghries, vullis en ander vreemde stowwe. Enige gratis lood is basis vir verwerping. Enige en alle aluminium items, behalwe gebruikte drankblikkies, is nie aanvaarbaar nie. Items wat nie in die spesifikasies gedek word nie, insluitend vog, en enige variasies aan hierdie spesifikasie moet voor versending tussen die verkoper en koper ooreengekom word.

Taldon

GEBALDE ALUMINIUM GEBRUIKTE DRANKBLIK (UBC) SKROOT
Moet 'n minimum digtheid van 14 pond per kubieke voet (225 kg/m3) hê, en 'n maksimum digtheid van 17 pond per kubieke voet (273 kg/m3) vir ongeplatte UBC en 22 pond per kubieke voet (353 kg/m3) vir afgeplatte UBC. Grootte: Minimum 30 kubieke voet (.85 m3), met baalreeksafmetings van 24" tot 40" (61 tot 132 cm) by 30" tot 52" (76 tot 132 cm) by 40" tot 84" (102 tot 213) cm). Die enigste aanvaarbare bindmetode sal soos volg wees: vier tot ses 5/8” (1.6 cm) x 020” (5 mm) staalbande, of ses tot tien #13 maat staaldrade (aluminiumbande of -drade is in ekwivalent aanvaarbaar sterkte en getal). Die gebruik van strokies en/of steunvelle van enige materiaal is nie aanvaarbaar nie. Moet magneties geskei materiaal wees en vry van staal, lood, bottelproppe, plastiekblikke en ander plastiek, glas, hout, vuil, ghries, vullis en ander vreemde stowwe. Enige gratis lood is basis vir verwerping. Enige en alle aluminium items, behalwe gebruikte drankblikkies, is nie aanvaarbaar nie. Daar moet ooreengekom word oor veranderinge aan hierdie spesifikasie voor versending tussen die koper en verkoper.

Taldork

GEBRUIKTE ALUMINIUM GEBRUIKTE DRANKBLIK (UBC) SKROOT
Moet 'n briketdigtheid van minstens 50 pond per kubieke voet (800 kg/m3) hê. Nominale briketgrootte sal wissel van 12" tot 24" (30.5 x 61 cm) x 12" tot 24" (30.5 x 61 cm) in eenvormige profiel met 'n veranderlike lengte van minimum 8" (20.3 cm) en 48" (122 cm) ) maksimum. Brikette moet gebondel of gestapel word op slede en vasgemaak word met 'n minimum van een vertikale band per ry en 'n minimum van een omtrekband per horisontale laag. Brikette om nie palet te oorhang nie. Totale pakkethoogte sal maksimum 48 (122 cm) wees. Bande moet minstens 5/8” (1.6 cm) breed by 020” (5 mm) dik staalband of gelykwaardige sterkte wees. Die gewig van enige bondel mag nie 4,000 1.814 pond (XNUMX XNUMX m) oorskry nie. Materiaal moet magneties geskei wees en vry van staal, plastiek, glas, vuil en alle ander vreemde stowwe wees. Enige en alle aluminiumitems behalwe UBC is onaanvaarbaar. Enige gratis lood is basis vir verwerping. Items wat nie in die spesifikasie gedek word nie, insluitend vog, en enige variasies aan hierdie spesifikasie moet voor versending tussen die koper en verkoper ooreengekom word.

verhaal

GEVERFDE BLYKANT
Sal bestaan ​​uit skoon, lae koper aluminium sylynafval, een of twee kante geverf, vry van plastiekbedekking, yster, vuil, korrosie, vesel, skuim, of veselglas rugkant of ander nie-metaal items.

Praat

ALUMINIUM KOPER RADIATORS
Sal bestaan ​​uit skoon aluminium en koper verkoelers, en/of aluminium vinne op koper buise, vry van koper buise, yster en ander vreemde kontaminasie.

Tall

EC ALUMINIUM KOPPELS EN STRAJIES
Sal bestaan ​​uit skoon, 1350 en/of 1050 legering, EC aluminium, tjops of strooitjies, vry van sif, haardraad, yster, koper, isolasie en ander nie-metaal items. Moet vry wees van minus 20 maas materiaal. Moet 99.45% aluminiuminhoud bevat.

kerfstok

ALLE ALUMINIUM RADIATORS VAN MOTORS
Sal bestaan ​​uit skoon aluminium verkoelers en/of kondensators. Moet vry wees van alle ander soorte verkoelers. Alle kontaminante insluitend yster, plastiek en skuim moet nie 1% van gewig oorskry nie. Enige afwyking van hierdie spesifikasie, insluitend oksidasie en aluminiuminhoud, moet tussen koper en verkoper onderhandel word.

Talon

EC ALUMINIUM DRAAD EN KABEL
Sal bestaan ​​uit nuwe, skoon, 1350 en/of 1050, EC aluminium draad of kabel vry van haardraad, ACSR, draadskerm, band, yster, isolasie en ander nie-metaal items. Moet 99.45% aluminiuminhoud bevat.

tank

ALUMINIUM KOPPELS en STRAJIES
Sal bestaan ​​uit skoon aluminium, tjops of strooitjies, vry van sif, haardraad, yster, koper, isolasie en ander nie-metaal items. Moet vry wees van minus 20 maas materiaal. Moet 99% aluminium inhoud bevat.

Tann

NUWE GEMENGDE ALUMINIUM DRAAD EN KABEL
Sal bestaan ​​uit nuwe, skoon, ongelegeerde aluminiumdraad of kabel wat tot 10% 6000-reeks draad en kabel vry van haardraad, skermdraad, yster, isolasie en ander nie-metaal items mag bevat.

Tarry A

SKOON ALUMINIUM SUIERS
Moet bestaan ​​uit skoon aluminium suiers om vry te wees van stutte, busse, asse, ysterringe en nie-metaal items. Olie en ghries mag nie 2% oorskry nie.

Tarry B

SKOON ALUMINIUM SUIERS MET STUWE
Sal bestaan ​​uit skoon heel aluminium suiers met stutte. Materiaal moet vry wees van busse, skagte, yster en nie-metaal items. Olie en ghries mag nie 2% oorskry nie.

Tarry C

IRONIE ALUMINIUM SUIERS
Sal bestaan ​​uit aluminium suiers met nie-aluminium aanhegsels wat verkoop moet word op 'n herwinningsbasis of volgens spesiale reëling tussen koper en verkoper.

kwas

OU GEMENGDE ALUMINIUM DRAAD EN KABEL
Sal bestaan ​​uit ou, ongelegeerde aluminiumdraad en -kabel wat tot 10% 6000-reeksdraad en -kabel mag bevat met nie meer as 1% vrye oksied of vuilheid nie en vry van haardraad, draadskerm, yster, isolasie en ander nie-metaal items.

Smaak

OU SUIWER ALUMINIUM DRAAD EN KABEL
Sal bestaan ​​uit ou, ongelegeerde aluminiumdraad en -kabel wat nie meer as 1% vry oksied of vuil bevat nie en vry van haardraad, skermdraad, yster, isolasie en ander nie-metaal items.

Tata

NUWE PRODUKSIE ALUMINIUM EKSTRUSIES
Sal uit een legering bestaan ​​(gewoonlik 6063). Materiaal kan "boutpunte" van die ekstrusieproses bevat, maar moet vry wees van enige vreemde kontaminasie. Geanodiseerde materiaal is aanvaarbaar. Koper en verkoper moet ooreengekom op geverfde materiaal of legerings anders as 6063.

Toto

ALUMINIUM EKSTRUSIES
"10/10" Materiaal moet bestaan ​​uit nuwe produksie en ou/gebruikte 6063-ekstrusies wat tot (maar nie oorskry nie) 10 persent geverfde ekstrusies en 10 persent 6061-legering-ekstrusies kan bevat. Moet nie ander legerings van aluminium bevat nie. Materiaal moet vry wees van sinkhoeke, ysteraanhegsels, vilt, plastiek, papier, karton, termobreek, vuilheid en ander besoedeling.

Tutu

ALUMINIUM EKSTRUSIE HANDELAAR GRAAD
Sal bestaan ​​uit ou geëxtrudeerde aluminium van een legering, tipies legering 6063, 6061 of 7075. Materiaal moet vry wees van yster, termobreek, saagskyfies, sinkhoeke, vuilheid, papier, karton en ander vreemde besoedeling. Persentasies van verf of ander legerings wat deur koper en verkoper ooreengekom moet word.

terg

ALUMINIUM DRAAD EN KABEL

Sal bestaan ​​uit nuwe, skoon, aluminium draad of kabel vry van haardraad, ACSR, draadskerm, yster, isolasie en ander nie-metaal items. Moet 99% aluminium inhoud bevat.

DRAAIINGS
Sal bestaan ​​uit aluminium borings en draaie van een gespesifiseerde legering. Materiaal moet vry wees van oksidasie, vuil, vrye yster, vlekvrye staal, magnesium, olie, vlambare vloeistowwe, vog en ander nie-metaal items. Boetes moet nie 3% oorskry deur 'n 20 maas (VSA standaard) skerm nie.

Telic

GEMENGDE ALUMINIUM BORINGE EN DRAAIINGS
Sal bestaan ​​uit skoon, ongeroeste aluminium borings en draaie van twee of meer legerings en onderhewig aan aftrekkings vir boetes van meer as 3% deur 'n 20 maasskerm en vuil, vrye yster, olie, vog en alle ander nie-metaal items. Materiaal wat yster van meer as 10% en/of vry magnesium of vlekvrye staal bevat of hoogs vlambare snyverbindings bevat, sal nie goeie aflewering uitmaak nie. Om dispute te vermy, moet materiaal verkoop word op grond van gedefinieerde maksimum sink-, tin- en magnesiuminhoud.

Gespanne

GEMENGDE ALUMINIUM GOOIWERK
Moet bestaan ​​uit alle skoon aluminium gietstukke wat motor- en vliegtuiggietstukke kan bevat, maar geen blokke nie, en vry wees van yster, koper, vuil en ander nie-metaal items. Olie en ghries moet nie meer as 2% in totaal nie.

lou

VLIEGTUIG PLAT ALUMINIUM
Moet op herwinningsbasis verkoop word of volgens spesiale reëlings met die koper.

Kortliks

NUWE ALUMINIUMFOLIE
Sal bestaan ​​uit skoon, nuwe, suiwer, onbedekte 1000- en/of 3000- en/of 8000-reeks allooi aluminiumfoelie, vry van geanodiseerde foelie, radarfoelie en kaf, papier, plastiek, of enige ander nie-metaal items. Hidroulies gebriketteerde materiaal en ander legerings volgens ooreenkoms tussen koper en verkoper.

Tesla

NA VERBRUIKERS ALUMINIUMFOLIE
Sal bestaan ​​uit gebaalde ou huishoudelike aluminiumfoelie en gevormde foeliehouers van onbedekte 1000, 3000 en 8000 reeks aluminium allooi. Materiaal mag geanodiseer wees en 'n maksimum van 5% organiese residu bevat. Materiaal moet vry wees van radar-kaffoelie, chemies geëtste foelie, gelamineerde foelies, yster, papier, plastiek en ander nie-metaal kontaminante.

Tetra

NUWE BEDEKTE ALUMINIUMFOLIE
Sal bestaan ​​uit nuwe aluminiumfoelie wat met ink, lakke, papier of plastiek bedek of gelamineer is. Materiaal moet skoon, droog, vry van los plastiek, PVC en ander nie-metaal items wees. Hierdie foelie word op 'n metaalinhoudbasis of per monster verkoop soos ooreengekom tussen koper en verkoper.

bobeen

ALUMINIUM SLUIPE
Moet op herwinningsbasis verkoop word of volgens spesiale reëlings met die koper.

Thirl

ALUMINIUM DROSSES, SPATTERS, MORSTES, AFBREEMINGS EN VEEPINGS
Moet op herwinningsbasis verkoop word of volgens spesiale reëlings met die koper.

Thorn

ALUMINIUM BREEK
Sal bestaan ​​uit aluminium met diverse kontaminante soos yster, vuil, plastiek en ander tipes kontaminante. Materiaal kan óf verkoop word op grond van aluminiumherwinning óf inhoud soos ooreengekom deur koper en verkoper. Moet 'n minimum van 33% aluminium bevat tensy anders ooreengekom deur koper en verkoper.

Klop

SWEET ALUMINIUM
Sal bestaan ​​uit aluminiumafval wat gesweet of gesmelt is in 'n vorm of vorm soos 'n staaf, sog of blad vir gerief in verskeping; om vry te wees van korrosie, skuim of enige nie-aluminium insluitings. Moet verkoop word onderhewig aan monsterneming of ontleding.

Tand

GESEGREGEERDE NUWE ALUMINIUM LEGERINGS SNYE EN VASTE stowwe
Sal bestaan ​​uit nuwe, skoon, onbedekte en ongeverfde aluminiumafval van een gespesifiseerde aluminiumlegering met 'n minimum dikte van .015” (.38 mm) en om vry te wees van haardraad, draadskerm, vuilheid en ander nie-metaal items. Olie en ghries moet nie meer as 1% in totaal nie. Ook vry van stampe van minder as 1/2” (1.27 cm) groot.

Taai

GEMENGDE NUWE ALUMINIUM LEGERINGS SNYE EN SOLIEWE
Sal bestaan ​​uit nuwe, skoon, onbedekte en ongeverfde aluminiumafval van twee of meer legerings met 'n minimum dikte van .015” (.38 mm) en om vry te wees van haardraad, draadskerm, vuilheid en ander nie-metaal items. Olie en ghries moet nie meer as 1% in totaal nie. Ook vry van stampe van minder as 1/2” (1.27 cm) groot.

Trap

GESEGREGEERDE NUWE ALUMINIUM GOOIWERKE, SMEEDE EN EKSTRUSIES
Sal bestaan ​​uit nuwe, skoon, onbedekte aluminium gietstukke, smee, en ekstrusies van slegs een gespesifiseerde legering en vry wees van saagwerk, vlekvrye staal, sink, yster, vuil, olie, ghries en ander nie-metaal items. Troma Aluminum Auto of Truck Wiele Sal bestaan ​​uit skoon, enkelstuk, ongeplateerde aluminium wiele van 'n enkele gespesifiseerde allooi, vry van alle insetsels, staal, wiel gewigte, klepstingels, bande, ghries en olie en ander nie-metaal items. Daar moet ooreengekom word oor veranderinge aan hierdie spesifikasie voor versending tussen die koper en verkoper.

Trump

ALUMINIUM AUTO GOOIWERK
Sal bestaan ​​uit alle skoon motor aluminium gietstukke van voldoende grootte om geredelik geïdentifiseer te word en vry te wees van yster, vuil, koper, busse en nie-metaal items. Olie en ghries moet nie meer as 2% in totaal nie.

Trill

ACSR
Aluminium Conductor Steel Reinforced (ACSR) draad is 'n kombinasie van staal- en aluminiumdraad, van verskillende konfigurasies, met die verwagte aluminiumherwinning waarop die koper en die verkoper ooreengekom het. Materiaal moet vry wees van ander drade en kabels tensy onderling ooreengekom. Twang IAW Geïsoleerde aluminiumdraad, wat ander drade of metaalafskerming mag bevat of nie, met die verwagte aluminiumherwinning wat deur die koper en die verkoper ooreengekom is. Die materiaal moet vry wees van ander drade en kabels, tensy onderling ooreengekom.

rond draai

FRAGENTIZER Vliegtuig ALUMINIUM SKROOT
(2000 en 7000 reeks) Die materiaal soos ontvang moet droog wees en nie meer as 2% vry sink, 1% maksimum vry magnesium, en 1.5% maksimum vry yster en vlekvry met 'n maksimum van 2% analitiese yster bevat nie. Om nie meer as 'n totale maksimum van 5% nie-metaal te bevat nie, waarvan nie meer as 1% rubber en plastiek moet wees nie. Om vry te wees van oormatig geoksideerde materiaal. Enige variasies moet verkoop word deur spesiale reëling tussen koper en verkoper.

Twis

ALUMINIUM VLIEGTUIGGOOIWERK
Sal bestaan ​​uit skoon aluminium gietstukke van vliegtuie en om vry te wees van yster, vuil, koper, busse en nie-metaal items. Olie en ghries moet nie meer as 2% in totaal nie.

Twitch

DRYWENDE FRAGENTIZER ALUMINIUM SKROOT
(van Automobile Shredders) Afgelei van nat of droë media skeidingstoestel, moet die materiaal droog wees en nie meer as 1% maksimum vry sink, 1% maksimum vry magnesium en 1% maksimum analitiese yster bevat nie. Om nie meer as 'n totale maksimum van 2% nie-metaalstowwe te bevat nie, waarvan nie meer as 1% rubber en plastiek moet wees nie. Om vry te wees van oormatig geoksideerde materiaal, lugsakhouers, of enige verseëlde of onder druk geplaasde items. Enige variasie moet verkoop word deur spesiale reëling tussen koper en verkoper.

tweak
FRAGENTIZER ALUMINIUM SKROOT
(van Automobielversnipperaars) Afgelei van óf meganiese óf handskeiding, moet die materiaal droog wees en nie meer as 4% maksimum vry sink, 1% maksimum vry magnesium en 1.5% maksimum analitiese yster bevat nie. Om nie meer as 'n totale maksimum van 5% nie-metaal te bevat nie, waarvan nie meer as 1% rubber en plastiek moet wees nie. Om vry te wees van oormatig geoksideerde materiaal, lugsakhouers, of enige verseëlde of onder druk geplaasde items. Enige variasie moet verkoop word deur spesiale reëling tussen koper en verkoper.

Draad

GEBRANDTE FRAGENTIZER ALUMINIUM SKROOT
(van Automobile Shredders) Verbrande of verbrande materiaal moet droog wees en nie meer as analitiese yster bevat nie. Om nie meer as 'n totale maksimum van 4% nie-metaal te bevat nie, waarvan nie meer as 1% rubber en plastiek moet wees nie. Om vry te wees van oormatig geoksideerde materiaal, lugsakhouers of enige verseëlde items onder druk. Enige variasie moet verkoop word deur spesiale reëling tussen koper en verkoper.

Oorheersend

GESKERP NIE-YSTERROOT
(hoofsaaklik aluminium) Sal saamgestel word uit 'n kombinasie van die nie-ysterhoudende metale: aluminium, koper, lood, magnesium, vlekvrye staal, nikkel, tin en sink, in elementêre of gelegeerde (vaste) vorm. Die persentasie van elke metaal binne die nie-ysterhoudende konsentraat sal onderhewig wees aan ooreenkoms tussen koper en verkoper. Materiaal gegenereer deur wervelstroom, lugskeiding, flotasie, sifting, ander segregasietegniek(e), of 'n kombinasie daarvan. Moet een of meer magnete geslaag het om vrye yster en/of groot yster aanhegsels te verminder of uit te skakel. Moet vry wees van radioaktiewe materiaal, skuim of as. Materiaal wat onder hierdie riglyn gekoop/verkoop moet word, sal geïdentifiseer word as "Zorba" met 'n nommer wat volg wat die beraamde persentasie nie-ysterhoudende metaalinhoud van die materiaal aandui (bv. "Zorba 90" beteken die materiaal bevat ongeveer 90% nie-ysterhoudende metaalinhoud). Kan ook gekeur word om beskrywing volgens spesifieke groottereekse toe te laat. (Verwys ook na Zorba onder Gemengde metale.)

ZINC

Spaar

OU SINK DIE GOOI SCHROOT
Sal bestaan ​​uit diverse ou sinkbasis gietstukke, met of sonder yster en ander vreemde aanhegtings. Moet vry wees van borings, draaie, skuimstukke, stukke, gesmelte stukke en skimmings. Alle onsmeltbare stowwe, vuilheid, vreemde aanhegtings en vlugtige stowwe (soos rubber, kurk, plastiek, ghries, ens.) is aftrekbaar. Materiaal wat meer as 30% yster bevat, sal nie goeie aflewering uitmaak nie.

Skurfte

NUWE SINK GOOI SKROT
Sal bestaan ​​uit nuwe of ongebruikte, skoon, sinkbasis gietstukke. Gietstukke moet ongeplaat, ongeverf en vry van korrosie wees.

scoot

SINK DIE GOOI MOTORroosters
Sal bestaan ​​uit skoon, ou of gebruikte sinkbasis gegote motorroosters, vry van gesoldeer materiaal. Alle buitelandse aanhangsels en vreemde materiaal is aftrekbaar.

Omvang

NUUT GEPLATED SINK GOOI SCHROOT
Sal bestaan ​​uit nuwe of ongebruikte skoon, geplateerde sinkbasis gietstukke, vry van korrosie.

Telling

OU SKROOT SINK
Sal bestaan ​​uit skoon droë afval sink, soos blaaie, potdeksels, skoon ongelegeerde gietstukke en anti-roes plate. Borings en draaie is nie aanvaarbaar nie. Materiaal moet nie oormatig geroes of geoksideer word nie. Alle buitelandse aanhangsels en vreemde materiaal is aftrekbaar.

Screen

NUWE SINK SNELLINGS
Sal bestaan ​​uit enige nuwe suiwer sinkplate of stempels vry van korrosie. Om geen vreemde materiaal of aanhangsels te bevat nie. Drukkers sink, soos graveerders sink, litografiese velle en adresplate onderhewig aan spesiale reëlings. Drukkers sink om vry van roetes te wees.

Skrywer

GEMAKKELDE SKOON GESORTEERDE FRAGENTISEERDERS DOODGOOI SCHROOT, SOOS VERVAARDIG VAN MOTOR FRAGENTIZERS
Om skoon te wees, vry van vuil, olie, glas, rubber en asblik. Om 'n maksimum van 5% onsmeltbare stowwe soos vrye yster, koper, aluminium en ander metale te bevat.

Scroll

ONGESORTEERDE SINK DIE GOOI SCHROOT
Geproduseer van motorfragmenteerders. Materiaal moet ongeveer 55% sinkdraende afval bevat. Ander nie-ysterhoudende metale soos aluminium, vlekvrye staal, rooi metaal, ens., tot ongeveer 40%. Geïsoleerde koperdraad ongeveer 1%. Asblik, vuil, glas, rubber, olie, yster, nie meer as 5%. Enige variasies moet verkoop word deur spesiale reëling tussen koper en verkoper.

skrop

WARMVERZINKINGSBLAAT SINK DROSS
(Joernaalproses) Sal slegs bestaan ​​uit galvaniseerders wat onbevochtigde sinkskuim in plaatvorm afkomstig is van warmdipverzinking (Joernaalproses) met 'n minimum sinkinhoud van 92% en moet vry wees van skuim- en trapyster. Gebreekte stukke onder 2” in deursnee mag nie 10% van die gewig van elke besending oorskry nie. Blaaie mag nie meer as 100 pond elk weeg nie. Swaarder stukke aanvaarbaar na onderlinge ooreenkoms tussen koper en verkoper. Materiaal van deurlopende galvanisering is nie aanvaarbaar nie. Blokke is aanvaarbaar met wedersydse ooreenkoms.

Skedel

SINK GOOI BLAKE OF VARKE
Sal bestaan ​​uit gesmelte sinkbasis gegote materiaal, in gladde skoon soliede blaaie of varke. Materiaal moet vry van skuim wees en 'n minimum sinkinhoud van 90% bevat. Om 'n maksimum van 0.1% nikkel en maksimum van 1% lood te bevat. Blokke is aanvaarbaar met wedersydse ooreenkoms.

Verseël

DEURLOPENDE LYN GALVANISERENDE BLAAT SINK BO-DROS
Sal bestaan ​​uit onbevochtigde sinkskuim verwyder van die bokant van 'n deurlopende lyn-galvaniseringsbad, in plaatvorm wat nie meer as 100 pond elk weeg nie, met 'n minimum sinkinhoud van 90%. Swaarder stukke aanvaarbaar na onderlinge ooreenkoms tussen koper en verkoper. Moet vry wees van skuim. Gebreekte stukke onder 2” in deursnee mag nie 10% van die gewig van elke besending oorskry nie.

naat

DEURLOPENDE LYN GALVANISERENDE BLAAT SINKBOOMKRUIS
Sal bestaan ​​uit onbevochtigde sinkskuim verwyder van die onderkant van 'n deurlopende lyn galvaniseringsbad, in plaatvorm wat nie meer as 100 pond elk weeg nie, met 'n minimum sinkinhoud van 92%. Swaarder stukke aanvaarbaar na onderlinge ooreenkoms tussen koper en verkoper. Moet vry wees van skuim. Gebreekte stukke onder 2” in deursnee mag nie 10% van die gewig van elke besending oorskry nie.

rak

PRIME SINC DROSS
Sal bestaan ​​uit metaal wat van die bokant van die pot afgeroom is van gesmelte sinkgietmetaal. Moet ongesweet, ongevloei, blink, glad, metaalagtig en vry van korrosie of oksidasie wees. Moet in vorms of in klein heuwels gegooi word wat nie meer as 75 pond elk weeg nie.

MAGNESIUM

wafer

MAGNESIUM-SKNIPPE
Sal bestaan ​​uit skoon magnesium knipsels in smeltkroes grootte, vry van koper, aluminium, en sink flitse en oormatige olie en ghries. Om vry te wees van alle buitelandse aanhangsels.

Walnut

MAGNESIUM SKROOT
Sal bestaan ​​uit magnesium gietstukke, magnesium enjin blokke en transmissie omhulsels, bomwerper en motor wiele, ekstrusies, en plaat. Materiaal moet vry wees van koper- en koperinsetsels en alle vreemde aanhegsels. Om vry te wees van anodes, hol gietstukke en plofstof. Persentasies van en boetes vir vuil, olie, ghries en yster moet onderhewig wees aan ooreenkoms tussen koper en verkoper. Buitensporige groot stukke moet tussen koper en verkoper onderhandel word.

wyn

MAGNESIUM GRAVERPLATE
Om vry te wees van koper-, aluminium-, sink- en elektrotipe plate. Om skoon en vry van alle vreemde aanhangsels te wees. Magnesiumplate los verskeep volgens ooreenkoms tussen koper en verkoper.

Wood

MAGNESIUM DOCKBOARDS
Sal bestaan ​​uit skoon magnesium-dokbord wat gesny of gebreek is volgens die grootte waarop koper en verkoper ooreengekom het. Om vry te wees van alle buitelandse aanhangsels.

Wêreld

MAGNESIUM DRAAIINGS
Dit word aanbeveel dat hierdie materiaal verkoop word deur 'n spesiale reëling tussen koper en verkoper.

LEAD

rakke

SKROOT LOOD—SAG
Sal bestaan ​​uit skoon sagte afvallood, vry van ander materiale soos skuim, batteryplate, loodbedekte kabel, harde lood, opvoubare buise, foelie, tipe metale, aluminium, sink, yster en koper toebehore, vuil chemiese lood en radioaktiewe materiale. Hersien verpakkingspesifikasies en regulatoriese status met betrekking tot versending met koper voor verkoop.

radio

GEMENGDE HARDE/SAGTE KRAFSLOOD
Sal bestaan ​​uit skoon loodvaste stowwe en loodskote, vry van ander materiale, soos skuim, batteryplate, loodbedekte kabel, opvoubare buise, tipe metale, aluminium, sink, yster en koper toebehore, vuil chemiese lood en radioaktiewe materiale. Hersien verpakkingspesifikasies en regulatoriese status met betrekking tot versending met koper voor verkoop.

reën

SKROOT GEDREINEER/DROOG HEEL INAKTEKTE LOOD
Om vry te wees van enige vloeistof. Kasse moet óf plastiek óf rubber wees en volledig wees, insluitend doppies. Nie-lood (nicad, ni-fe, carbonaire, ens.) nie aanvaarbaar nie. Industriële, staalomhulde, vliegtuie (aluminiumomhulsels) en gedeeltelike, gekraakte of stukkende batterye en batterye sonder doppe onderhewig aan spesiale ooreenkoms. Hersien verpakkingspesifikasies en regulatoriese status met betrekking tot versending met koper voor verkoop.

harke

BATTERY LOKKE
Om vry te wees van afval lood, wiel gewigte, battery plate, rubber en/of plastiek omhulsel materiaal en ander vreemde materiaal. 'n Minimum van 97% metaalinhoud word vereis. Hersien verpakkingspesifikasies en regulatoriese status met betrekking tot versending met koper voor verkoop.

Reels

GEMENGDE NIE-YSTERHOUDIGE WIEL GEWIGTE
Om te bestaan ​​uit nie-ysterhoudende wielgewigte wat 'n minimum van 35% (algeheel) Nie-ysterhoudend en nie meer as 65% Yster (Fe) is nie. Verwagte nie-ysterhoudende materiaal kan beide lood- en sinkgewigte wees. Om vry te wees van vreemde materiaal. Finale materiaalspesifikasies moet tussen koper en verkoper bepaal word.

Relay

LOODBEDEKTE KOPERKABEL
Vry van gepantserde bedekte kabel en vreemde materiaal onderhewig aan onderhandeling tussen koper en verkoper.

huur

LOOD DROSS
Dit moet skoon en redelik vry wees van ander materiale soos yster, vuil, skadelike chemikalieë of ander metale. Om vry te wees van radioaktiewe materiale, aluminium en sink. Kan op 'n toetsbasis gekoop word of soos ooreengekom deur koper en verkoper. Ander metale teenwoordig soos antimoon, tin, ens., moet verantwoord word soos ooreengekom tussen koper en verkoper. Materiaal wat maklik uit dromme gestort moet word. 'n Ekstra koste kan geassesseer word indien materiaal meganies verwyder moet word. Hersien verpakkingspesifikasie en regulatoriese status met betrekking tot versending met koper voor verkoop.

baan

SKROEP NAT HELE INAKTEKTE LOODBATTERYE
Bestaande uit SLI (aansit, beligting en ontsteking), motor, vragmotor, 8-D en kommersiële gholfkarretjies en mariene tipe batterye. Kasse moet óf plastiek óf rubber wees en volledig wees. Nie-lood (dws ni-cad, ni-fe, carbonaire, ens.) nie aanvaarbaar nie. Ander tipes bv vliegtuig (aluminium) gel-cel, grassnyer, ens., en gedeeltelike, gekraakte of stukkende batterye of batterye sonder doppe en die hoeveelheid vloeistof inhoud en enige variasies aan die spesifikasie onderhewig aan spesiale ooreenkoms. Hersien verpakkingspesifikasies en regulatoriese status met betrekking tot versending met koper voor verkoop.

Rono

SKROOT INDUSTRIËLE INAKTEKTE LOODSELLE
Bestaande uit plate omring deur een of ander vorm van volledige plastiekkas. Gedeeltelike, gekraakte of gebreekte selle, selle sonder pette en die hoeveelheid vloeistofinhoud en enige variasies aan die spesifikasie onderhewig aan spesiale ooreenkoms. Hersien verpakkingspesifikasies en regulatoriese status met betrekking tot versending met koper voor verkoop.

Roper

SKROEP HELE INAKTE INDUSTRIËLE LOODBATTERYE
Bestaande uit bus-, diesel-, lokomotief-, telefoon- en/of staalomhulde batterye. Duikbootbatterye onderhewig aan onderhandeling. Gedeeltelike, gekraakte, stukkende batterye of batterye sonder doppe en die hoeveelheid vloeibare inhoud en enige variasies aan die spesifikasie onderhewig aan spesiale ooreenkoms. Hersien verpakkingspesifikasies en regulatoriese status met betrekking tot versending met koper voor verkoop.

toue

LOODWIEL GEWIGTE
Om te bestaan ​​uit loodwielgewigte met of sonder ysterklemme. Om nie afvalleidrade, knoppies of plate in te sluit nie, tensy spesifiek daartoe ooreengekom is. Om vry te wees van vreemde materiaal. Finale materiaalspesifikasies moet tussen koper en verkoper bepaal word.

NIKKEL/VLEKVRYS/HI TEMP

Aroma

NUWE NIKKELSKROOT
Sal bestaan ​​uit skoon nuwe vel, plaat, staaf, buis, en enige ander bewerkte nikkel afval vastestowwe. Nikkel minimum 99%; Kobalt maksimum 0.25%; Koper maksimum 0.50%. Vry van gietstukke, sowel as enige vreemde aanhegsels of ander besoedeling.

Burley

OU NIKKELSKROOT
Sal bestaan ​​uit ou en/of nuusblad, plaat, staaf, buis, en enige ander bewerkte nikkel afval vastestowwe. Materiaal moet 'n minimum van 98% nikkel bevat; Koper maksimum 0.50%. Hierdie graad moet vry wees van gietstukke, gesoldeerde, gesoldeerde, gesweet of geverfde materiaal, ander metaalbedekkings, vreemde aanhegsels of enige ander besoedeling.

Dandy

NUWE CUPRO NIKKELKLEPE EN SOLIEDE
Sal bestaan ​​uit skoon, nuwe, gesegregeerde (normaal aanvaarde ontledingsgrade) óf 70/30, 80/20 of 90/10 cupro nikkel buis, pyp, plaat, plaat, of ander bewerkte vaste vorms. Moet vry wees van vreemde aanhangsels of enige ander besoedeling.

Verskriklik

CUPRO NIKKEL SOLIEDE
Sal bestaan ​​uit ou, en/of nuwe, gesegregeerde (normaal aanvaarde ontledingsgrade) óf 70/30, 80/20, 90/10 cupro nikkel buis, pyp, plaat, plaat, of ander bewerkte vaste vorms. Maksimum 2% sediment toelaatbaar. Enige ander vorme van cupro nikkel vastestowwe soos gietstukke, hekke, risers, mors, ens., afsonderlik verpak, mag of mag nie ingesluit word nie, slegs na ooreenkoms tussen koper en verkoper. Moet vry wees van vreemde aanhangsels en alle ander besoedeling. Ander besonderhede rakende fisiese beskrywing, ontleding en verpakking moet tussen koper en verkoper ooreengekom word.

lokmiddel

CURPO NIKKEL SPINNINGS, DRAAIINGS, BORINGS
Sal bestaan ​​uit skoon, gesegregeerde (normaal aanvaarde ontledingsgrade) óf 70/30, 80/20, 90/10 cupro nikkel spinnings, draaie, of borings. Besonderhede rakende fisiese beskrywing, ontleding en verpakking, moet tussen koper en verkoper ooreengekom word.

Delta

GESOLDEERDE CUPRO NIKKEL SOLIEDE
Sal bestaan ​​uit gesegregeerde (normaal aanvaarde ontledingsgrade) óf 70/30, 80/20, 90/10 cupro nikkel vaste stowwe, gesoldeerde, gesoldeerde of gesweet materiaal. Moet vry wees van afgewerkte nate en rande en alle ander besoedeling.

Diepte

DIVERSE NIKKEL-KOPER EN NIKKEL-KOPER YSTER
Sal bestaan ​​uit diverse afval waarin die basiese elemente, volgens gewig, nikkel en koper is, soos kopernikkelskille, plateringsrakke en hangers, en alle nikkel en koper in aangehegte of gekombineerde vorm. In alle gevalle moet diverse nikkelkoperafval verkoop word deur beskrywing en ontleding.

haakplek

NUWE R-MONEL SNELLINGS EN SOLIEDE
Sal bestaan ​​uit skoon, nuwe, R-Monel plaat, plaat, staaf, staaf, buis, pyp, of enige ander bewerkte afval. Moet vry wees van enige vreemde aanhangsels of alle ander besoedeling.

Huis

NUWE GEMENGDE MONEL VASTE STOF EN SNYE
Sal bestaan ​​uit nuwe, skoon R en K-Monel vaste stowwe en uitknipsels. Vry van gietmateriaal, vreemde aanhegsels en alle ander besoedeling.

Ideale

OU MONEL BLAD EN VASTE stowwe
Sal bestaan ​​uit skoon R en K-Monel vaste stowwe soos plaat, plaat, pyp, stawe, smeewerk, sif en draadlap. Moet vry wees van gesoldeerde, gesoldeerde, gelaste of gesweet materiaal, gietmateriaal, vreemde aanhegsels en alle ander besoedeling.

Indiese

K-MONEL SOLIEDE
Sal uit skoon K-Monel vaste stowwe bestaan.

Saam

GESOLDEERDE MONELBLAD EN VASTE stowwe
Sal bestaan ​​uit gesoldeerde en/of gesoldeerde diverse grade van Monel-legerings in óf bewerkte óf gegote vorm. Moet vry wees van afgewerkte nate en rande, nie-metaalvulling, vreemde aanhegtings en alle ander besoedeling. Besonderhede oor fisiese beskrywing, toets en verpakking moet tussen koper en verkoper ooreengekom word.

Lemon

MONEL GOOIWERK
Sal bestaan ​​uit verskeie tipes skoon Monel gietstukke, met 'n minimum 60% nikkel. Moet vry wees van vreemde aanhangsels of enige ander besoedeling.

maki

MONEL DRAAIINGS
Sal bestaan ​​uit gemengde Monel-draaie en borings wat 'n minimum van 60% nikkelinhoud bevat, op 'n droë basis.

Pekoe

200 REEKS Vlekvrye STAAL SKROTSOLIEWE
Sal bestaan ​​uit alle tipes skoonAISSeriesVlekvrye Staalskrotvaste stowwe, wat 'n maksimum van .5% koper bevat, vry van vreemde aanhegtings en ander besoedeling.

Sabot

Vlekvrye STAAL SCHROOT
Sal bestaan ​​uit skoon 18-8 tipe vlekvrye staal clips en vaste stowwe wat 'n minimum 7% nikkel, 16% chroom bevat, en 'n maksimum van 50% molibdeen, 50% koper, 045% fosfor en 03% swael hê, en andersins vry van skadelike kontaminante. Besonderhede rakende fisiese beskrywing, gradering, bykomende ontleding en voorbereiding moet tussen koper en verkoper ooreengekom word.

St

NIKKEL DRAERS SCHROOT
Enige nikkeldraende legeringsskrot wat 'n minimum van 3% herwonne nikkel bevat. Nikkelinhoud moet bepaal word deur herwinning na koper se evaluering minus enige nie-konformerende materiaal en/of kontaminasie. Balans van elemente vervat wat tussen koper en verkoper bespreek moet word. Materiaal moet vry wees van enige vreemde materiaal. Finale materiaalspesifikasies moet tussen koper en verkoper bepaal word.

Ultra

Vlekvrye STAAL DRAAIINGS
Sal bestaan ​​uit skoon 18-8 tipe vlekvrye staal draaiwerk wat 'n minimum 7% nikkel en 16% chroom bevat, en om vry te wees van nie-ysterhoudende metale, nie-metale, oormatige yster, olie en ander kontaminante. Besonderhede oor fisiese beskrywing, toets en verpakking moet tussen koper en verkoper ooreengekom word.

snoeven

EDISON BATTERYE
Nikkel-ysterbatterye moet vry van kratte, koperterminaalverbindings en oortollige vloeistof verkoop word. Moet vry wees van nikkel kadmium batterye.

Zurik

GESKERPTE NIE-YSTERHOUDENDE SENSOR GESORTEERDE SCHROOT
(oorwegend vlekvrye staal) Sal saamgestel word uit 'n kombinasie van die nie-ysterhoudende metale: vlekvrye staal, geïsoleerde koperdraad, aluminium, koper, lood, magnesium, nikkel, tin en sink, in elementêre of gelegeerde (soliede) vorm. Die persentasie van elke metaal binne die nie-ysterhoudende konsentraat sal onderhewig wees aan ooreenkoms tussen koper en verkoper. Materiaal gegenereer deur rekenaarwaarnemingstoerusting (bv. induksiesensorsortering of X-straal) tegniek(e). Moet een of meer magnete geslaag het om vrye yster en/of groot yster aanhegsels te verminder of uit te skakel. Moet vry wees van radioaktiewe materiaal, skuim of as. Materiaal wat onder hierdie riglyn gekoop/verkoop moet word, sal geïdentifiseer word as "Zurik" met 'n nommer wat volg wat die beraamde persentasie nie-ysterhoudende inhoud van die materiaal aandui (bv. "Zurik 90" beteken die materiaal bevat ongeveer 90% nie-ysterhoudende metaalinhoud). Kan ook gekeur word om beskrywing volgens spesifieke groottereekse toe te laat. (Verwys ook na Zurik onder Gemengde metale.)

GEMENGDE METALE

darth

BALLASTS (FLUORESCENT)
Sal bestaan ​​uit hele en volledige fluoresserende lig ballasts wat koper bevat binne. Moet nie polychlorinated bipheniels (PCB's) bevat nie. Elektroniese ballasts onderhewig aan ooreenkoms tussen koper en verkoper.

Vader

GESEËLDE EENHEDE
Sal bestaan ​​uit heel staalomhulde kompressors wat afkomstig is van kondensators van lugversorgingseenhede, vrieskaste, yskaste of dies meer, wat 'n motor binne bevat. Vry van gevaarlike materiale, insluitend chloorfluorkoolstowwe (CFK's) of ander koelmiddels en polychlorinated bipheniels (PCB's). Geen los yster of ekstra yster aanhegsels soos raamwerk word toegelaat nie.

Elmo

GEMENGDE ELEKTRIESE MOTORS
Sal bestaan ​​uit heel elektriese motors en/of afgetakelde elektriese motoronderdele wat hoofsaaklik kopergewikkel is. Kan 'n mate van aluminium-gewikkelde materiaal bevat, onderhewig aan ooreenkoms tussen koper en verkoper. Geen oormatige staalaanhegsels soos ratverminderaars, ysterbasisse en pompe, of los vrye yster word toegelaat nie. Spesifikasie om nie verseëlde eenhede of gietysterkompressors in te sluit nie.

Klein Elmo

ELEKTRIESE MOTORS
Sal grootte wees tot ongeveer basketbalgrootte of kleiner en moet bestaan ​​uit heel elektriese motors en/of afgetakelde elektriese motoronderdele wat hoofsaaklik kopergewikkel is. Kan 'n mate van aluminium gewikkelde materiaal bevat, onderhewig aan ooreenkoms tussen koper en verkoper. Geen oormatige staalaanhegsels soos ratverminderaars, ysterbasisse en pompe, of los vrye yster word toegelaat nie. Spesifikasie om nie verseëlde eenhede of gietysterkompressors in te sluit nie.

Sheema

GEKNIPTE ELEKTRIESE MOTORS (ook genoem "shredder pickings" of "frikkadelle")
Sal bestaan ​​uit gemengde koper- en aluminiumdraende materiaal van ysterhoudende versnippering, bestaande uit motors sonder omhulsels. Kan geïsoleerde koper harnasdraad bevat, onderhewig aan ooreenkoms tussen koper en verkoper. Spoorpersentasies van ander kontaminante en boetes kan teenwoordig wees. Geen gratis yster of verseëlde eenhede nie.

Shelmo

GEKNIPTE ELEKTRIESE MOTORS (ook genoem "shredder pickings" of "frikkadelle")
Sal bestaan ​​uit gemengde koperdraende materiaal van ysterhoudende versnippering, bestaande uit motors sonder omhulsels. Mag tot 5 persent aluminium-gewikkelde materiaal bevat en kan geïsoleerde koper harnasdraad bevat, onderhewig aan ooreenkoms tussen koper en verkoper. Spoorpersentasies van ander kontaminante en boetes kan teenwoordig wees. Geen gratis yster of verseëlde eenhede nie.

Zebra

(Hoë digtheid)
Sal bestaan ​​uit hoëdigtheid nie-ysterhoudende metale wat deur mediaskeidingstegnologie vervaardig word wat koper, koper, sink, niemagnetiese vlekvrye staal en koperdraad bevat. Materiaal moet droog en vry van oortollige oksidasie wees. Die persentasie en tipes metale anders as hierdie, sowel as die persentasie en tipes nie-metaalbesmetting, moet tussen die koper en verkoper ooreengekom word. Zeppelin (Light Density) Sal bestaan ​​uit ligdigtheid nie-ysterhoudende metale wat deur media skeidingstegnologie vervaardig word en bevat dun-gauge aluminium en magnesium. Materiaal moet droog en vry van oortollige oksidasie wees. Die persentasie en tipes metale anders as aluminium en magnesium, sowel as die persentasie en tipes nie-metaalbesmetting, moet tussen die koper en verkoper ooreengekom word.

Zeyda

GESKERDE GEÏSOLEERDE KOPERDRAAD
Sal hoofsaaklik bestaan ​​uit herwonne ICW (geïsoleerde koperdraad) wat deur óf meganiese óf fisiese skeiding verkry is. Hierdie materiaal het waarskynlik ander metale, in klein persentasies (moet minder as 5%) wees wat nie suksesvol geskei is nie. Die persentasie van elke metaal binne die algehele produk sal onderhewig wees aan ooreenkoms tussen koper en verkoper. Moet een of meer magnete geslaag het om vrye yster en/of groot yster aanhegsels te verminder of uit te skakel. Moet vry wees van radioaktiewe materiaal, skuim of as. Materiaal wat onder hierdie riglyn gekoop/verkoop moet word, sal geïdentifiseer word as "Zeyda" met twee nommers wat volg, wat die beraamde persentasie herwinbare koperdraad aandui en die tweede wat die maksimum hoeveelheid ander metale of kontaminante wat verwag word, aandui. (bv. "Zeyda 45/3" beteken die materiaal bevat ongeveer 45% koper en tot 3% ander materiaal). Kan ook gekeur word om beskrywing volgens spesifieke groottereekse toe te laat. Zorba GESKERDE NIE-YSTERHOUDIGE SCHROOT (hoofsaaklik aluminium) Sal saamgestel word uit 'n kombinasie van die nie-ysterhoudende metale: aluminium, koper, lood, magnesium, vlekvrye staal, nikkel, tin en sink, in elementêre of gelegeerde (soliede) vorm. Die persentasie van elke metaal binne die nie-ysterhoudende konsentraat sal onderhewig wees aan ooreenkoms tussen koper en verkoper. Materiaal gegenereer deur wervelstroom, lugskeiding, flotasie, sifting, ander segregasietegniek(e), of 'n kombinasie daarvan. Moet een of meer magnete geslaag het om vrye yster en/of groot yster aanhegsels te verminder of uit te skakel. Moet vry wees van radioaktiewe materiaal, skuim of as. Materiaal wat onder hierdie riglyn gekoop/verkoop moet word, sal geïdentifiseer word as "Zorba" met 'n nommer wat volg wat die beraamde persentasie nie-ysterhoudende metaalinhoud van die materiaal aandui (bv. "Zorba 90" beteken die materiaal bevat ongeveer 90% nie-ysterhoudende metaalinhoud). Kan ook gekeur word om beskrywing volgens spesifieke groottereekse toe te laat. (Verwys ook na Zorba onder Aluminium.)

Zurik
GESKERPTE NIE-YSTERHOUDENDE SENSOR GESORTEERDE SCHROOT
(oorwegend vlekvrye staal) Sal saamgestel word uit 'n kombinasie van die nie-ysterhoudende metale: vlekvrye staal, geïsoleerde koperdraad, aluminium, koper, lood, magnesium, nikkel, tin en sink, in elementêre of gelegeerde (soliede) vorm. Die persentasie van elke metaal binne die nie-ysterhoudende konsentraat sal onderhewig wees aan ooreenkoms tussen koper en verkoper. Materiaal gegenereer deur rekenaarwaarnemingstoerusting (bv. induksiesensorsortering of X-straal) tegniek(e). Moet een of meer magnete geslaag het om vrye yster en/of groot yster aanhegsels te verminder of uit te skakel. Moet vry wees van radioaktiewe materiaal, skuim of as. Materiaal wat onder hierdie riglyn gekoop/verkoop moet word, sal geïdentifiseer word as "Zurik" met 'n nommer wat volg wat die beraamde persentasie nie-ysterhoudende inhoud van die materiaal aandui (bv. "Zurik 90" beteken die materiaal bevat ongeveer 90% nie-ysterhoudende metaalinhoud). Kan ook gekeur word om beskrywing volgens spesifieke groottereekse toe te laat. (Verwys ook na Zurik onder Nikkel/Vlekvrye/ Hoë Temp.)

ANDER

Ranch

BLOK BLIK
Blokblik moet ten minste 98% tin toets, en om vry te wees van vloeistowwe, soldeersel en koperverbindings, piouter, pompe, potstukke en vuilheid.

geledere

TIN
Sal bestaan ​​uit eetgerei en koeldrank-fonteinbokse maar moet 'n minimum van 84% blik bevat. Sifon toppe moet afsonderlik verantwoord word. Materiaal moet vry van koper, sink en ander vreemde metale wees.

Rave

HOË BLIKBASIS BABBITT
Moet 'n minimum van 78% tin bevat en vry wees van koper- of sinkerige metale.

Roses

GEMENGDE ALGEMENE BABBITT
Sal bestaan ​​uit loodbasis-draende metaal wat nie minder nie as 8% tin bevat, vry van Allens-metaal, ornamentele, antimoniese en tipe metaal. Moet vry wees van alle sink en oortollige koper in die legering.

YSTERMETALE

200 No. 1 swaar smeltende staal. Smeedyster en/of staalafval 1/4 duim en meer dik. Individuele stukke nie meer as 60 x 24 duim nie (laaikasgrootte) voorberei op 'n manier om kompakte laai te verseker.

201 No 1 swaar smeltende staal 3 voet x 18 duim. Smeedyster en/of staalafval 1/4 duim en meer dik. Individuele stukke nie meer as 36 x 18 duim nie (laaikasgrootte) voorberei op 'n manier om kompakte laai te verseker.

202 No 1 swaar smeltende staal 5 voet x 18 duim. Smeedyster en/of staalafval 1/4 duim en meer dik. Individuele stukke nie meer as 60 x 18 duim nie (laaikasgrootte) voorberei op 'n manier om kompakte laai te verseker.

203 No. 2 swaar smeltende staal.* Smeedyster en staalskrot, swart en gegalvaniseerd, 1/8 duim en meer in dikte, laaiboksgrootte om materiaal in te sluit wat nie geskik is as No. 1 swaarsmeltstaal nie. Op 'n manier voorberei om kompakte laai te verseker.

204 No 2 swaar smeltende staal.* Smeedyster en staalskrot, swart en gegalvaniseerd, maksimum grootte 36 x 18 duim. Kan alle motorafval wat behoorlik voorberei is, insluit.

205 No 2 swaar smeltende staal 3 voet x 18 duim. Yster- en staalafval, swart en gegalvaniseerd, maksimum grootte 36 x 18 duim. Kan motorafval insluit, behoorlik voorberei; om egter vry te wees van plaatyster of dunmaatmateriaal.

206 No 2 swaar smeltende staal 5 voet x 18 duim. Yster- en staalafval, swart en gegalvaniseerd, maksimum grootte 60 x 18 duim. Kan motorafval insluit, behoorlik voorberei; om egter vry te wees van plaatyster of dunmaatmateriaal.

207 No 1 busheling. Skoon staalafval, maksimum grootte 2 voet by 5 voet, insluitend nuwe fabrieksbusheling (byvoorbeeld velknipsels, stempels, ens.). Mag nie ou motorbak en fender voorraad insluit nie. Vry van metaalbedekte, gekalkte, glasagtige geëmailleerde en elektriese plaat wat meer as 0.5 persent silikon bevat.

207A Nuwe swart vel uitknipsels. Vir direkte laai, maksimum grootte 8 voet by 18 duim, vry van ou motorbak- en fendervoorraad, metaalbedekte, gevoerde, glasagtige geëmailleerde en elektriese plaat wat meer as 0.5 persent silikon bevat. Moet redelik plat in kar lê.

208 nr 1 bundels. Nuwe swart staalplaatafval, uitknipsels of geraamteafval, saamgepers of met die hand gebondel, tot laaiboksgrootte, en weeg nie minder nie as 75 pond per kubieke voet. (Handbundels is styf vasgemaak vir hantering met 'n magneet.) Kan Stanley-balletjies of deurn-gewikkelde bondels of skeletrolletjies, styf vasgemaak, insluit. Kan chemies gedetineerde materiaal insluit. Mag nie ou motorbak- of fendervoorraad insluit nie. Vry van metaalbedekte, gekalkte, glasagtige geëmailleerde en elektriese plaat wat meer as 0.5 persent silikon bevat.

209 nr 2 bundels. Ou swart en gegalvaniseerde staalplaatafval, hidroulies saamgepers tot laaiboksgrootte en weeg nie minder nie as 75 pond per kubieke voet. Mag nie tin- of loodbedekte materiaal of glasagtige geëmailleerde materiaal insluit nie.

210 Gesnipperde afval. Homogene yster- en staalskroot, magneties geskei, afkomstig van motors, onvoorbereide nr. 1 en nr. 2 staal, diverse baal en plaatafval. Gemiddelde digtheid 50 pond per kubieke voet.

211 Gesnipperde afval. Homogene yster- en staalskroot magneties geskei, afkomstig van motors, onvoorbereide nr. 1 en nr. 2 staal, diverse baal en plaatafval. Gemiddelde digtheid 70 pond per kubieke voet.

212 Gesnipperde uitknipsels. Gesnipperde 1000-reeks koolstofstaalknipsels of -velle. Materiaal moet 'n gemiddelde digtheid van 60 pond per kubieke voet hê.

213 Staalblikbundels. Staal kan skroot saamgepers tot laai boks grootte en weeg nie minder nie as 75 pond per kubieke voet. Blikkies kan gebaal word sonder om papieretikette te verwyder, maar vry van ander nie-metaalstowwe. Mag tot 5 liter blikbedekte houers insluit.

214 nr 3 bundels. Ou plaatstaal, saamgepers tot laaiboksgrootte en weeg nie minder nie as 75 pond per kubieke voet. Kan alle bedekte ysterhoudende afval insluit wat nie geskik is vir insluiting in nr. 2 bondels nie.

215 Verbrandingsoond bundels. Blikkieskrap, saamgepers tot laaiboksgrootte en weeg nie minder nie as 75 pond per kubieke voet. Verwerk deur 'n erkende vullisverbrander.

216 Terne bord bondels. Nuwe sterretjieplaatvelafval, uitknipsels of skeletafval, saamgepers of met die hand saamgebondel, tot laaiboksgrootte, en weeg nie minder nie as 75 pond per kubieke voet. (Handbundels is styf vasgemaak vir hantering met 'n magneet.) Kan Stanley-balletjies of deurn-gewikkelde bondels of skeletrolletjies, styf vasgemaak, insluit.

217 Gebondel nr 1 staal. Yster- en/of staalskrot 1/8 duim of meer dik, saamgepers tot laaiboksgrootte en weeg nie minder nie as 75 pond per kubieke voet. Vry van alle metaalbedekte materiaal.

218 Gebondelde nr 2 staal. Yster- of staalskroot, swart of gegalvaniseerd, 1/8 duim en meer dik, saamgepers tot laaiboksgrootte en weeg nie minder nie as 75 pond per kubieke voet. Outo-bak- en spatbordvoorraad, verbrand of met die hand gestroop, mag 'n maksimum van 60 persent per gewig uitmaak. (Hierdie persentasie gebaseer op samestelling van motorbak, onderstel, dryfasse en buffers.) Vry van alle bedekte materiaal, behalwe soos gevind op motors.

219 Masjienwinkel draaie. Maak staal- of ysterdraaie skoon, vry van ysterborings, nie-ysterhoudende metale in 'n vrye toestand, skaal of oormatige olie. Mag nie erg geroeste of geroeste voorraad insluit nie.

220 Masjienwinkeldraaie en ysterborings. Dieselfde as masjienwinkeldraaie, maar insluitend ysterborings.

221 Skoffel draaie. Maak kort staal- of ysterdraaie, borings of skroefsnywerk skoon. Mag enige sodanige materiaal insluit, hetsy dit voortspruit uit breek, hark of ander prosesse. Vry van veeragtige, bosagtige, verstrengelde of matte materiaal, klonte, ysterborings, nie-ysterhoudende metale in 'n vrye toestand, maalwerk of oormatige olie.

222 Skoffeldraaie en ysterborings. Dieselfde as om draaie te skop, maar insluitend ysterborings.

223 Yster borings. Maak gietyster- of smeebare ysterborings en -borings skoon, vry van staaldraaie, skubbe, klonte of oortollige olie.

224 Auto blaaie. Maak motorblaaie skoon, sny 3 voet x 18 duim en onder.

225 Auto blaaie. Maak motorblaaie skoon, sny 2 voet x 18 duim en onder.

226 Brikette yster borings. Ontleding en digtheid volgens verbruiker se spesifikasies.

227 Brikette staal draaie. Ontleding en digtheid volgens verbruiker se spesifikasies.

228 Meultrappe. Donkerkleurig, wat wissel van blou tot swart, ferromagnetiese ysteroksied vorm op die oppervlak van staalartikels tydens verhitting en werk.

Elektriese Oond Giet en Gietery Grade

229 Billet, bloei en smee gewasse. Kant-, blom-, as-, plaat-, swaarplaat- en swaar smeegewasse, wat nie meer as 0.05 persent fosfor of swael bevat nie en nie meer as 0.5 persent silikon nie, vry van legerings. Afmetings nie minder nie as 2 duim in dikte, nie meer as 18 duim in breedte nie, en nie meer as 36 duim in lengte nie.

230 Staafgewasse en plaatafval. Staafgewasse, plaatafval, smeewerk, stukkies, potte en werktuie, wat nie meer as 0.05 persent fosfor of swael bevat nie, nie meer as 0.5 persent silikon nie, vry van legerings. Afmetings nie minder nie as 1/2 duim in dikte, nie meer as 18 duim in breedte nie, en nie meer as 36 duim in lengte nie.

231 Plaat en struktuurstaal, 5 voet en onder. Sny strukturele en plaatafval, 5 voet en onder. Maak oopherdstaalplate, strukturele vorms, oespunte, skeersels of gebreekte staalbande skoon. Afmetings nie minder nie as 1/4 duim dikte, nie meer as 5 voet in lengte en 18 duim in breedte nie. Fosfor of swael nie meer as 0.05 persent nie.

232 Plaat en struktuurstaal, 5 voet en onder. Sny strukturele en plaatafval, 5 voet en onder. Maak oopherdstaalplate, strukturele vorms, oespunte, skeersels of gebreekte staalbande skoon. Afmetings nie minder nie as 1/4 duim dikte, nie meer as 5 voet in lengte en 24 duim in breedte nie. Fosfor of swael nie meer as 0.05 persent nie.

233 Gegote staal. Staalgietstukke nie meer as 48 duim lank of 18 duim breed nie, en 1/4 duim en meer in dikte, wat nie meer as 0.05 persent fosfor of swael bevat nie, vry van legerings en aanhegsels. Mei sluit koppe, hekke en stygers in.

234 Stampe en plaatafval. Stampings of stampe, plaatafval en staafgewasse wat nie meer as 0.05 persent fosfor of swael bevat nie en nie meer as 0.5 persent silikon nie, vry van legerings. Alle materiaal sny 12 duim en onder, en met die uitsondering van pons of stampe, ten minste 1/8 duim in dikte. Stampings of stempels onder 6 duim in deursnee kan enige maat wees.

235 Elektriese oondbundels. Nuwe swart staalplaatafval hidroulies saamgepers in bondels van grootte en gewig soos deur verbruiker gespesifiseer.

236 Sny strukturele en plaatafval, 3 voet en onder. Maak oopherdstaalplate, strukturele vorms, oespunte, skeersels of gebreekte staalbande skoon. Afmetings nie minder nie as 1/4 duim in dikte, nie meer as 3 voet in lengte en 18 duim in breedte nie. Fosfor of swael nie meer as 0.05 persent nie.

237 Sny strukturele en plaatafval, 2 voet en onder. Dieselfde as gesnyde strukturele en plaatafval, 3 voet en onder, behalwe vir lengte.

238 Sny strukturele en plaatafval, 1 voet en onder. Dieselfde as gesnyde strukturele en plaatafval, 3 voet en onder, behalwe vir lengte.

239 Silikon bus. Skoon silikondraende staalafval, wat nie 12 duim in enige dimensie oorskry nie, insluitend nuwe fabrieksbusheling (byvoorbeeld velknipsels, stempels, ens.), Met 'n silikoninhoud van 0.05 persent tot 5.0 persent.

240 silikonknipsels. Skoon staalafval, insluitend nuwe fabrieksbusheling (byvoorbeeld velknipsels, stempels, ens.), mag nie ou motorbak- en fendervoorraad insluit nie. Vry van metaalbedekte, gekalkte, glasagtige geëmailleerde en elektriese plaat wat minstens 1 persent silikon bevat.

241 Belasbare blokke en blokke. Belasbare blokke en blokke vir materiaal om geskik en aanvaarbaar vir die verbruiker te wees wat nie meer as 0.05 persent fosfor of swael bevat nie en nie meer as 0.05 persent silikon vry van legerings nie.

242 Gietstaal, 2 voet en onder. Staalafval 1/8 duim en meer in dikte, nie meer as 2 voet in lengte of 18 duim in breedte nie. Individuele stukke vry van aanhangsels. Mag nie nie-ysterhoudende metale, gegote of smeebare yster, kabel, glasagtige geëmailleerde of metaalbedekte materiaal insluit nie.

243 Gietstaal, 1 voet en onder. Dieselfde spesifikasies as 2-voet materiaal, behalwe vir lengte.

243A Lae oorblywende, swart gietery busheling. 1000-reeks swart koolstofstaalskroot, 1/8 duim en meer in dikte, nie meer as 12 duim x 24 duim nie, mangaaninhoud nie meer as 0.50 persent nie. Ander parameters onderhewig aan ooreenkoms tussen verskaffer en verbruiker.

243B Lae oorblywende, rekbare kwaliteit gesnipperde knipsels. Gesnipperde swart 1000-reeks koolstofstaalskroot, 1/8 duim en meer in dikte, minimum gemiddelde digtheid van 75 PCF, mangaaninhoud nie meer as 0.50 persent nie. Ander parameters onderhewig aan ooreenkoms tussen verskaffer en verbruiker.

244 Vere en krukasse. Maak motorvere en krukasse skoon, hetsy nuut of gebruikt.

245 Allooivrye draaie. Maak skopstaaldraaie skoon, vry van klonte, verstrengelde of matte materiaal, ysterborings of oortollige olie wat nie meer as 0.05 persent fosfor of swael bevat nie, en vry van legerings.

246 Allooivrye kort skopstaaldraaie. Skoon skopstaaldraaie, vry van klonte, verstrengelde of matte materiaal, ysterborings of oortollige olie, wat nie meer as 0.05 persent fosfor of swael bevat nie, en vry van legerings.

247 Allooivrye masjienwinkeldraaie. Skoon staaldraaiwerk, vry van ysterborings of oormatige olie, wat nie meer as 0.05 persent fosfor of swael bevat nie, en vry van legerings. Mag nie erg geroeste of geroeste voorraad insluit nie.

248 Harde staal gesny 30 duim en onder. Motorstaal wat bestaan ​​uit agterpunte, krukasse, dryfasse, voorasse, vere en ratte wat 30 duim en onder voorberei is. Mag nie diverse klein skopstaal of enige stukke wat te groot is vir grys yster gietery gebruik insluit nie.

249 Betaalbare bladgewasse. Betaalbare bladgewasse vir materiaal om geskik en aanvaarbaar vir die verbruiker te wees wat nie meer as 0.05 persent fosfor en 0.05 persent swael en nie meer as 0.05 persent silikon bevat nie en vry van legerings bevat.

250 silikon bondels. Silikonplaatafval, -knipsels of skeletafval, saamgepers of met die hand gebondel, tot laaiboksgrootte, en weeg nie minder nie as 75 pond per kubieke voet, met 'n silikoninhoud van 0.50 persent tot 5.0 persent.

251 Swaar draaie. Kort, swaar staaldraaie, wat nie meer as 0.05 persent fosfor of swael bevat nie en vry van legerings. Mei sluit spoorskyfies in. Mag nie masjienwinkel of ander ligte draaie insluit nie en moet nie minder as 75 pond per kubieke voet weeg in die oorspronklike toestand van produksie nie.

Spesiaal verwerkte grade om aan verbruikersvereistes te voldoen

Gietyster grade

252 Gegote koepel. Skoon gietysterafval soos kolomme, pype, plate en gietstukke van 'n diverse aard, insluitend motorblokke en gietysteronderdele van landbou- en ander masjinerie. Vry van stoofplaat, gebrande yster, remskoene of vreemde materiaal. Koepelgrootte, nie meer as 24 duim x 30 duim nie, en geen stuk meer as 150 pond in gewig nie.

253 Laadboks gegote. Maak gietysterafval skoon in groottes nie meer as 60 duim lank of 30 duim in breedte nie, geskik om sonder verdere voorbereiding in 'n oop haard-oond te laai. Vry van verbrande yster, remskoene of stoofplaat.

254 Swaar breekbare rolverdeling. Gietyster afval oor laai boks grootte of weeg meer as 500 pond. Kan silinders en dryfwielsentrums insluit. Mag staal insluit wat nie 10 persent van die gietstuk volgens gewig oorskry nie.

255 Hamerblokke of basisse. Gietyster hamerblokke of basisse.

256 Gebrande yster. Verbrande gietysterafval, soos stoofonderdele, roosterstawe en diverse verbrande yster. Kan raamgewigte of venstergewigte insluit.

257 Gemengde rolverdeling. Kan alle grade gietyster insluit behalwe gebrande yster. Afmetings nie meer as 24 duim x 30 duim nie en geen stuk meer as 150 pond in gewig nie.

258 Stoofplaat, skoon gietysterstoof. Vry van smeebare en staalonderdele, venstergewigte, ploegpunte of gebrande gietyster.

259 Skoon outomatiese cast. Maak motorblokke skoon; vry van alle staalonderdele behalwe nokasse, kleppe, klepvere en studs. Vry van nie-ysterhoudende en nie-metaalonderdele.

260 Ongestroopte motorblokke. Motor- of vragmotormotors waaruit staal- en nie-ysterhoudende toebehore verwyder is of nie. Vry van dryfasse en alle dele van rame.

261 Drop stukkende masjinerie gegiet. Maak skroot van swaar gietystermasjinerie skoon wat onder 'n druppel gebreek is. Alle stukke moet van koepelgrootte wees, nie meer as 24 duim x 30 duim nie, en geen stuk meer as 150 pond in gewig nie.

262 Skoon outomatiese gietwerk, stukkend, nie ontvet nie. Maak outomatiese blokke skoon, vry van alle staalonderdele behalwe nokasse, kleppe, klepvere en -boute. Vry van nie-ysterhoudende en nie-metaaldele, en moet gebreek word tot koepelgrootte, 150 pond of minder.

263 Skoon outomatiese gietwerk, ontvet. Vry van alle staalonderdele behalwe nokasse, kleppe, klepvere en studs. Vry van nie-ysterhoudende en nie-metaaldele, en moet opgebreek word in koepelgrootte, 150 pond of minder.

264 Smeebaar. Smeebare onderdele van motors, spoorwaens, lokomotiewe, of diverse smeebare yster gietstukke. Vry van gietyster- en staalonderdele en ander vreemde materiaal.

265 Gebreekte gietvorms en stoelgange. Gebreekte gietvorms en stoele, gietyster, maksimum grootte 2 voet x 3 voet x 5 voet.

266 Ononderbroke ingotvorms en stoelgange. Ononderbroke staafvorms en stoelgange, gietyster. Spesiale vervelige grade

267 No 1 chemiese borings. Nuwe skoon gegote of smeebare ysterborings en -borings wat nie meer as 1 persent olie bevat nie, vry van staaldraaie, of skyfies, klonte, skubbe, geroeste of geroeste materiaal.

268 Gebriketteerde gietysterborings, warm proses. Gietysterbore, verhit, gebriketteer, tot 'n digtheid van ongeveer 85 persent, olie- en waterinhoud onder 1 persent.

269 ​​​​Gebriketteerde gietysterborings, koue proses. Gietyster boor brikette, vry van staal en nie-ysterhoudende materiaal, hidroulies saamgepers tot 'n samehangende vaste stof, redelik vry van olie, en met 'n digtheid van nie minder nie as 60 persent.

270 Smeebare borings. Maak smeebare ysterborings en -borings skoon, vry van staaldraaie, skubbe, klonte en oortollige olie.

271 No 2 chemiese borings. Nuwe skoon gegote of smeebare ysterborings en -borings, wat nie meer as 1.5 persent olie bevat nie, vry van staaldraaie, of skyfies, klonte, skubbe, geroeste of geroeste materiaal.

Staal Van Skroot Bande Algemeen Baal.

Baal—Hoë digtheid.
Hidrolies saamgepers, geen afmeting groter as 24 duim nie, digtheid van ten minste 75 pond per vierkante voet.

Baal—HRB/Lae Digtheid.
Digtheid van minder as 75 pond per vierkante voet. Elke baal vasgemaak met voldoende aantal baalbande wat styf getrek is om 'n bevredigende aflewering te verseker. Ander maniere van voorbereiding. Individuele spesifikasies waaroor ooreengekom moet word tussen verbruiker en verskaffer.

272 Trekkraaldraad (Vragmotor)—Graad 1. Nie gekap nie; bestaan ​​uit draadlusse. Minder as vyf persent (<5%) rubber/vesel.

273 Trekkraaldraad (Vragmotor)—Graad 2. Nie gekap nie; bestaan ​​uit draadlusse. Vyf tot tien persent (5-10%) rubber/vesel.

274 Trekkraaldraad (Vragmotor)—Graad 3. Nie gekap nie; bestaan ​​uit draadlusse. Meer as tien persent (>10%) rubber/vesel.

275 Uitgetrekte kraaldraad (Passasier)—Graad 1. Nie gekap nie; bestaan ​​uit draadlusse. Minder as vyf persent (<5%) rubber/vesel.

276 Uitgetrekte kraledraad (Passasier)—Graad 2. Nie gekap nie; bestaan ​​uit draadlusse. Vyf tot tien persent (5-10%) rubber/vesel.

277 Uitgetrekte kraledraad (Passasier)—Graad 3. Nie gekap nie; bestaan ​​uit draadlusse. Meer as tien persent (>10%) rubber/vesel.

278 Verwerkte banddraad (Yster)—Graad 1. Gekap. Minder as twee persent (<2%) rubber/vesel.

279 Verwerkte banddraad (Yster)—Graad 2. Gekap. Minder as vyf persent (<5%) rubber/vesel.

280 Verwerkte banddraad (Yster)—Graad 3. Gekap. Vyf tot tien persent (5-10%) rubber/vesel.

281 Verwerkte banddraad (Yster)—Graad 4. Gekap. Tien tot twintig persent (10-20%) rubber/vesel.

282 Verwerkte banddraad (Yster)—Graad 5. Gekap. Meer as twintig persent (>20%) rubber/vesel.

Spoorweg-ysterhoudende skroot* Spesifikasies van Vereniging van Amerikaanse Spoorweë gepromulgeer deur sy Aankope en Materiaalbestuur Afdeling (Hersien 1973)

(2) Asse, Staal. Soliede motor- en/of lokomotief-wrywingslaer, 8 duim deursnee en onder (vry van asse met spiegleuf tussen wielseitplekke, geen asse van korter lengtes as afstand tussen wielseitplekke moet ingesluit word nie).

(2A) Asse, Staal. Soliede motor- en/of lokomotief-wrywingsdraer van meer as 8 duim deursnee (vry van asse met spiegleuf tussen wielsitplekke, geen asse van korter lengte as afstand tussen wielseitplekke moet ingesluit word nie).

(3) Asse, Staal. Rollaer 8 duim deursnee en minder (geen asse van korter lengtes as afstand tussen wielsetplekke moet ingesluit word nie).

(3A) Asse, Staal. Rollaer van meer as 8 duim deursnee (geen asse van korter lengte as afstand tussen wielsetplekke moet ingesluit word nie).

(4) Spike, spoorboute en moere, en sluitringe, kan spoorankers insluit.

(5) Bindplate. Staal.

(6) Spoorverbindings, hoek- en/of splitstawe. Staal.

(9) Bolsters en/of vragmotorkante, rame: ongesny. Gietstaal.

(11) Gegote staal, nr. 2. Staal gietstukke, meer as 18 duim breed en/of meer as 5 voet lank.

(11A) Gegote staal, nr. 1. Staalgietstukke, 18 duim en onder, nie meer as 5 voet lank nie, insluitend gesnyde vragmotor-kantrame en -stutte.

(12) Gietyster, No. 1. Gietysterskrot, soos kolomme, pype, plate en/of gietstukke van diverse aard, maar vry van stoofplate, remskoene en gebrande afval. Moet koepelgrootte wees, nie meer as 24 x 30 duim in afmeting nie en geen stuk wat meer as 150 pond weeg nie. Moet vry wees van vreemde materiaal.

(13) Gietyster, nr. 2. Stukke wat meer as 150 pond weeg, maar nie meer as 500 pond nie. Vry van verbrande afgietsel.

(14) Gietyster, No. 3. Stukke wat meer as 500 pond weeg; sluit silinders, dryfwielsentrums en/of alle ander gietstukke in. (Vry van hamerblokke of basisse.)

(15) Gietyster, No. 4. Verbrande gietysterskrot, soos roosterstawe, stoofonderdele en/of diverse verbrande afval.

(16) Gietyster Remskoene. Remskoene van alle soorte behalwe skoene gevulde met samestelling.

(17) Koppelstukke en/of Kneukels. Spoorwa en/of lokomotief staal koppelaars, kneukels en/of slotte skoon gestroop van alle ander aanhegtings.

(18) Paddas en/of skakelaars, ongesny. Staal paddas en skakelaars wat nie uitmekaar gesny is nie, uitgesluit mangaan.

(18A) Spoorgebonde mangaanpaddas en skakelpunte met mangaan-insetsels wat nie uitmekaar gesny is nie.

(23) Smeebaar. Smeebare onderdele van motors, spoorwegwaens, lokomotiewe en/of diverse smeebare gietstukke.

(24) Smeltstaal, Spoorweg No. 1. Maak yster- of staalafval skoon, 1/4 duim en meer in dikte, nie meer as 18 duim in breedte nie, en nie meer as 5 voet in lengte nie. Mag pyppunte en materiaal van 1/8 duim tot 1/4 duim dik insluit, nie meer as 15 duim x 15 duim nie. Individuele stukke gesny om redelik plat in laaiboks te lê.

(27) Spoor, Staal No. 1. Standaard seksie tee-relings, oorspronklike gewig 50 pond per jaart of swaarder, 10 voet lank en meer. Geskik vir herrol in stawe en vorms. Vry van gebuigde en gedraaide relings, padda, skakelaar en beskermrelings, of relings met gesplete koppe en gebreekte flense. Deurlopende gelaste spoor kan ingesluit word mits geen sweislas meer as 9 duim van die einde van die stuk spoor is nie.

(28A) Spoor, Staal No. 2 Gesnyde Spoorpunte. Standaard afdeling, oorspronklike gewig van 50 pond per jaart en meer, 18 duim lank en onder.

(28B) Spoor, Staal No. 2 Gesnyde Spoorpunte. Standaard afdeling, oorspronklike gewig van 50 pond per jaart en meer, 2 voet lank en onder.

(28C) Spoor, Staal No. 2 Gesnyde Spoorpunte. Standaard afdeling, oorspronklike gewig 50 pond per jaart en meer, 3 voet lank en onder.

(29) Spoor, Staal No. 3. Standaardgedeelte-T-stuk, -balk en/of beskermrelings, om vry te wees van padda- en skakelrelings wat nie uitmekaar gesny is nie, en bevat geen mangaan, gietwerk, sweislasse of aanhegsels van enige aard nie, behalwe hoeke tralies. Vry van beton, vuil en vreemde materiaal van enige aard.

(30) Plaatskroot, nr. 1. Minder as 3/16 duim dik, kan hoepels, bandyster en/of staal, skeppe en/of grawe (vry van hout) insluit. Moet vry wees van verbrande of metaalbedekte materiaal, kussings of ander soortgelyke vere.

(31) Plaatskroot, No. 2. Gegalvaniseerde of geblikte materiaal en/of gasretorte, en/of enige ander yster- of staalmateriaal wat nie andersins geklassifiseer is nie.

(32) Staal, Gereedskap. (Spesifiseer soort in offer.)

(33) Staal, Mangaan. Alle soorte mangaan, relings, wagrelings, paddas en/of skakelpunte, gesny of ongesny.

(34) Staal, Veer. Spoel en/of elliptiese, minimum dikte 1/4 duim, kan aanmekaargesit of uitmekaar gesny word.

(34A) Staal, veer. Slegs spoel.

(35) Struktureel, Smeedyster en/of Staal Ongesny. Alle staal of staal gemeng met yster van brûe, strukture en/of toerusting wat nie uitmekaar gesny is nie, kan ongesnyde bolsters, rembalke, staalvragmotors, onderrame, kanaalstawe, staalbrugplate, padda- en/of kruisplate en/of insluit ander staal van soortgelyke karakter.

(36) Bande. Alle lokomotiewe, nie tot gespesifiseerde lengtes gesny nie.

(38) Draaie. No. 1. Swaar draaie van yster- en/of staalspoorasse of swaar smeewerk en/of spoorskyfies, om nie minder as 75 pond per kubieke voet te weeg nie. Vry van vuilheid of ander vreemde materiaal van enige aard. Legeringstaalskroot kan deur onderlinge ooreenkoms tussen koper en verkoper van hierdie spesifikasies uitgesluit word.

(38A) Draaie, Borings en/of Borings. No. 2. Giet-, smee-, staal- en/of smeebare ysterborings, draaie en/of boorwerke gemeng met ander metale.

(40) Wiele, nr. 1. Gietyster motorwiele.

(42) Wiele, No. 3. Soliede gegote staal, gesmee, geperste en/of gerolde staalkar en/of lokomotiefwiele, nie meer as 42 duim deursnee nie. (Spesifiseer soort in offer.)

(45) Vernietigde staalmotors. Die liggame van staalmotors het genoeg uitmekaar gesny om te laai. (Spesifiseer soort.)

(45A) Vernietigde staalmotorkante en bokkardakke. Sny tot 'n maksimum lengte van ... en 'n maksimum breedte van ... geskik vir gebruik in superperse en skêre sonder bykomende voorbereiding.

Registreer jou maatskappy om metale te verkoop en te koop

Registrasie is gratis en gereserveer vir maatskappye.

Slegs vir maatskappye. 8-12 en 14-18