Slegs vir maatskappye + 39 3513134328

Jy is 'n maatskappy, Registreer nou / Accedi

Gooi AFVAL KORREK weg

SERTEKODES

EUROPESE AFVALKODE EN OMGEWINGSMAGTIGINGS VIR AFVALBESTUUR

materiaal wat voortspruit uit slopings, bankrotskappe of voorraad.

Elke tipe afval stem ooreen met 'n ser-kode. Elke plant is oor die algemeen deur sy streek gemagtig vir die berging en/of behandeling van slegs sekere cer-kodes.

Om hierdie rede is dit altyd nodig om seker te maak dat die magtigings vir die ser-kodes wat na ons afval verwys, teenwoordig is in die magtigings van die aanleg waar ons ons afval wil aflewer.

Gooi AFVAL KORREK weg

Magtigings in die afvalsektor word in vier makrokategorieë verdeel:

– Bergingsmagtigings.

– Vervoermagtigings.

– Magtigings vir verwerking en herstel.

– Beskikkingsmagtigings.

DIE BESTEMMING VAN DIE AFVAL KAN VIR HERWINNING WEES, GEKENMERK DEUR DIE LETTER "R" EN VERWANTE NOMMERING VIR DIE SEKERE BEHANDELING.

TERWYL DIE BESTEMMING VAN DIE AFVAL VIR GEWORDING GEÏDENTIFISEER WORD DEUR DIE LETTER "D" EN DIE VERWANTE NOMMERING.

HERSTELAKTIWITEITE WORD BEPAAL DEUR Wetgewende Besluit 152/06, Bylae C:

A1: vir afval wat hoofsaaklik as brandstof hergebruik word of om energie te produseer
A2: vir die regenerasie en/of herwinning van oplosmiddels
A3: vir alle herwinnings- en/of herwinningsbedrywighede van daardie organiese stowwe wat nie as oplosmiddels gebruik word nie (gewoonlik is kompos)
A4: gebruik vir herwinning en herwinning van ysterhoudende en nie-ysterhoudende metale, sowel as vir gereedskap wat as metaalverbindings erken word (gewoonlik is die pakkies van motorwrakke)
A5: vir die herwinning en/of herwinning van ander anorganiese stowwe
A6: gebruik vir die regenerasie van sure of basisse
A7: geldige magtiging vir die herwinning van produkte wat gebruik word om besoedelingstowwe op te vang
A8: gebruik vir die herwinning van produkte uit katalisators
A9: vir die regenerasie of ander hergebruik van gebruikte olies
A10: vir die verspreiding op die grond tot voordeel van die landbou
A11: dit is van toepassing op die gebruik van afval verkry uit een van die bedrywighede aangedui deur R1 tot R10
A12: nuttig vir die uitruil van afval en onderwerp dit aan een van die bewerkings wat van R1 tot R11 aangedui word
A13: dui die magtiging aan om afval in reserwe te plaas en dit dan te onderwerp aan een van die bewerkings aangedui in punte R1 tot R12 (uitgesluit tydelike berging, voor versameling, in die plek waar dit geproduseer word)

BESKIKKINGSAKTIWITEITE WORD BEPAAL DEUR Wetgewende Besluit 152/06, Bylae B

D1: Deponeer op of in grond (bv. stortingsterrein)
D2: Grondbehandeling (bv. bioafbraak van vloeibare afval of slyk in gronde)
D3: Diep inspuitings (bv. inspuitings van pompbare afval in putte. In soutkoepels of natuurlike geologiese foute)
D4: Strandmeer (bv. storting van vloeibare afval of slyk in putte, damme of strandmere, ens.)
D5: Spesiaal voorbereide stortingsterrein (bv. sistematisering in aparte waterdigte selle, bedek of geïsoleer van mekaar en van die omgewing)
D6: Storting van vaste afval in die wateromgewing behalwe onderdompeling
D7: Onderdompeling, insluitend begrafnis in die ondergrond van die see
D8: Biologiese behandeling wat nie elders in hierdie aanhangsel gespesifiseer word nie, wat lei tot verbindings of mengsels wat uitgeskakel word volgens een van die prosedures gelys in punte D1 tot D12
D9: Fisies-chemiese behandeling nie elders in hierdie Bylae gespesifiseer nie, wat aanleiding gee tot verbindings of mengsels wat uitgeskakel word volgens een van die prosesse wat in punte D1 tot D12 gelys word (bv. verdamping, droging, kalsinering, ens.)
D10: Grondverbranding
D11: Verbranding op see
D12: Permanente berging (bv. plaas van houers in 'n myn, ens.)
D13: Voorlopige groepering voor een van die bewerkings waarna verwys word in punte D1 tot D12
D14: Voorlopige opknapping voor een van die operasies waarna in punte D1 tot D13 verwys word
D15: Voorlopige deposito voor een van die bedrywighede waarna verwys word in punte D1 tot D14 (uitgesonderd tydelike deposito, voor afhaal, in die plek waar dit geproduseer word)

HIER IS DIE VOLLEDIGE LYS VAN AFVAL EWC-KODES MET HUL BESKRYWING:

010000 AFVAL WAT VOORTSTAAN UIT PROSPEKSIE, ONTWIKKELING UIT MYNE OF GROEFGROEVE, EN UIT DIE FISIESE OF CHEMIESE BEHANDELING VAN MINERALE

010100 CER-afval wat deur die ontginning van minerale geproduseer word

010101 CER-afval van die ontginning van metaalerts

010102 CER-afval van ontginning van nie-metaalminerale

010300 CER-afval wat geproduseer word deur chemiese en fisiese behandelings van metaalerts

010304 * Steriele CER's wat suur kan genereer wat deur die verwerking van swawelerts geproduseer word

010305 * CER ander uitskot wat gevaarlike stowwe bevat

010306 CER's steriel anders as dié genoem in 01 03 04 en 01 03 05

010307 * CER ander afval wat gevaarlike stowwe bevat van chemiese en fisiese behandelings van metaalerts

010308 CER-stof en verwante residue anders as dié genoem in 01 03 07

010309 CER rooi slik van aluminaproduksie anders as dié genoem in 01 03 07

010399 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

010400 CER-afval wat geproduseer word deur chemiese en fisiese behandelings van nie-metaalminerale

010407 * CER-afval wat gevaarlike stowwe bevat, vervaardig deur chemiese en fisiese behandelings van nie-metaalminerale

010408 CER afvalgruis en gebreekte klip anders as dié genoem in 01 04 07

010409 CER afvalsand en klei 010410 stof en verwante residue anders as dié genoem in 01 04 07

010411 CER-afval van potas- en rotssoutverwerking anders as dié genoem in 01 04 07

010412 CER-afval en ander oorblyfsels van was en skoonmaak van minerale behalwe dié genoem in 01 04 07 en 01 04 11

010413 CER-afval van klipverwerking anders as dié genoem in 01 04 07

010499 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

010500 CER-boormodder en ander boorafval

010504 CER varswaterput boor modder en afval

010505 * CER oliebevattende boormodder en afval

010506 * CER-boormodder en ander afval

boorwerk wat gevaarlike stowwe bevat

010507 CER-boormodder en -afval wat bariet bevat, behalwe dié van 01 05 05 en 01 05 06

010508 EWC-chloriedbevattende boormodder en -afval behalwe dié van 01 05 05 en 01 05 06

010599 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

020000 CER AFVAL VAN LANDBOU, TUINBOU, AQUAKULTUUR, BIEBOU, JAG EN VISENGEL, VOEDSELVERWERKING EN VOORBEREIDING

020100 CER-afval van landbou, tuinbou, akwakultuur, bosbou, jag en visvang 020101 slyk van was- en skoonmaakbedrywighede

020102 CER-afval van diereweefsel

020103 CER-afval van groenteweefsels

020104 CER plastiekafval (verpakking uitgesluit)

020106 CER diere-ontlasting, urine en mis (insluitend gebruikte beddegoed), uitvloeisel, afsonderlik versamel en buite die perseel behandel

020107 CER bosbou afval

020108 * CER landbouchemiese afval wat gevaarlike stowwe bevat

020109 EWC landbouchemiese afval behalwe dié van 02 01 08

020110 CER metaalafval

020199 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

020200 CER-afval van die voorbereiding en verwerking van vleis, vis en ander voedsel van dierlike oorsprong

020201 CER-slyk van was- en skoonmaakbedrywighede

020202 CER-afval van diereweefsel

020203 CER-afval wat nie geskik is vir verbruik of verwerking nie

020204 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die perseel

020299 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

020300 CER-afval van die voorbereiding en verwerking van vrugte, groente, graan, eetbare olies, kakao, koffie, tee en tabak; van die produksie van blikkieskos; die produksie van gis en gisekstrak, die voorbereiding en fermentasie van melasse

020301 CER-slyk geproduseer deur was, skoonmaak, skil, sentrifugering en skeiding van komponente

020302 CER-afval wat verband hou met die gebruik van preserveermiddels

020303 CER-afval wat deur oplosmiddelekstraksie geproduseer word

020304 CER-afval wat nie geskik is vir verbruik of verwerking nie

CER-KODE VAN WEERING EN BESKRYWING

020305 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die perseel

020399 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

020400 CER afval van suikerraffinering

020401 CER oorblywende grond van beet skoonmaak en was bedrywighede

020402 CER buite spesifikasie kalsiumkarbonaat

020403 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die perseel

020499 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

020500 CER afval van die suiwelbedryf

020501 CER-afval wat nie geskik is vir verbruik of verwerking nie

020502 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die perseel

020599 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

020600 CER-afval van die suiker- en bakkerybedryf

020601 CER-afval wat nie geskik is vir verbruik of verwerking nie

020602 CER-afval wat verband hou met die gebruik van preserveermiddels

020603 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die perseel

020699 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

020700 CER afval van die produksie van alkoholiese en nie-alkoholiese drankies (behalwe koffie, tee en kakao)

020701 CER-afval wat geproduseer word deur die was, skoonmaak en maal van die grondstof

020702 CER-afval van die distillasie van alkoholiese drank

020703 CER-afval wat deur chemiese behandelings geproduseer word

020704 CER-afval wat nie geskik is vir verbruik of verwerking nie

020705 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die perseel

020799 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

030000 CER AFVAL VAN HOUTVERWERKING EN DIE PRODUKSIE VAN PANELE, MEUBELS, PULP, PAPIER EN KARTON

030100 CER-afval van houtverwerking en die vervaardiging van panele en meubels

030101 CER afval bas en kurk

030104 * EWC-saagsels, skaafsels, steggies, hout, spaanplaat en fineer wat gevaarlike stowwe bevat 030105 saagsels, skaafsels, steggies, hout, spaanplaat en fineer anders as dié genoem in 03 01 04

030199 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

030200 CER-afval van houtbewaringsbehandelings

CER-KODE VAN WEERING EN BESKRYWING

030201 * CER-produkte vir houtbewaringsbehandelings wat nie-gehalogeneerde organiese verbindings bevat

030202 * CER produkte vir die preservering van hout wat gechlorineerde organiese verbindings bevat

030203 * CER-produkte vir konserwatiewe behandelings van hout wat organometaalverbindings bevat

030204 * CER-produkte vir die preservering van hout wat anorganiese verbindings bevat

030205 * CER ander produkte vir die preservering van hout wat gevaarlike stowwe bevat

030299 CER-produkte vir houtpreserveringsbehandelings wat nie anders gespesifiseer is nie

030300 CER-afval van pulp-, papier- en kartonproduksie en verwerking 030301 bas en houtafval

030302 CER herwinningslyk uit maserasiebaddens (groen drank)

030305 CER-slyk van ontinkingsprosesse in papierherwinning

030307 CER-afval van meganiese skeiding in die produksie van pulp uit papier- en kartonafval

030308 CER-afval van die sortering van papier en karton wat vir herwinning bestem is

030309 CER-afvalslyk wat kalsiumkarbonaat bevat

030310 CER afvalvesels en slyk wat vesels, vullers en deklaagprodukte bevat wat deur meganiese skeidingsprosesse gegenereer word

030311 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein anders as dié genoem in 03 03 10

030399 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

040000 CER AFVAL VAN DIE VERWERKING VAN LEER EN PELS, ASOOK DIE TEKSTIEL INDUSTRIE

040100 CER-afval van leer- en pelsverwerking

040101 CER-vlees en kalkfragmente

040102 CER bekalking van afval

040103 * CER het ontvettende baddens wat oplosmiddels sonder vloeistoffase bevat, gebruik

040104 CER looivloeistof wat chroom bevat

040105 CER looivloeistof wat nie chroom bevat nie

040106 CER-slyk, veral geproduseer deur afvalwaterbehandeling op die terrein, wat chroom bevat

040107 CER-slyk, veral vervaardig deur afvalwaterbehandeling op die terrein, wat nie chroom bevat nie

040108 CER gelooide leer (afval, afval, steggies, poetspoeiers) wat chroom bevat

040109 CER afval van verpakking en afwerking bedrywighede

040199 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

040200 CER afval van die tekstielbedryf

040209 CER-afval van saamgestelde materiale (geïmpregneerde vesels, elastomere, plastomere)

040210 CER organiese materiaal van natuurlike produkte (bv. vet, was)

040214 * CER-afval van afwerkingsbedrywighede wat organiese oplosmiddels bevat

040215 CER afwerking afval anders as dié genoem in 04 02 14

040216 * CER kleurstowwe en pigmente wat gevaarlike stowwe bevat

040217 CER kleurstowwe en pigmente anders as dié genoem in 04 02 16

040219 * CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein wat gevaarlike stowwe bevat

040220 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein anders as dié genoem in 04 02 19

040221 CER-afval van rou tekstielvesels

040222 CER-afval van verwerkte tekstielvesels

040299 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

050000 CER AFVAL VAN PETROLEUMVERFINDERING, NATUURGASSUiwering EN PIROLITISE BEHANDELING VAN STEELKOOL

050100 CER afval van petroleumraffinering

050102 * CER slyk van ontsoutingsprosesse 050103 * slyk wat op die bodem van die tenks neergelê word

050104 * CER-suurslyk geproduseer deur alkileringsprosesse

050105 * CER olie lek

050106 * CER olierige slik wat geproduseer word deur die instandhouding van aanlegte en toerusting

050107 * CER suur teer

050108 * EWC ander teer

050109 * CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein wat gevaarlike stowwe bevat

050110 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein anders as dié genoem in 05 01 09

050111 * CER-afval van die suiwering van brandstof met basisse

050112 * CER sure wat olies bevat

050113 CER residuele slyk uit keteltoevoerwater

050114 CER-afval wat deur koeltorings geproduseer word

050115 * CER spandeer klei filters

050116 CER swaelbevattende afval van petroleumontzwaveling

050117 CER bitumen

050199 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

050600 CER-afval wat geproduseer word deur die pirolitiese behandeling van steenkool

050601 * CER suur teer

050603 * EWC ander teer

050604 CER-afval wat deur koeltorings geproduseer word

050699 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

050700 CER-afval wat geproduseer word deur die suiwering en vervoer van aardgas

050701 * EWC-afval wat kwik bevat

050702 CER-afval wat swael bevat

050799 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

060000 CER AFVAL VAN ANORGANIESE CHEMIESE PROSESSE

060100 CER-afval van die produksie, formulering, verskaffing en gebruik van sure

060101 * CER swaelsuur en swaelsuur

060102 * CER soutsuur

060103 * CER fluoorsuur

060104 * CER fosforsuur en fosforsuur

060105 * CER salpetersuur en salpetersuur

060106 * CER ander sure 060199 afval nie anders gespesifiseer nie

060200 CER-afval van die vervaardiging, formulering, verskaffing en gebruik van basisse

060201 * CER kalsiumhidroksied

060203 * CER ammoniumhidroksied

060204 * CER natrium- en kaliumhidroksied

060205 * EWC ander basisse 060299 afval nie anders gespesifiseer nie

060300 CER afval van die MFSU van soute, hul oplossings en metaaloksiede

060311 * CER-soute en oplossings daarvan, wat sianiede bevat

060313 * CER soute en oplossings daarvan, wat swaar metale bevat

060314 CER-soute en hul oplossings, anders as dié genoem in 06 03 11 en 06 03 13

060315 * CER metaaloksiede wat swaar metale bevat

060316 CER metaaloksiede anders as dié genoem in 06 03 15

060399 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

060400 CER metaalbevattende afval anders as dié genoem in 06 03

060403 * CER-afval wat arseen bevat

060404 * EWC-afval wat kwik bevat

060405 * CER-afval wat ander swaar metale bevat

060499 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

060500 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die perseel

060502 * CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein wat gevaarlike stowwe bevat

060503 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein anders as dié genoem in 06 05 02

060600 CER-afval van die vervaardiging, formulering, verskaffing en gebruik van chemikalieë wat swael bevat, swawelchemiese prosesse en ontzwavelingsprosesse

060602 * CER-afval wat gevaarlike sulfiede bevat

060603 EWC-afval wat sulfiede bevat behalwe dié genoem in 06 06 02

060699 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

060700 CER afval van die produksie, formulering, verskaffing en gebruik van halogeen produkte en halogeen chemiese prosesse

060701 * CER-afval van elektrolitiese prosesse wat asbes bevat

060702 * EWC geaktiveerde koolstof van chloorproduksie

060703 * CER bariumsulfaatslyk wat kwik bevat

060704 * CER oplossings en sure, bv. kontak suur

060799 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

060800 CER afval van die produksie, formulering, verskaffing en gebruik van silikon en sy derivate

060802 * CER-afval wat gevaarlike chloorsilaan bevat

060899 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

060900 CER afval van die MFSU van fosforprodukte en chemiese prosesse van fosfor

060902 CER fosforslak

060903 * CER kalsiumgebaseerde reaksieafval wat gevaarlike stowwe bevat of daarmee besmet is

060904 CER kalsiumgebaseerde reaksieafval anders as dié genoem in 06 09 03

060999 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

061000 CER-afval van die MFSU van stikstofbevattende chemikalieë, stikstofchemiese prosesse en kunsmisproduksie

061002 * EWC-afval wat gevaarlike stowwe bevat

061099 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

061100 CER afval van die produksie van anorganiese en ondeursigtige pigmente

061101 CER afval van kalsium-gebaseerde reaksies in die produksie van titaandioksied

061199 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

061300 CER afval van anorganiese chemiese prosesse nie anders gespesifiseer nie

061301 * EWC-gewasbeskermingsprodukte, houtpreserveringsmiddels en ander anorganiese biosiede

061302 * EWC geaktiveerde koolstof bestee (behalwe 06 07 02)

061303 CER koolstofswart

061304 * CER-afval van asbesverwerking

061305 * CER roet

061399 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

070000 AFVAL VAN ORGANIESE CHEMIESE PROSESSE

070100 CER-afval van die vervaardiging, formulering, verskaffing en gebruik van basiese organiese chemikalieë

070101 * CER waterige wasoplossings en moederlike drank

070103 * CER gehalogeneerde organiese oplosmiddels, wasoplossings en moederlike drank

070104 * CER ander organiese oplosmiddels, wasvloeistowwe en moederlike drank

070107 * CER gehalogeneerde stilbodems en reaksiereste

070108 * CER ander stilbodems en reaksiereste

070109 * CER gehalogeneerde filterkoeke en verbruikte absorberende middels

070110 * CER ander filterkoeke en verbruikte absorberende middels

070111 * CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein wat gevaarlike stowwe bevat

070112 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein anders as dié genoem in 07 01 11

070199 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

070200 CER afval van die MFSU van plastiek, sintetiese rubbers en kunsmatige vesels

070201 * CER waterige wasoplossings en moederlike drank

070203 * CER gehalogeneerde organiese oplosmiddels, wasoplossings en moederlike drank

070204 * CER ander organiese oplosmiddels, wasvloeistowwe en moederlike drank

070207 * CER gehalogeneerde stilbodems en reaksiereste

070208 * CER ander stilbodems en reaksiereste

070209 * CER gehalogeneerde filterkoeke en verbruikte absorberende middels

070210 * CER ander filterkoeke en verbruikte absorberende middels

070211 * CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein wat gevaarlike stowwe bevat

070212 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein anders as dié genoem in 07 02 11

070213 CER plastiekafval

070214 * CER-afval van bymiddels wat gevaarlike stowwe bevat

070215 CER-afval van bymiddels anders as dié genoem in 07 02 14

070216 * CER-afval wat gevaarlike silikoon bevat

070217 EWC silikoonbevattende afval anders as dié genoem in 07 02 16

070299 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

070300 CER-afval van die MFSU van organiese kleurstowwe en pigmente (behalwe 06 11)

070301 * CER waterige wasoplossings en moederlike drank

070303 * CER gehalogeneerde organiese oplosmiddels, wasoplossings en moederlike drank

070304 * CER ander organiese oplosmiddels, wasvloeistowwe en moederlike drank

070307 * CER gehalogeneerde stilbodems en reaksiereste

070308 * CER ander stilbodems en reaksiereste

070309 * CER gehalogeneerde filterkoeke en verbruikte absorberende middels

0

70310 * CER ander filterkoeke en verbruikte absorberende middels

070311 * CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein wat gevaarlike stowwe bevat

070312 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein anders as dié genoem in 07 03 11

070399 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

070400 CER-afval van die vervaardiging, formulering, verskaffing en gebruik van gewasbeskermingsprodukte (behalwe 02 01 08 en 02 01 09), houtpreserveermiddels (behalwe 03 02) en ander organiese biosiede

070401 * CER waterige wasoplossings en moederlike drank

070403 * CER gehalogeneerde organiese oplosmiddels, wasoplossings en moederlike drank

070404 * CER ander organiese oplosmiddels, wasvloeistowwe en moederlike drank

070407 * CER gehalogeneerde stilbodems en reaksiereste

070408 * CER ander stilbodems en reaksiereste

070409 * CER gehalogeneerde filterkoeke en verbruikte absorberende middels

070410 * CER ander filterkoeke en verbruikte absorberende middels

070411 * CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein wat gevaarlike stowwe bevat

070412 CER angi van afvalwaterbehandeling op die terrein anders as dié genoem in 07 04 11

070413 * CER vaste afval wat gevaarlike stowwe bevat

070499 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

070500 CER afval van die vervaardiging, formulering, verskaffing en gebruik van farmaseutiese produkte

070501 * CER waterige wasoplossings en moederlike drank

070503 * CER gehalogeneerde organiese oplosmiddels, wasoplossings en moederlike drank

070504 * CER ander organiese oplosmiddels, wasvloeistowwe en moederlike drank

070507 * CER gehalogeneerde stilbodems en reaksiereste

070508 * CER ander stilbodems en reaksiereste

070509 * CER gehalogeneerde filterkoeke en verbruikte absorberende middels

070510 * CER ander filterkoeke en verbruikte absorberende middels

070511 * CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein wat gevaarlike stowwe bevat

070512 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein anders as dié genoem in 07 05 11

070513 * CER vaste afval wat gevaarlike stowwe bevat

070514 CER vaste afval anders as dié genoem in 07 05 13

070599 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

070600 CER afval van die produksie, formulering, verskaffing en gebruik van vette, smeermiddels, seep, skoonmaakmiddels, ontsmettingsmiddels en skoonheidsmiddels

070601 * CER waterige wasoplossings en moederlike drank

070603 * CER gehalogeneerde organiese oplosmiddels, wasoplossings en moederlike drank

070604 * CER ander organiese oplosmiddels, wasvloeistowwe en moederlike drank

070607 * CER gehalogeneerde stilbodems en reaksiereste

070608 * CER ander stilbodems en reaksiereste

070609 * CER gehalogeneerde filterkoeke en verbruikte absorberende middels

070610 * CER ander filterkoeke en verbruikte absorberende middels

070611 * CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein wat gevaarlike stowwe bevat

070612 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein anders as dié genoem in 07 06 11

070699 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

070700 CER afval van die MFSU van fyn chemikalieë en chemikalieë wat nie anders gespesifiseer is nie

070701 * CER waterige wasoplossings en moederlike drank

070703 * CER gehalogeneerde organiese oplosmiddels, wasoplossings en moederlike drank

070704 * CER ander organiese oplosmiddels, wasvloeistowwe en moederlike drank

070707 * CER gehalogeneerde stilbodems en reaksiereste

070708 * CER ander stilbodems en reaksiereste

070709 * CER gehalogeneerde filterkoeke en verbruikte absorberende middels

070710 * CER ander filterkoeke en verbruikte absorberende middels

070711 * CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein wat gevaarlike stowwe bevat

070712 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein anders as dié genoem in 07 07 11

070799 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

080000 CER AFVAL VAN DIE PRODUKSIE, FORMULERING, VOORSIENING EN GEBRUIK VAN BEHULLINGE (VERF, VERNISSE EN GEGLASEERDE EMAILJES), KLEMMATERIAAL, SEËLINGS EN INKE VIR DRUK

080100 CER afval van die vervaardiging, formulering, verskaffing en gebruik en verwydering van verf en vernis

080111 * CER afvalverf en vernis wat organiese oplosmiddels of ander gevaarlike stowwe bevat

080112 CER afvalverf en vernis anders as dié genoem in 08 01 11

080113 * CER-slyk van verf en vernis wat organiese oplosmiddels of ander gevaarlike stowwe bevat

080114 CER-slyk van verf en vernis anders as dié genoem in 08 01 13

080115 * CER waterige slik wat verf en vernis bevat wat organiese oplosmiddels of ander gevaarlike stowwe bevat

080116 CER waterige slyk wat ander verf en vernis bevat as dié genoem in 08 01 15

080117 * CER-slyk van verf- en vernisverwydering wat organiese oplosmiddels of ander gevaarlike stowwe bevat

080118 CER-slyk van verf- en vernisverwydering anders as dié genoem in 08 01 17

080119 * CER waterige suspensies wat verf en vernis bevat wat organiese oplosmiddels of ander gevaarlike stowwe bevat

080120 CER waterige suspensies wat verf en vernis bevat anders as dié genoem in 08 01 19

080121 * CER-reste van verf of verfstropers

080199 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

080200 CER-afval van die MFSU van ander bedekkings (insluitend keramiekmateriaal)

080201 CER afvalstof van bedekkings

080202 CER waterige slik wat keramiekmateriaal bevat

080203 CER waterige suspensies wat keramiekmateriaal bevat

080299 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

080300 CER afval van die vervaardiging, formulering, verskaffing en gebruik van drukink

080307 CER waterige slik wat ink bevat

080308 CER waterige vloeibare afval wat ink bevat

080312 * CER-afval-ink wat gevaarlike stowwe bevat

080313 CER afval-ink anders as dié genoem in 08 03 12

080314 * CER-inkslyk wat gevaarlike stowwe bevat

080315 CER-inkslyk anders as dié genoem in 08 03 14

080316 * CER-reste van chemiese oplossings vir ets

080317 * CER-afvaldruktoner wat gevaarlike stowwe bevat

080318 CER afval-druktoner anders as dié genoem in 08 03 17

080319 * CER disperse olies

080399 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

080400 CER-afval van die vervaardiging, formulering, verskaffing en gebruik van kleefmiddels en seëlmiddels (insluitend waterdigtingsprodukte)

080409 * CER afval gom en seëlmiddels wat organiese oplosmiddels of ander gevaarlike stowwe bevat

080410 CER afval gom en seëlmiddels anders as dié genoem in 08 04 09

080411 * CER kleef- en seëlmiddelslyk wat organiese oplosmiddels of ander gevaarlike stowwe bevat

080412 CER kleef- en seëlmiddelslyk anders as dié genoem in 08 04 11

080413 * CER waterige slik wat kleefmiddels en seëlmiddels bevat wat organiese oplosmiddels of ander gevaarlike stowwe bevat

080414 CER waterige slik wat ander kleefmiddels en seëlmiddels bevat as dié genoem in 08 04 13

080415 * CER waterige vloeibare afval wat kleefmiddels en seëlmiddels bevat wat organiese oplosmiddels of ander gevaarlike stowwe bevat

080416 CER waterige vloeibare afval wat kleefmiddels en seëlmiddels bevat anders as dié genoem in 08 04 15

080417 * CER harsolie

080499 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

080500 CER-afval wat nie andersins in 08 gespesifiseer word nie

080501 * CER afval isosianate

090000 CER AFVAL VAN DIE FOTOGRAFIESE INDUSTRIE

090100 CER afval van die fotografiese industrie

090101 * CER water-gebaseerde ontwikkeling en aktivering oplossings

090102 * CER water-gebaseerde offset plaat ontwikkelaar oplossings

090103 * CER oplosmiddelgebaseerde ontwikkelingsoplossings

090104 * CER-fiksatiewe oplossings

090105 * CER wasoplossings en vasmaak stop oplossings

090106 * CER-afval wat silwer bevat van die behandeling van fotografiese afval op die perseel

090107 CER fotografiese film en papier wat silwer of silwer verbindings bevat

090108 CER fotografiese film en papier, vry van silwer of silwer verbindings

090110 CER weggooibare kameras sonder batterye

090111 * CER eenmalige kameras wat batterye bevat ingesluit in 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03

090112 CER enkelgebruik kameras anders as dié genoem in 09 01 11

090113 * EWC waterige vloeibare afval van ter plaatse herwinning van silwer anders as dié genoem in 09 01 06

090199 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

100000 CER AFVAL WAT DEUR TERMIESE PROSESSE GEPRODUSEER IS

100100 CER-afval wat deur termiese kragsentrales en ander termiese aanlegte geproduseer word (behalwe 19)

100101 CER bodemas, slak en ketelstof (behalwe ketelstof genoem in 10 01 04)

100102 CER steenkool vliegas

100103 CER vliegas van turf en onbehandelde hout

100104 * CER ligte as van brandstofolie en ketelstof

100105 CER vaste afval wat geproduseer word deur kalsium-gebaseerde reaksies in rookgas ontzwavelingsprosesse

100107 CER modderige afval wat geproduseer word deur kalsium-gebaseerde reaksies in rookgas ontzwavelingsprosesse

100109 * CER swaelsuur

100113 * CER vliegas van geëmulgeerde koolwaterstowwe wat as brandstof gebruik word

100114 * CER bodemas, slak en ketelstof van medeverbranding wat gevaarlike stowwe bevat

100115 CER bodemas, slak en ketelstof van medeverbranding anders as dié genoem in 10 01 14

100116 * CER vliegas van medeverbranding wat gevaarlike stowwe bevat

100117 CER vliegas van medeverbranding anders as dié genoem in 10 01 16

100118 * CER-afval van rookgassuiwering wat gevaarlike stowwe bevat

100119 CER-afval van rookgas-skoonmaak anders as dié genoem in 10 01 05, 10 01 07 en 10 01 18

100120 * CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein wat gevaarlike stowwe bevat

100121 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein anders as dié genoem in 10 01 20

100122 * CER waterige slyk van ketelskoonmaakbedrywighede wat gevaarlike stowwe bevat

100123 CER waterige slyk van ketelskoonmaak anders as dié genoem in 10 01 22

100124 CER sand van wervelbedreaktore

100125 CER afval van die berging en voorbereiding van brandstof van steenkool-aangedrewe termo-elektriese kragsentrales

00126 CER-afval van verkoelingswaterbehandeling

100199 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

100200 CER-afval van die yster- en staalbedryf

100201 CER-afval van slakbehandeling

100202 CER onbehandelde slak

100207 * CER vaste afval van rookgasbehandeling wat gevaarlike stowwe bevat

100208 CER-afval van rookgasbehandeling anders as dié genoem in 10 02 07

100210 CER rolvlokkies

100211 * EWC-afval van koelwaterbehandeling, wat olies bevat

100212 EWC-afval van koelwaterbehandeling anders as dié genoem in 10 02 11

100213 * CER-slyk en filterkoeke van rookgasbehandeling wat gevaarlike stowwe bevat

100214 CER-slyk en filterkoeke van gasbehandeling anders as dié genoem in 10 02 13

100215 CER ander slyk en filterkoeke

100299 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

100300 CER afval van aluminium termiese metallurgie

100302 CER-fragmente van anodes

100304 * EWC slak van primêre produksie

100305 CER afval alumina

100308 * CER soutslak van sekondêre produksie

100309 * EWC swart slak van sekondêre produksie

100315 * CER skimmings wat vlambaar is of, by kontak met water, vlambare gasse in gevaarlike hoeveelhede vrystel

100316 CER skimmings anders as dié genoem in 10 03 15

100317 * EWC-teerbevattende afval van anodeproduksie

100318 CER koolstofbevattende afval van anodevervaardiging anders as dié genoem in 10 03 17

100319 * CER rookgas stof wat gevaarlike stowwe bevat

100320 CER rookgas stof anders as dié genoem in 10 03 19

100321 * EWC ander poeiers en deeltjies (insluitend dié van balmeulens) wat gevaarlike stowwe bevat

100322 CER ander poeiers en deeltjies (insluitend dié van balmeulens) anders as dié genoem in 10 03 21

100323 * CER vaste afval van rookgasbehandeling wat gevaarlike stowwe bevat

100324 CER-afval van rookgasbehandeling anders as dié genoem in 10 03 23

100325 * CER-slyk en filterkoeke van rookgasbehandeling wat gevaarlike stowwe bevat

100326 CER-slyk en filterkoeke van gasbehandeling anders as dié genoem in 10 03 25

100327 * EWC-afval van koelwaterbehandeling wat olie bevat

100328 EWC-afval van koelwaterbehandeling anders as dié genoem in 10 03 27

100329 * CER-afval van die behandeling van sout- en swart slakke wat gevaarlike stowwe bevat

100330 CER-afval van behandeling van sout- en swart slakke anders as dié genoem in 10 03 29

100399 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

100400 CER afval van lood termiese metallurgie

100401 * CER-slakke van primêre en sekondêre produksie

100402 * CER onsuiwerhede en skuim van primêre en sekondêre produksie

100403 * CER kalsiumarsenaat

100404 * CER rookgas stof

100405 * CER ander poeiers en deeltjies

100406 * CER vaste afval van rookgasbehandeling

100407 * CER-slyk en filterkoeke van rookgasbehandeling

00409 * EWC-afval van koelwaterbehandeling wat olie bevat

100410 EWC-afval van koelwaterbehandeling anders as dié genoem in 10 04 09

100499 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

100500 CER-afval van termiese sinkmetallurgie

100501 CER-slakke van primêre en sekondêre produksie

100503 * CER rookgas stof

100504 CER ander poeiers en deeltjies

100505 * CER vaste afval van rookgasbehandeling

100506 * CER-slyk en filterkoeke van rookgasbehandeling

100508 * EWC-afval van koelwaterbehandeling wat olie bevat

100509 EWC-afval van koelwaterbehandeling anders as dié genoem in 10 05 08

100510 * CER skuim en skuim wat vlambaar is of, by kontak met water, vlambare gasse in gevaarlike hoeveelhede vrystel

100511 CER skuim en skuim anders as dié genoem in 10 05 10

100599 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

100600 CER afval van koper termiese metallurgie

100601 CER-slakke van primêre en sekondêre produksie

100602 CER onsuiwerhede en skuimings van primêre en sekondêre produksie

100603 * CER rookgas stof

100604 CER ander poeiers en deeltjies

100606 * CER vaste afval van rookgasbehandeling

100607 * CER-slyk en filterkoeke van rookgasbehandeling

100609 * EWC-afval van koelwaterbehandeling wat olie bevat

100610 EWC-afval van koelwaterbehandeling anders as dié genoem in 10 06 09

100699 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

100700 CER afval van silwer, goud en platinum termiese metallurgie 100701 slak van primêre en sekondêre produksie

100702 CER onsuiwerhede en skuimings van primêre en sekondêre produksie

100703 CER vaste afval wat geproduseer word deur die behandeling van dampe

100704 CER ander poeiers en deeltjies

100705 CER-slyk en filterreste wat deur die behandeling van dampe geproduseer word

100707 * EWC-afval van koelwaterbehandeling wat olie bevat

100708 EWC-afval van koelwaterbehandeling anders as dié genoem in 10 07 07

100799 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

100800 CER afval van termiese metallurgie van ander nie-ysterhoudende minerale

100804 CER stof en deeltjies

100808 * CER sout slakke van primêre en sekondêre produksie

100809 CER ander slak

100810 * CER onsuiwerhede en skuims wat vlambaar is of, by kontak met water, vlambare gasse in gevaarlike hoeveelhede vrystel

100811 CER onsuiwerhede en skimmings anders as dié genoem in 10 08 10

100812 * CER-afval wat teer bevat van die vervaardiging van anodes

100813 CER koolstofbevattende afval van anodevervaardiging anders as dié genoem in 10 08 12

100814 CER-fragmente van anodes

100815 * CER rookgas stof wat gevaarlike stowwe bevat

100816 CER rookgas stof anders as dié genoem in 10 08 15

100817 * CER-slyk en filterkoeke van rookgasbehandeling wat gevaarlike stowwe bevat

100818 CER-slyk en filterkoeke van gasbehandeling anders as dié genoem in 10 08 17

100819 * EWC-afval van koelwaterbehandeling wat olie bevat

100820 EWC-afval van koelwaterbehandeling anders as dié genoem in 10 08 19

100899 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

100900 CER afval van die smelt van ysterhoudende materiale

100903 CER smelt slak

100905 * CER ongebruikte gietvorms en -kerne wat gevaarlike stowwe bevat

100906 CER ongebruikte gietvorms en -kerne anders as dié genoem in 10 09 05

100907 * CER het gieteryvorms en -kerne gebruik wat gevaarlike stowwe bevat

100908 CER gebruikte gietvorms en -kerne anders as dié genoem in 10 09 07

100909 * CER rookgasstof wat gevaarlike stowwe bevat

100910 CER rookgas stof anders as dié genoem in 10 09 09

100911 * EWC ander deeltjies wat gevaarlike stowwe bevat

100912 CER ander deeltjies anders as dié genoem in 10 09 11

100913 * CER-afvalbinders wat gevaarlike stowwe bevat

100914 CER-afvalbinders anders as dié genoem in 10 09 13

100915 * CER afval kraak detector produkte wat gevaarlike stowwe bevat

100916 CER-afval van kraakdetektorprodukte anders as dié genoem in 10 09 15

100999 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

101000 CER afval van giet van nie-ysterhoudende materiale

101003 CER smelt slak

101005 * CER ongebruikte gietvorms en -kerne wat gevaarlike stowwe bevat

101006 CER ongebruikte gietvorms en -kerne anders as dié genoem in 10 10 05

101007 * CER het gieteryvorms en -kerne gebruik wat gevaarlike stowwe bevat

101008 CER gebruikte gietvorms en -kerne anders as dié genoem in 10 10 07

101009 * CER rookgas stof wat gevaarlike stowwe bevat

101010 CER rookgas stof anders as dié genoem in 10 10 09

101011 * EWC ander deeltjies wat gevaarlike stowwe bevat

101012 CER ander deeltjies anders as dié genoem in 10 10 11

101013 * CER-afvalbinders wat gevaarlike stowwe bevat

101014 CER-afvalbinders anders as dié genoem in 10 10 13

101015 * CER afval kraak detector produkte wat gevaarlike stowwe bevat

101016 CER-afval van kraakdetektorprodukte anders as dié genoem in 10 10 15

101099 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

101100 CER-afval van die vervaardiging van glas en glasprodukte

01103 CER afval glasgebaseerde veselmateriaal

101105 CER stof en deeltjies

101109 * CER-afvalmengsel wat nie aan hittebehandeling onderwerp is nie, wat gevaarlike stowwe bevat

101110 CER-afvalmengsel wat nie aan hittebehandeling onderwerp is nie, behalwe dié genoem in 10 11 09

101111 * EWC-afvalglas in deeltjiesvorm en glaspoeier wat swaar metale bevat (bv. van katodestraalbuise)

101112 EWC-glasafval anders as dié genoem in 10 11 11

101113 * CER-glaspolitoer en maalslyk wat gevaarlike stowwe bevat

101114 CER glas poleer en maal slyk anders as dié genoem in 10 11 13

101115 * CER vaste afval van rookgasbehandeling wat gevaarlike stowwe bevat

101116 CER-afval van rookgasbehandeling anders as dié genoem in 10 11 15

101117 * CER-slyk en filterkoeke van rookgasbehandeling wat gevaarlike stowwe bevat

101118 CER-slyk en filterkoeke van gasbehandeling anders as dié genoem in 10 11 17

101119 * EWC vaste afval van afvalwaterbehandeling op die terrein wat gevaarlike stowwe bevat

101120 CER vaste afval van afvalwaterbehandeling op die terrein anders as dié genoem in 10 11 19

101199 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

101200 CER-afval van die vervaardiging van keramiekprodukte, bakstene, teëls en boumateriaal

101201 CER-afval van verbindings wat nie aan hittebehandeling onderwerp is nie

101203 CER stof en deeltjies

101205 CER-slyk en filterreste wat deur die behandeling van dampe geproduseer word

101206 CER-afvalvorms

101208 CER-afval van keramiek, bakstene, teëls en konstruksiemateriaal (onderworpe aan hittebehandeling)

101209 * CER vaste afval van rookgasbehandeling wat gevaarlike stowwe bevat

101210 CER vaste afval van rookgasbehandeling anders as dié genoem in 10 12 09

101211 * CER-afval van glasbewerkings wat swaar metale bevat

101212 CER afval van beglazing bedrywighede anders as dié waarna verwys word in item 10 12 11

101213 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die perseel

01299 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

101300 CER afval van die vervaardiging van sement, kalk en gips en produkte gemaak van hierdie materiale

101301 CER-afval van verbindings wat nie aan hittebehandeling onderwerp is nie

101304 CER afval van kalsinering en hidrasie van kalk

101306 EWC stof en deeltjies (behalwe dié van items 10 13 12 en 10 13 13)

101307 CER-slyk en filterreste wat deur die behandeling van dampe geproduseer word

101309 * CER-afval van die vervaardiging van asbes-sement, wat asbes bevat

101310 CER-afval van asbes-sement-vervaardiging anders as dié genoem in 10 13 09

101311 CER-afval van die vervaardiging van sement-gebaseerde saamgestelde materiale anders as dié genoem in 10 13 09 en 10 13 10

101312 * CER vaste afval van rookgasbehandeling wat gevaarlike stowwe bevat

101313 CER vaste afval van rookgasbehandeling anders as dié genoem in 10 13 12

101314 CER afval en sement slyk

101399 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

101400 CER afval wat deur verassingsoonde geproduseer word

101401 * CER-afval van rookgassuiwering wat kwik bevat

110000 CER AFVAL VAN OPPERVLAKKE-CHEMIESE BEHANDELING EN BEKERING VAN METALE EN ANDER MATERIALE; NIE-YSTERHOUDENDE HIDROMETALLURGIE

110100 CER-afval wat geproduseer word deur die behandeling en bedekking van metale (bv. galvaniese prosesse, sinkplatering, beits, elektrolitiese skoonmaak, fosfatering, alkali-ontvetting, anodisering)

110105 * CER piekelsure

110106 * CER sure nie anders gespesifiseer nie

110107 * CER-beitsbasisse

110108 * CER fosfateringsslyk

10109 * CER-slyk en filterkoeke wat gevaarlike stowwe bevat

110110 CER-slyk en filtreerkoeke anders as dié genoem in 11 01 09

110111 * CER waterige wasoplossings wat gevaarlike stowwe bevat

110112 CER waterige wasoplossings anders as dié genoem in 10 01 11

110113 * CER-ontvettingsafval wat gevaarlike stowwe bevat

110114 CER-ontvettingsafval anders as dié genoem in 11 01 13

110115 * CER eluate en slyk uit membraanstelsels en ioonuitruilstelsels wat gevaarlike stowwe bevat

110116 * CER versadigde of verbruikte ioonuitruilharse

110198 * EWC ander afval wat gevaarlike stowwe bevat

110199 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

110200 CER afval geproduseer deur die hidrometallurgiese verwerking van nie-ysterhoudende metale

110202 * CER-afval van sinkhidrometallurgie (insluitend jarosiet, goëtiet)

110203 CER-afval van die vervaardiging van anodes vir waterige elektrolitiese prosesse

110205 * CER-afval van hidrometallurgiese verwerking van koperbevattende gevaarlike stowwe

110206 CER afval van koper hidrometallurgiese verwerking anders as dié van 11 02 05

110207 * EWC ander afval wat gevaarlike stowwe bevat

110299 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

110300 CER vaste afval en slyk wat deur tempereringsprosesse geproduseer word

110301 * CER-afval wat sianied bevat

110302 * EWC ander afval

110500 CER-afval wat deur warmgalvaniseringsprosesse geproduseer word

110501 CER soliede sink

110502 CER sinkas

110503 * CER vaste afval van rookgasbehandeling

110504 * CER donker uit voorraad

110599 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

120000 CER AFVAL VAN VERWERKING EN FISIESE EN MEGANIESE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALE EN PLASTIEK

120100 CER-afval wat geproduseer word deur die fisiese en meganiese oppervlakverwerking en behandeling van metale en plastiek

120101 CER-vylsels en skaafsels van ysterhoudende materiale

120102 CER stof en deeltjies van ysterhoudende materiale

120103 CER-vylsels en skaafsels van nie-ysterhoudende materiale

120104 CER stof en deeltjies van nie-ysterhoudende materiale

120105 CER-vylsels en skaafsels van plastiekmateriaal

120106 * CER minerale masjien olies wat halogene bevat (behalwe emulsies en oplossings)

120107 * CER minerale masjien olies, halogeen vry (behalwe emulsies en oplossings)

120108 * CER emulsies en oplossings vir masjinerie, wat halogene bevat

120109 * CER-emulsies en oplossings vir masjinerie, halogeenvry

120110 * CER sintetiese masjien olies

120112 * CER-wasse en afgewerkte vette

120113 CER-sweisafval

120114 * CER-bewerkingslyk wat gevaarlike stowwe bevat

120115 CER masjineringsslyk anders as dié genoem in 12 01 14

120116 * CER-afvalskuurmateriaal wat gevaarlike stowwe bevat

120117 CER afval skuur materiaal anders as dit genoem in 12 01 16

120118 * CER metaal slyk (maal, skerp en lap slyk) wat olie bevat 120119 * masjien olies, geredelik bioafbreekbaar

120120 * CER spandeer maal liggame en slyp materiaal wat gevaarlike stowwe bevat

120121 CER bestee maalliggame en maalmateriaal anders as dié genoem in 12 01 20

120199 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

120300 CER-afval van water- en stoom-ontvettingsprosesse (behalwe 11)

120301 * - waterige wasoplossings

120302 * CER-afval wat deur stoom-ontvettingsprosesse geproduseer word

130000 CER AFVALOLIES EN AFVAL VAN VLOEIBARE BRANDSTOF (behalwe eetbare olies en olies waarna verwys word in hoofstukke 05, 12 en 19)

130100 CER afval van olies vir hidrouliese stroombane

130101 * CER-hidrouliese olies wat PCB's bevat (1)

130104 * CER gechlorineerde emulsies 130105 * nie-gechlorineerde emulsies

130109 * CER minerale olies vir hidrouliese stelsels, gechlorineerd

130110 * CER minerale olies vir hidrouliese stelsels, nie-gechlorineerd

130111 * CER sintetiese olies vir hidrouliese stelsels

130112 * CER geredelik bioafbreekbare hidrouliese stroombaan olies

130113 * CER ander olies vir hidrouliese stelsels

130200 CER afval enjinolie, ratolie en smeerolies

130204 * CER afval mineraalgechloreerde enjin-, rat- en smeerolies

130205 * CER-mineraalgebaseerde nie-gechloreerde enjin-, rat- en smeerolies

130206 * CER afval sintetiese enjin, rat en smeerolie

130207 * CER geredelik bioafbreekbare enjin, rat en smeerolie

130208 * CER ander enjin-, rat- en smeerolies

130300 CER afvalisolerende en hittegeleidende olies

130301 * CER-isolerende en hittegeleidende olies, wat PCB's bevat

130306 * CER-gechloreerde minerale isolasie- en hitte-oordragolie anders as dié genoem in 13 03 01

130307 * CER nie-gechlorineerde isolerende en hittegeleidende minerale olies

130308 * CER sintetiese isolerende en hittegeleidende olies

130309 * CER-isolerende en hittegeleidende olies, geredelik bioafbreekbaar

130310 * CER ander isolerende en hittegeleidende olies

130400 CER bilge olies

130401 * CER bilge olies van binnelandse vaart

130402 * CER bilge olies van jetty riool

130403 * CER ander bilge olies van navigasie

130500 CER olie / water skeiding produkte

130501 * CER vaste afval van sandkamers en olie/water skeidingsprodukte

130502 * CER-slyk van olie-/waterskeidingsprodukte

130503 * CER-slyk van versamelaars

130506 * CER olies geproduseer deur olie / water skeiding

130507 * CER olierige water geproduseer deur olie / water skeiding

130508 * CER-mengsels van afval uit korrelkamers en olie-/waterskeiers

130700 CER vloeibare brandstofafval

130701 * CER brandstofolie en diesel

130702 * CER petroleum

130703 * EWC ander brandstowwe (insluitend mengsels)

130800 CER afvalolies nie anders gespesifiseer nie

130801 * CER-slyk en emulsies wat deur ontsoutingsprosesse geproduseer word

130802 * CER ander emulsies

130899 * EWC-afval nie anders gespesifiseer nie

140000 CER AFVAL ORGANIESE OPLOSMIDDELS, KOELMIDDELS EN DRUKMIDDELS (behalwe 07 en 08)

140600 CER organiese oplosmiddels, koelmiddels en afvalskuim / aërosol dryfmiddels

140601 * CER chloorfluorkoolstowwe, HCFC, HFC

140602 * CER ander oplosmiddels en oplosmiddelmengsels, gehalogeneerd

140603 * CER ander oplosmiddels en oplosmiddelmengsels

140604 * CER-slyk of vaste afval wat gehalogeneerde oplosmiddels bevat

140605 * CER-slyk of vaste afval wat ander oplosmiddels bevat

150000 CER VERPAKKINGSAFVAL, ABSORBENTE, lappe, FILTREERMATERIALE EN BESKERMENDE KLERE (NIE ANDERS GESESIFISEER NIE)

150100 CER vir verpakking (insluitend stedelike verpakkingsafval onderhewig aan afsonderlike versameling)

150101 CER papier- en kartonverpakking

150102 CER plastiekverpakking

150103 CER-houtverpakking

150104 CER metaal verpakking

150105 CER-verpakking in saamgestelde materiale

150106 CER gemengde materiaal verpakking

150107 CER glasverpakking

150109 CER tekstielverpakking

150110 * CER-verpakking wat oorblyfsels van gevaarlike stowwe bevat of deur sulke stowwe besmet is

150111 * CER-metaalverpakking wat gevaarlike vaste poreuse matrikse (bv. asbes) bevat, insluitend leë drukhouers

150200 CER-absorberende middels, filtermateriaal, lappe en beskermende klere

150202 * CER-absorberende middels, filtermateriaal (insluitend oliefilters wat nie andersins gespesifiseer word nie), lappe en beskermende klere, besmet met gevaarlike stowwe

150203 CER-absorberende middels, filtermateriaal, lappe en beskermende klere anders as dié genoem in 15 02 02

160000 XNUMX CER AFVAL WAT NIE ANDERS IN DIE LYS GESESIFISEER IS NIE

160100 CER-einde voertuie wat aan verskillende vervoermiddels behoort (insluitend nie-pad mobiele masjinerie) en afval van die aftakeling van afgedankte voertuie en voertuigonderhoud (behalwe 13, 14, 16 06 en 16 08)

160103 CER einde-van-lewe bande

160104 * CER-einde voertuie

160106 CER-einde voertuie wat nie vloeistowwe of ander gevaarlike komponente bevat nie

160107 * CER olie filters

160108 * CER-komponente wat kwik bevat

160109 * CER-komponente wat PCB's bevat

160110 * CER-plofbare komponente (byvoorbeeld "lugsakke")

160111 * CER-remskoene wat asbes bevat

160112 CER-remskoene anders as dié genoem in 16 01 11

160113 * CER remvloeistowwe

160114 * CER antivriesvloeistowwe wat gevaarlike stowwe bevat

160115 CER antivriesvloeistowwe anders as dié genoem in 16 01 14

160116 CER tenks vir vloeibare gas

160117 CER ysterhoudende metale

160118 CER nie-ysterhoudende metale

160119 CER plastiek 160120 glas

160121 * EWC gevaarlike komponente anders as dié genoem in 16 01 07 tot 16 01 11, 16 01 13 en 16 01 14

160122 CER-komponente nie anders gespesifiseer nie

160199 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

160200 CER afval van elektriese en elektroniese toerusting

160209 * CER-transformators en kapasitors wat PCB's bevat

160210 * CER weggegooide toerusting wat ander PCB's bevat of besmet is as dié genoem in 16 02 09

60211 * CER weggegooide toerusting, wat chloorfluorkoolstowwe, HCFC's, HFC's bevat

160212 * CER weggegooide toerusting wat asbes in vrye vesels bevat

160213 * EWC-weggooitoerusting wat gevaarlike komponente (2) bevat behalwe dié genoem in 16 02 09 en 16 02 12

160214 CER weggegooide toerusting, behalwe dié waarna verwys word in items van 16 02 09 tot 16 02 13

160215 * CER-gevaarlike komponente verwyder van weggegooide toerusting

160216 CER-komponente verwyder van weggegooide toerusting, behalwe dié genoem in 16 02 15

160300 CER buite-spesifikasie produkte en ongebruikte produkte

160303 * CER anorganiese afval wat gevaarlike stowwe bevat

160304 CER anorganiese afval behalwe dié genoem in 16 03 03

160305 * CER organiese afval wat gevaarlike stowwe bevat

160306 EWC organiese afval anders as dié genoem in 16 03 05

160400 CER afval plofstof

160401 * CER afval ammunisie

160402 * CER afval vuurwerke

160403 * CER ander afval plofstof

160500 CER-gas in drukhouers en afvalchemikalieë

160504 * CER-gasse in drukhouers (insluitend halone), wat gevaarlike stowwe bevat

160505 CER-gasse in drukhouers anders as dié genoem in 16 05 04

160506 * EWC-laboratoriumchemikalieë wat gevaarlike stowwe bevat of daaruit bestaan, insluitend mengsels van laboratoriumchemikalieë

160507 * CER-afval anorganiese chemiese stowwe wat gevaarlike stowwe bevat of daaruit bestaan

160508 * CER-afval organiese chemikalieë wat gevaarlike stowwe bevat of daaruit bestaan

160509 EWC-afvalchemikalieë anders as dié genoem in 16 05 06, 16 05 07 en 16 05 08

160600 CER batterye en akkumulators

160601 * CER loodsuurbatterye

160602 * nikkel-kadmium batterye

160603 * CER-batterye wat kwik bevat

160604 CER alkaliese batterye (behalwe 16 06 03)

160605 ander batterye en akkumulators

160606 * CER elektroliete van batterye en akkumulators, onderhewig aan afsonderlike versameling

160700 CER-afval van die skoonmaak van vervoer- en opgaartenks en dromme (behalwe 05 en 13)

160708 * EWC-afval wat olie bevat

160709 * EWC-afval wat ander gevaarlike stowwe bevat

160799 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

160800 CER bestee katalisators

160801 CER gebruikte katalisators wat goud, silwer, renium, rodium, palladium, iridium of platinum bevat (behalwe 16 08 07)

160802 * CER-gebruikte katalisators wat gevaarlike oorgangsmetale (3) of gevaarlike oorgangsmetaalverbindings bevat

160803 CER gebruikte katalisators wat oorgangsmetale of oorgangsmetaalverbindings bevat, nie anders gespesifiseer nie

160804 CER-vloeistof katalitiese kraak-afgewerkte katalisators (behalwe 16 08 07)

160805 * CER-gebruikte katalisators wat fosforsuur bevat

160806 * CER-verbruikte vloeistowwe wat as katalisators gebruik word

160807 * CER gebruik katalisators wat met gevaarlike stowwe besmet is

160900 CER oksiderende stowwe

160901 * CER permanganate, byvoorbeeld kaliumpermanganaat

160902 * CER-chromate, byvoorbeeld kaliumchromaat, kalium of natriumdichromaat

160903 * CER-peroksiede, byvoorbeeld waterstofperoksied

160904 * CER oksiderende stowwe nie anders gespesifiseer nie

161000 CER waterige vloeibare afval wat bestem is vir behandeling buite die perseel

161001 * CER waterige afvaloplossings wat gevaarlike stowwe bevat

161002 CER waterige afvaloplossings anders as dié genoem in 16 10 01

161003 * CER waterige konsentrate wat gevaarlike stowwe bevat

161004 CER waterige konsentrate anders as dié genoem in 16 10 03

161100 CER stukkies voerings en vuurvaste materiale

161101 * CER koolstof-gebaseerde voerings en vuurvaste materiale van metallurgiese prosesse wat gevaarlike stowwe bevat

161102 CER koolstofgebaseerde voerings en vuurvaste materiale van metallurgiese prosesse anders as dié genoem in 16 11 01

161103 * CER ander voerings en vuurvaste materiale van metallurgiese prosesse wat gevaarlike stowwe bevat

161104 CER ander voerings en vuurvaste materiale van metallurgiese prosesse anders as dié genoem in 16 11 03

161105 * CER voerings en vuurvaste materiale van nie-metallurgiese prosesse wat gevaarlike stowwe bevat

161106 CER-voerings en vuurvaste materiale van nie-metallurgiese prosesse anders as dié genoem in 16 11 05

170000 XNUMX CER AFVAL VAN KONSTRUKSIE EN SLOOP BEDRYWIGHEDE (INSLUITEND GROND VAN BESOETE PERSE)

170100 CER beton, bakstene, teëls en keramiek

170101 CER sement

170102 CER stene

170103 CER teëls en keramiek

170106 * CER-mengsels of slakke van beton, bakstene, teëls en keramiek, wat gevaarlike stowwe bevat

170107 CER mengsels of slakke van beton, bakstene, teëls en keramiek anders as dié genoem in 17 01 06

170200 CER hout, glas en plastiek

170201 CER hout

170202 CER glas

170203 CER plastiek

170204 * EWC-glas, plastiek en hout wat gevaarlike stowwe bevat of daarmee besmet is

170300 CER bitumineuse mengsels, steenkoolteer en teerbevattende produkte

170301 * CER bitumineuse mengsels wat steenkoolteer bevat

170302 CER bitumineuse mengsels anders as dié genoem in 17 03 01

170303 * EWC-steenkoolteer en teerbevattende produkte

170400 CER metale (insluitend hul legerings) 170401 koper, brons, koper

170402 CER aluminium

170403 CER lei

170404 CER sink

170405 CER yster en staal

170406 CER blik

170407 CER gemengde metale

170409 * CER-metaalafval wat met gevaarlike stowwe besmet is

170410 * CER-kabels, geïmpregneer met olie, steenkoolteer of ander gevaarlike stowwe

170411 CER-kabels, anders as dié genoem in 17 04 10

170500 CER aarde (insluitend grond van besmette terreine), rotse en baggermodder

170503 * CER aarde en rotse wat gevaarlike stowwe bevat

170504 CER aarde en gesteentes anders as dié genoem in 17 05 03

170505 * CER baggermodder wat gevaarlike stowwe bevat

170506 CER baggerbuit anders as dit genoem in 17 05 05

170507 * CER gebreekte klip vir spoorwalle, wat gevaarlike stowwe bevat

170508 CER gebreekte klip vir spoorwegballas, anders as dit genoem in 17 05 07

170600 CER isolasiemateriaal en boumateriaal wat asbes bevat

170601 * CER-isolasiemateriaal wat asbes bevat

170603 * CER ander isolasiemateriaal wat gevaarlike stowwe bevat of daaruit bestaan

170604 CER-isolerende materiale anders as dié genoem in 17 06 01 en 17 06 03

170605 * CER boumateriaal wat asbes bevat

170800 CER-gips-gebaseerde boumateriaal

170801 * CER-gips-gebaseerde konstruksiemateriaal wat met gevaarlike stowwe besmet is

170802 CER-gipsgebaseerde konstruksiemateriaal anders as dié genoem in 17 08 01

170900 CER ander bou- en slopingsafval

170901 * CER konstruksie- en slopingsafval wat kwik bevat

170902 * CER konstruksie- en slopingsafval wat PCB's bevat (bv. PCB-bevattende seëlmiddels, PCB-bevattende harsvloere, PCB-bevattende verseëlde glaselemente, PCB-bevattende kapasitors)

170903 * EWC ander konstruksie- en slopingsafval (insluitend gemengde afval) wat gevaarlike stowwe bevat

170904 CER gemengde konstruksie- en slopingsafval anders as dié genoem in 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03

180000 CER-AFVAL WAT DEUR DIE GESONDHEIDSORG EN VEETARYSE SEKTOR OF VERWANTE NAVORSINGSAKTIWITEITE GEPRODUSEER (behalwe kombuis- en spysenieringsafval wat nie direk van terapeutiese behandeling afkomstig is nie)

180100 CER-afval van kraamsale en afval wat verband hou met die diagnose, behandeling en voorkoming van siektes by mense

180101 CER sny voorwerpe (behalwe 18 01 03)

180102 CER anatomiese dele en organe insluitend plasmasakke en bloedreserwes (behalwe 18 01 03)

180103 * CER-afval wat versamel en weggedoen moet word deur spesiale voorsorgmaatreëls toe te pas om infeksies te vermy

180104 afval wat nie versamel en weggedoen moet word deur spesiale voorsorgmaatreëls toe te pas om infeksies te vermy nie (bv. verbande, gietstukke, lakens, weggooibare klere, sanitêre doekies)

180106 * EWC-chemikalieë wat uit gevaarlike stowwe bestaan ​​of bevat

180107 EWC-chemikalieë anders as dié genoem in 18 01 06

180108 * CER sitotoksiese en sitostatiese medisyne

180109 CER medisyne anders as dié genoem in 18 01 08

180110 * CER-amalgaamafval van tandheelkundige prosedures

180200 CER-afval wat verband hou met navorsing en diagnose, behandeling en voorkoming van siektes by diere

180201 CER sny voorwerpe (behalwe 18 02 02)

180202 * CER-afval wat versamel en weggedoen moet word deur spesiale voorsorgmaatreëls toe te pas om infeksies te vermy

180203 CER-afval wat nie versamel en weggedoen moet word deur spesiale voorsorgmaatreëls toe te pas om infeksies te vermy nie

180205 * EWC-chemikalieë wat uit gevaarlike stowwe bestaan ​​of bevat

180206 EWC-chemikalieë anders as dié genoem in 18 02 05

180207 * CER sitotoksiese en sitostatiese medisyne

180208 CER medisyne anders as dié genoem in 18 02 07

190000 CER AFVAL GEPRODUSEER UIT AFVALBEHANDELINGSAanlegte, AFVALWATERBEHANDELINGSAanlegte, ASOOK DIE VERBINDING VAN DIE WATER EN DIE VOORBEREIDING DAARVAN VIR INDUSTRIËLE GEBRUIK

190100 CER-afval van afvalverbranding of pirolise

190102 CER ysterhoudende materiale wat uit bodemas onttrek word

190105 * CER filterreste van rookgasbehandeling

190106 * CER waterige vloeibare afval van die behandeling van dampe en ander waterige vloeibare afval

190107 * CER vaste afval van rookgasbehandeling

190110 * CER spandeer geaktiveerde koolstof, gebruik vir die behandeling van dampe

190111 * CER bodemas en slak wat gevaarlike stowwe bevat

190112 CER bodemas en slak anders as dié genoem in 19 01 11

190113 * CER vliegas wat gevaarlike stowwe bevat

190114 CER vliegas anders as dié genoem in 19 01 13

190115 * EWC-ketelas wat gevaarlike stowwe bevat 190116 ketelstof anders as dié genoem in 19 01 15

190117 * CER-pirolise-afval wat gevaarlike stowwe bevat

190118 EWC-pirolise-afval behalwe dié genoem in 19 01 17

190119 CER sand van wervelbedreaktore

190199 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

190200 CER-afval wat geproduseer word deur spesifieke chemies-fisiese behandelings van industriële afval (insluitend dekromatisering, desianering, neutralisasie)

190203 CER-mengsels van afval wat uitsluitlik uit nie-gevaarlike afval bestaan

190204 * CER gemengde afval wat ten minste een gevaarlike afval bevat

190205 * CER-slyk van chemies-fisiese behandelings wat gevaarlike stowwe bevat

190206 CER-slyk van chemiese en fisiese behandelings anders as dié genoem in 19 02 05

190207 * CER-olies en konsentrate vervaardig deur skeidingsprosesse

190208 * CER vloeibare brandbare afval wat gevaarlike stowwe bevat

190209 * CER vaste brandbare afval wat gevaarlike stowwe bevat

190210 EWC brandbare afval behalwe dié genoem in 19 02 08 en 19 02 09

190211 * EWC ander afval wat gevaarlike stowwe bevat

190299 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

190300 CER gestabiliseerde / gestolde afval (4)

190304 * EWC-afval gemerk as gevaarlik, gedeeltelik (5) gestabiliseer

190305 CER gestabiliseerde afvalstowwe anders as dié genoem in 19 03 04

190306 * CER-afval gemerk as gevaarlik, gestol

190307 EWC gestolde afval anders as dié genoem in 19 03 06

190400 CER verglaasde afval en afval van verglaasing

190401 CER verglaasde afval

190402 * CER vliegas en ander afval van rookgasbehandeling

190403 * CER nie-verglaasde vaste fase

190404 CER waterige vloeibare afval wat geproduseer word deur verglaasde afval te temper

190500 CER-afval wat geproduseer word deur die aërobiese behandeling van vaste afval

190501 CER nie-gekomposteerde deel van munisipale en soortgelyke afval

190502 CER nie-gekomposteerde deel van diere- en groenteafval

190503 CER kompos buite spesifikasie

190599 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

190600 CER-afval wat geproduseer word deur die anaërobiese behandeling van afval

190603 CER-vloeistowwe wat geproduseer word deur die anaërobiese behandeling van stedelike afval

190604 CER digestaat geproduseer deur die anaërobiese behandeling van stedelike afval

190605 CER-vloeistowwe geproduseer deur die anaërobiese behandeling van afval van dierlike of plantaardige oorsprong

90606 CER digestaat geproduseer deur die anaërobiese behandeling van afval van dierlike of plantaardige oorsprong

190699 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

190700 CER stortingsterrein logwater

190702 * CER stortingsterrein logwater wat gevaarlike stowwe bevat

190703 CER stortingsterrein logwater, anders as dit genoem in 19 07 02

190800 CER-afval van afvalwaterbehandelingsaanlegte, nie anders gespesifiseer nie

190801 CER sif

190802 CER-afval van sandwegdoening

190805 CER-slyk geproduseer deur stedelike afvalwaterbehandeling

190806 * CER versadigde of verbruikte ioonuitruilharse

190807 * CER-oplossings en slyk van regenerasie van ioonuitruilharse

190808 * CER-afval van membraanstelsels wat gevaarlike stowwe bevat

190809 CER mengsels van olies en vette geproduseer deur olie / water skeiding, wat slegs eetbare olies en vette bevat

190810 * EWC-mengsels van olies en vette van olie-/waterskeiding anders as dié genoem in 19 08 09

190811 * CER-slyk van biologiese behandeling van industriële afvalwater wat gevaarlike stowwe bevat

190812 CER-slyk van biologiese behandeling van industriële afvalwater, anders as dié genoem in 19 08 11

190813 * CER-slyk wat gevaarlike stowwe van ander industriële afvalwaterbehandelings bevat

190814 CER-slyk van ander industriële afvalwaterbehandelings, behalwe dié genoem in 19 08 13

190899 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

190900 CER-afval wat geproduseer word deur die suiwering van water of die voorbereiding daarvan vir industriële gebruik

190901 CER vaste afval wat deur primêre filtrasie- en siftingsprosesse geproduseer word

190902 CER-slyk geproduseer deur watersuiweringsprosesse

190903 CER-slyk wat deur ontkolingsprosesse geproduseer word

190904 CER het geaktiveerde koolstof gebruik

190905 CER versadigde of uitgeputte ioonuitruilharse

190906 CER-oplossings en slyk van regenerasie van ioonuitruilharse

190999 afval nie anders gespesifiseer nie

191000 CER-afval van breekoperasies van metaalbevattende afval

191001 CER afval yster en staal

191002 CER-afval van nie-ysterhoudende metale

191003 * CER-pluis - ligte fraksie en poeiers, wat gevaarlike stowwe bevat

191004 CER-pluis - ligte fraksie en stof, anders as dié genoem in 19 10 03

191005 * CER ander breuke, wat gevaarlike stowwe bevat

191006 CER ander breuke, anders as dié genoem in 19 10 05

191100 CER-afval wat deur olie-regenerasie geproduseer word

191101 * CER spandeer klei filters

191102 * CER suur teer

191103 * CER waterige vloeibare afval

191104 * CER-afval van die suiwering van brandstof met basisse

191105 * CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein wat gevaarlike stowwe bevat

191106 CER-slyk van afvalwaterbehandeling op die terrein anders as dié genoem in 19 11 05

191107 * CER-afval wat deur die suiwering van dampe geproduseer word

191199 CER-afval nie anders gespesifiseer nie

191200 CER-afval van meganiese afvalbehandeling (bv. sortering, versnippering, verdigting, verpilling) nie anders gespesifiseer nie

191201 CER papier en karton

191202 CER ysterhoudende metale

191203 CER nie-ysterhoudende metale

191204 CER plastiek en rubber

191205 CER glas

191206 * CER-hout wat gevaarlike stowwe bevat

191207 CER hout anders as wat in 19 12 06 genoem word

191208 CER tekstielprodukte

191209 CER minerale (bv. sand, rotse)

191210 CER brandbare afval (RDF: brandstof afkomstig van afval)

191211 * CER ander afval (insluitend gemengde materiaal) van meganiese afvalbehandeling wat gevaarlike stowwe bevat

191212 CER ander afval (insluitend gemengde materiale) van meganiese behandeling van afval, behalwe dié genoem in 19 12 11

191300 CER-afval wat deur grondherwinning en grondwaterremediëring geproduseer word

191301 * CER vaste afval wat deur grondherwinning geproduseer word, wat gevaarlike stowwe bevat

191302 CER vaste afval van grondherwinningsbedrywighede, anders as dié waarna verwys word in item 19 13 01

191303 * CER-slyk geproduseer deur grondherwinningsoperasies, wat gevaarlike stowwe bevat

191304 CER-slyk van grondherwinningsbedrywighede, anders as dié genoem in 19 13 03

191305 * CER slyk van grondwater remediëring bedrywighede wat gevaarlike stowwe bevat

191306 CER slyk van grondwater remediëring bedrywighede, anders as dié genoem in 19 13 05

191307 * EWC waterige vloeibare afval en waterige konsentrate van grondwater remediëring bedrywighede wat gevaarlike stowwe bevat

191308 CER waterige vloeibare afval en waterige konsentrate van grondwater remediëring bedrywighede, anders as dié genoem in 19 13 07

200000 CER MUNISIPALE AFVAL (HUIS EN SOORTGELYKE AFVAL WAT DEUR KOMMERSIËLE EN INDUSTRIËLE AKTIWITEITE ASOOK INSTELLINGS GEPRODUSEER IS) INSLUITEND AFVAL VAN APARTE VERSAMELING

200100 CER breuke onderhewig aan afsonderlike versameling (behalwe 15 01 00)

200101 CER papier en karton

200102 CER glas

200108 CER bio-afbreekbare afval uit kombuise en kantiene

200110 CER klere

200111 CER tekstielprodukte

200113 * CER oplosmiddels

200114 * CER sure

200115 * CER alkaliese stowwe

200117 * CER fotochemikalieë

200119 * CER plaagdoders

200121 * CER-fluoresserende buise en ander kwikbevattende afval

200123 * CER weggegooi toerusting wat chloorfluorkoolstowwe bevat

200125 CER eetbare olies en vette

200126 * EWC-olies en -vette anders as dié genoem in 20 01 25

200127 * CER verf, ink, kleefmiddels en harse wat gevaarlike stowwe bevat

200128 CER verf, ink, kleefmiddels en harse anders as dié genoem in 20 01 27

200129 * CER-skoonmaakmiddels wat gevaarlike stowwe bevat

200130 CER skoonmaakmiddels anders as dié genoem in 20 01 29

200131 * CER sitotoksiese en sitostatiese medisyne

200132 CER medisyne anders as dié genoem in 20 01 31

200133 * EWC-batterye en -akkumulators genoem in 16 06 01, 16 06 02 en 16 06 03 sowel as ongesorteerde batterye en akkumulators wat sulke batterye bevat

200134 CER-batterye en -akkumulators anders as dié genoem in 20 01 33

200135 * EWC weggegooide elektriese en elektroniese toerusting, behalwe dié genoem in 20 01 21 en 20 01 23, wat gevaarlike komponente bevat (6)

200136 weggooi elektriese en elektroniese toerusting anders as dié genoem in 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35

200137 * CER-hout, wat gevaarlike stowwe bevat

00138 CER-hout anders as wat in 20 01 37 genoem word

200139 CER plastiek

200140 CER metaal

200141 CER-afval wat geproduseer word deur die skoonmaak van skoorstene en rokers

200199 CER ander breuke nie anders gespesifiseer nie

200200 XNUMX CER tuin- en parkafval (insluitend afval van begraafplase)

200201 CER bioafbreekbare afval

200202 CER aarde en rots

200203 CER ander nie-bioafbreekbare afval

200300 CER ander munisipale afval

200301 CER ongesorteerde munisipale afval

200302 CER-afval van die markte

200303 CER padskoonmaakreste

200304 CER septiese tenk slyk

200306 CER afval van riool skoonmaak

200307 CER groot afval

200399 CER munisipale afval nie anders gespesifiseer nie

Vul die vorm in en ons stuur vir jou 'n kwotasie.

Registreer jou maatskappy om metale te verkoop en te koop

Registrasie is gratis en gereserveer vir maatskappye.

Slegs vir maatskappye. 8-12 en 14-18